ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Επιβάτης

Όροι και Προϋποθέσεις 

Το Taxibeat/Beat προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης (εφεξής θα αναφέρονται συλλογικά χάριν συντομίας ως η «Σύμβαση»), που αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τo Taxibeat Limited, που είναι Αγγλική εταιρεία και/ ή οποιαδήποτε θυγατρική του εταιρεία (η «Εταιρεία»). Θα πρέπει να διαβάσετε το παρόν προσεκτικά και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Taxibeat/Beat μόνο αν συμφωνείτε και συναινείτε με τη συμφωνία. Με τη χρήση του λογισμικού, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε νομικά από τη Σύμβαση και τη δήλωση ιδιωτικού απορρήτου που ορίζονται στο παρόν σαν να είχατε υπογράψει.

Διαρκώς αναζητούμε τρόπους ώστε να βελτιώσουμε και να επεκτείνουμε το Taxibeat/Beat. Δύναται να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους κατά καιρούς. Οι τροποποιημένοι όροι τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους. Οποιαδήποτε χρήση μετά την τροποποίηση συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Οι ενημερωμένοι όροι και προϋποθέσεις είναι πάντα διαθέσιμοι εδώ.

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις, εφαρμόζονται σε όλες τις υπηρεσίες μας, άμεσα ή έμμεσα (μέσω διανομέων) που διατίθενται σε απευθείας σύνδεση (online), μέσω οποιασδήποτε συσκευής κινητού τηλεφώνου, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) ή μέσω τηλεφώνου. Με την πρόσβαση, την περιήγηση και τη χρήση της ιστοσελίδας μας, της εφαρμογής μας για κινητό ή των εφαρμογών μας μέσα από οποιαδήποτε πλατφόρμα μας (εφεξής θα αναφέρονται συλλογικά χάριν συντομίας ως το «Λογισμικό») ή/και με την ολοκλήρωση μιας κράτησης, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω (συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης προστασίας ιδιωτικού απορρήτου).

Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης απορρήτου και δεν είστε διατεθειμένοι να δεσμευθείτε από αυτούς, παρακαλώ μην εγκαταστήσετε την εφαρμογή μας και/ή διαγράψτε την άμεσα, όπως και κάθε μέρος της, από το κινητό τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας και μην τη χρησιμοποιήσετε καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Το Λογισμικό ανήκει, λειτουργεί και προσφέρεται από το Taxibeat Limited και παρέχεται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση από εσάς, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.

1. Ορισμοί και ερμηνεία

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 • «Εμείς», «εμάς», «δικό μας» και «Εταιρία» αφορούν το Taxibeat Ltd και τις συνεργαζόμενες (διανομείς) εταιρίες,
 • «Εσείς», «εσάς», «δικό σας» και «Επιβάτης(-ες)» αναφέρεται ο πελάτης ο οποίος κάνει χρήση/κράτηση μέσω των εφαρμογών μας για κινητά τηλέφωνα ή μέσω της ιστοσελίδας,
 • Ως «Λογισμικό» αναφέρονται οι εφαρμογές για κινητά ή οι εφαρμογές διαδικτύου οι οποίες ανήκουν στο Taxibeat Ltd και χρησιμοποιούνται από εσάς ώστε να ‘καλέσετε’ ταξί,
 • «Οδηγός(-οι)» αφορούν τους νόμιμους οδηγούς ιδιωτικής μίσθωσης (ταξί), οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή για οδηγούς και των οποίων η συμμετοχή ως Οδηγοί, είναι αποδεκτή από το Taxibeat/Beat,
 • Ως «Χρήστης(-ες)» αναφέρεται κάθε χρήστης του Λογισμικού συμπεριλαμβανομένων εσάς,
 • «Υπηρεσίες Taxibeat/Beat» αναφέρονται οι υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς από το Taxibeat/Beat με την χρήση του λογισμικού του, και
 • «Υπηρεσίες ταξί» αναφέρονται οι υπηρεσίες μεταφοράς που παρέχονται από τους οδηγούς στους επιβάτες.

2. Αντικείμενο των υπηρεσιών μας 

Μέσα από το λογισμικό παρέχουμε μια διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι οδηγοί ταξί που εμφανίζονται συνδεδεμένοι (online) έχουν την ευκαιρία να λάβουν εντολές μετακίνησης και τη δυνατότητα απευθείας ανάθεσης από δυνητικούς επιβάτες που αναζητούν υπηρεσίες ταξί μέσω Taxibeat/Beat . Το Taxibeat/Beat  παρέχει τη δυνατότητα να (α) τοποθετεί και επικοινωνεί με οδηγούν που βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία σας, (β) επιλέγει μεταξύ των διαθέσιμων οδηγών και (γ) ζητά την παροχή υπηρεσιών ταξί του οδηγού της επιλογής σας. Δεν είμαστε ένας ιδιωτικός φορέας μίσθωσης, ούτε ένας φορέας μεταφοράς, ούτε φορέας ταχυδρομικών υπηρεσιών και δεν παρέχουμε υπηρεσίες μεταφοράς και ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ενεργούμε αποκλειστικά ως μεσάζοντες ανάμεσα σε εσάς και τον οδηγό ταξί. Από τη στιγμή που αποδέχεστε να κάνετε κράτηση μέσω του Taxibeat Ltd, εισέρχεστε σε μια άμεση (νομικά δεσμευτική) συμβατική σχέση με τον οδηγό που έχετε κάνει κράτηση. Είναι στην ευχέρεια του οδηγού να προσφέρει υπηρεσίες μεταφοράς που μπορεί να προγραμματίζονται μέσω της χρήσης του λογισμικού ή της υπηρεσίας Taxibeat/Beat. To Taxibeat/Beat προσφέρει πληροφορίες και μια μέθοδο εύρεσης υπηρεσιών ταξί, αλλά δεν σκοπεύει να παρέχει υπηρεσίες ταξί ή να ενεργεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ως φορέας μεταφορών και ταχυδρομείου και δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις υπηρεσίες ταξί που παρέχονται σε εσάς από αυτούς του οδηγούς.

Κατά την παροχή των υπηρεσιών μας, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούμε βασίζονται στις πληροφορίες που μας παρέχονται από τους χρήστες. Ως εκ τούτου, οι χρήστες είναι πλήρως υπεύθυνοι για την παροχή των ενημερωμένων στοιχείων τους σε εμάς και την αναφορά της διαθεσιμότητας τους από τους ίδιους, για την εμφάνισή τους στο λογισμικό μας. Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε εύλογη δεξιότητα και προσοχή κατά την εκτέλεση των Taxibeat/Beat υπηρεσιών μας, δεν θα επαληθεύσουμε αν, και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι, όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), οποιεσδήποτε διακοπές (που οφείλονται σε οποιαδήποτε (προσωρινή ή/και μερική) κατάρρευση, επισκευή, συντήρηση ή αναβάθμιση του λογισμικού μας ή σε άλλο λόγο), ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή μη παράδοση των πληροφοριών. Κάθε χρήστης διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των (περιγραφικών) πληροφοριών που εμφανίζονται στο λογισμικό μας. Το λογισμικό μας δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως σύσταση ή έγκριση της ποιότητας, του επιπέδου, των υπηρεσιών ή της βαθμολογίας του κάθε χρήστη στον οποίο διατίθεται.

Οι υπηρεσίες μας διατίθενται μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η μεταπώληση, η διάθεση μέσω deep-link, η χρήση, η αντιγραφή, η παρακολούθηση (π.χ. μέσω spider, scrape), η εμφάνιση, η λήψη, ή αναπαραγωγή οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο λογισμικό μας, για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό.

3. Χρεώσεις

Οι υπηρεσίες μας στους επιβάτες είναι δωρεάν. Σε αντίθεση με πολλά άλλα μέρη, εμείς δεν θα σας χρεώνουμε για τις υπηρεσίες μας ούτε θα προσθέτουμε άλλα επιπρόσθετα τέλη για την κράτηση της διαδρομής σας. Δεν θα σας χρεώνουμε, αφού εσείς θα πληρώνετε απευθείας τον οδηγό για τη διαδρομή σας. Αν επιλέξετε να πληρώσετε μέσω πιστωτικής κάρτας, το Taxibeat/Beat θα σας χρεώσει για την υπηρεσία μεταφοράς που θα σας παρέχει ο οδηγός για λογαριασμό του οδηγού. Συμφωνείτε ότι θα πληρώσετε όλες τις υπηρεσίες μεταφοράς που αγοράζετε από τον οδηγό, και ότι το Taxibeat/Beat μπορεί να χρεώσει τον λογαριασμό της πιστωτικής κάρτας που εσείς παρείχατε κατά την εγγραφή σας στο Taxibeat/Beat συμπεριλαμβανομένων των φόρων και όψιμων τελών, όπως ισχύουν, που είναι πληρωτέα από ή σχετικά με τον λογαριασμό σας. Είστε υπεύθυνος για την έγκυρη πληρωμή όλων των τελών και για την παροχή σε εμάς ενός σε ισχύ λογαριασμού πιστωτικής κάρτας για πληρωμή όλων των τελών για όλες τις φορές. Κάθε πληρωμή που πραγματοποιείτε δεν επιστρέφεται.

Το Taxibeat/Beat χρησιμοποιεί ένα τρίτο μέρος που εκτελεί την πληρωμή (ο «Εκτελών την πληρωμή») ώστε να συνδέσει το λογαριασμό της πιστωτικής σας κάρτας με την εφαρμογή μας και τις υπηρεσίες μας. Η διαδικασία των πληρωμών ή πιστώσεων, όπως ισχύουν, αναφορικά με τη χρήση του λογισμικού θα υπόκειται στους όρους, προϋποθέσεις και τήρηση απορρήτου του Εκτελούντος την πληρωμή και του εκδότη της πιστωτικής σας κάρτας επιπροσθέτως των παρόντων όρων. Το Taxibeat/Beat δεν είναι υπεύθυνο για λάθη που γίνονται από τον Εκτελούντα την πληρωμή. Όσον αφορά τη χρήση του λογισμικού, εμείς θα λαμβάνουμε τις σχετικές λεπτομέρειες συναλλαγής, τις οποίες θα χρησιμοποιούμε αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους δήλωσης απορρήτου και cookie.

4. Απόρρητο

Το Taxibeat/Beat χρησιμοποιεί υψηλά ηθικά πρότυπα και σέβεται την προστασία του απορρήτου σας. Εκτός από τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το νόμο σε οποιαδήποτε σχετική δικαιοδοσία, δεν θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε συνεργαζόμενες (του ομίλου) εταιρείες μας (εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης), συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων στην εταιρεία μας και στις συνεργαζόμενες (του ομίλου) εταιρείες μας,  και σε αξιόπιστους πράκτορες και εκπροσώπους μας, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες με την άδειά μας και που χρειάζεται να γνωρίζουν ή να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες για να εκτελέσουν τις υπηρεσίες μας (συμπεριλαμβανομένης της εξυπηρέτησης πελατών και της εσωτερικής (έλεγχος/συμμόρφωση) έρευνας) προς εσάς και προς όφελός σας. Παρακαλούμε ρίξτε μια ματιά στη δήλωση απορρήτου μας για περισσότερες πληροφορίες.

5. Εγγραφή και χρήση του λογισμικού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Taxibeat/Beat μόνο εάν έχετε εγγραφεί.

Μόνο τα άτομα που έχουν νόμιμο δικαίωμα μπορούν εγγραφούν στο Taxibeat/Beat. Αν διαμένετε εντός δικαιοδοσίας η οποία περιορίζει τη χρήση των υπηρεσιών Taxibeat/Beat λόγω της ηλικίας, ή περιορίζει την ικανότητα σύναψης συμφωνίας λόγω ηλικίας, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τα όρια ηλικίας και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το λογισμικό και την υπηρεσία Taxibeat/Beat. Αν δεν έχετε νόμιμο δικαίωμα και/ή ο λογαριασμός σας έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί, προσωρινά ή μόνιμα, δεν μπορείτε να εγγραφείτε.

Θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής που διατίθεται με το λογισμικό μας, αν ενδιαφέρεστε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας ως επιβάτης ή ως οδηγός. Οι φόρμες και αιτήσεις για τους επιβάτες είναι διαφορετικές από των οδηγών.

Με την εγγραφή σας στο Taxibeat/Beat, συμφωνείτε:

 1. να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας στη φόρμα εγγραφής και να τις ενημερώνετε όποτε είναι αναγκαίο. Το Taxibeat/Beat δεν είναι υποχρεωμένο να παρακολουθεί ή να ελέγχει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από εσάς. Αν οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχονται από εσάς δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές ή αν το Taxibeat/Beat έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι οι πληροφορίες αυτές δεν συμφωνούν, το Taxibeat/Beat έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή σας, είτε ως επιβάτη είτε ως οδηγού, και να αναστείλει ή να τερματίσει άμεσα, ανεξαρτήτως ανακοινώσεως, την καταχώρηση του λογαριασμού σας και να αρνηθεί οποιαδήποτε και κάθε χρήση, παρούσα ή μελλοντική, των Taxibeat/Beat υπηρεσιών που απαιτούν εγγραφή. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα δικαιούστε οποιαδήποτε αποζημίωση για την άρνηση, αναστολή ή ακύρωση της εγγραφής σας,
 2. ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε το Taxibeat/Beat: για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό· με οποιονδήποτε τρόπο που διακόπτει, βλάπτει, μειώνει ή καθιστά λιγότερο αποτελεσματικό το Taxibeat/Beat· για να μεταφέρετε αρχεία που περιέχουν ιούς, trojans ή άλλα επιβλαβή προγράμματα· για να έχετε πρόσβαση ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στους λογαριασμούς άλλων χρηστών, να διεισδύσετε ή να προσπαθήσετε να διαπεράσετε τυχόν μέτρα ασφαλείας· για τη διάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι δυσφημιστικό, άσεμνο ή ενοχλητικό, απειλητικό ή καταχρηστικό για κάποιο άτομο ή κάποια ομάδα ατόμων, με βάση τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή, την εθνικότητα την ηλικία ή την αναπηρία ή οτιδήποτε παρόμοιο· να διαφημίσετε ή να προωθήσετε προϊόντα ή υπηρεσίες δικές σας ή τρίτων,
 3. να απέχετε από το να κάνετε οτιδήποτε εύλογα πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι ανυπόληπτο ή ικανό να βλάψει τη φήμη μας,
 4. και αναγνωρίζετε ότι έχουμε περιορισμένο έλεγχο πάνω στη φύση και το περιεχόμενο των πληροφοριών και των συνομιλιών οι οποίες αποστέλλονται ή λαμβάνονται από εσάς ή από άλλους χρήστες του Taxibeat/Beat. Παρότι διατηρούμε το δικαίωμα να το πράξουμε, δεν ελέγχουμε τέτοιου είδους περιεχόμενο στο πλαίσιο της συνηθισμένης εταιρικής πρακτικής και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο. Αν επιθυμείτε να διαμαρτυρηθείτε σχετικά με κάποιον άλλον χρήστη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της εφαρμογής ή της ιστοσελίδας,
 5. να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους του κράτους, της χώρας, της πολιτείας και της πόλης στην οποία είστε παρόντες κατά τη χρήση του λογισμικού ή της υπηρεσίας του Taxibeat/Beat,
 6. να καταβάλετε ολόκληρο το ποσό στους οδηγούς ταξί που σας συστήθηκαν μέσω Taxibeat/Beat για τις υπηρεσίες που σας παρήχθησαν από αυτόν τον οδηγό,
 7. να αντιμετωπίζετε τους οδηγούς που σας συστήθηκαν μέσω Taxibeat/Beat με σεβασμό και να μην προκαλέσετε οποιαδήποτε βλάβη σε αυτούς,
 8. να μας αποζημιώσετε και να μας υπερασπιστείτε πλήρως από τυχόν αξιώσεις ή νομικές διαδικασίες εναντίον μας από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, ως αποτέλεσμα της παραβίασης από μέρους σας της παρούσας Σύμβασης,
 9. ότι το ψευδώνυμο ή η ηλεκτρονική διεύθυνση (π.χ. xxx@yahoo.com) που χρησιμοποιείτε για να εγγραφείτε στο λογισμικό δεν μοιάζουν με την επωνυμία της εταιρείας Taxibeat. Eπίσης, ψευδώνυμα που θεωρούνται προσβλητικά μπορούν να διαγραφούν, όπως επίσης αν περιέχουν διεύθυνση ιστοσελίδας ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 10. ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία ή το λογισμικό Taxibeat/Beat για να προκαλέσετε ενόχληση, αναστάτωση ή ταλαιπωρία,
 11. ότι η πρόσβαση και η χρήση της υπηρεσίας Taxibeat/Beat μέσω κινητών συσκευών, ή μέσω της χρήσης ορισμένων λειτουργιών του κινητού, μπορεί να συνεπάγεται την καταβολή τέλους από τον πάροχο ή τον φορέα των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας τον οποίο χρησιμοποιείτε («Πάροχος») και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την καταβολή των εν λόγω τελών,
 12. ότι θα πρέπει να ενημερώνετε την κατάσταση του ταξί σας (ελεύθερο ή μισθωμένο) στην ενεργή εφαρμογή ανά πάσα στιγμή, έτσι ώστε οι πιθανοί επιβάτες που συμμετέχουν στο Taxibeat/Beat να μπορούν να εντοπίσουν πάντα την τρέχουσα κατάσταση του ταξί σας.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου του κωδικού πρόσβασης που έχει επιλεγεί από εσάς κατά την εγγραφή σας στο Taxibeat/Beat. Το Taxibeat/Beat δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε βλάβη που προκύπτει από την αποκάλυψη του κωδικού πρόσβασης από εσάς σε τρίτους ή από τη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας από έναν τρίτο για να αποκτήσει πρόσβαση στο λογαριασμό σας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως το Taxibeat/Beat στο help@thebeat.co.

Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τα στοιχεία εγγραφής του, σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου μας.

Όταν επικοινωνήσετε με οδηγό και ζητήσετε την παροχή υπηρεσιών, πρέπει να περιμένετε για απάντηση από τον οδηγό, ο οποίος μπορεί να αποδεχτεί ή να απορρίψει την παροχή υπηρεσιών ταξί. Αν ο οδηγός αποδεχτεί την εντολή σας και εσείς θέλετε να την ακυρώσετε για οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει να ακυρώσετε με ειδική ενέργεια μέσω του λογισμικού. Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι το Taxibeat/Beat δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις, ματαιώσεις, αδυναμία παροχής υπηρεσιών ταξί μεταξύ του επιβάτη και του οδηγού, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία στην παροχή των υπηρεσιών ταξί, ή υπηρεσιών Taxibeat/Beat.

6. Απαγορευμένες Χρήσεις

Εκτός αν δηλώνεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Taxibeat/Beat συμφωνείτε ότι δεν  θα: (i) χρησιμοποιήσετε, τροποποιήσετε ή ενσωματώσετε σε άλλο λογισμικό, ή δημιουργήσετε ένα παράγωγο έργο από οποιοδήποτε μέρος του λογισμικού, (ii) πωλήσετε, δώσετε αδειοδότηση (ή υπο-αδειοδότηση), μισθώσετε, εκχωρήσετε, μεταβιβάσετε, ενεχυριάσετε ή μοιράσετε τα δικαιώματά σας βάσει της παρούσας Σύμβασης με ή σε οποιονδήποτε άλλον, (iii) αντιγράψετε, διανέμετε ή αναπαράγετε την εφαρμογή προς όφελος τρίτων, (iv) αποκαλύψετε τα αποτελέσματα οποιασδήποτε συγκριτικής αξιολόγησης της εφαρμογής, ή χρησιμοποιήσετε για δικές σας ανταγωνιστικές δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού, ή/και (v) τροποποιήσετε, αποσυναρμολογήσετε, αποσυνθέσετε, ανασυνθέσετε, αναθεωρήσετε ή βελτιώσετε το λογισμικό ή προσπαθήσετε να ανακαλύψετε τον πηγαίο κώδικα του λογισμικού.

7. Βαθμολογία και σχόλια επιβατών

Συμφωνείτε ότι οι επιβάτες που μεταφέρονται από εσάς μπορούν να αξιολογήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες από εσάς (εσάς και το όχημα). Κατά αυτόν τον τρόπο, οι επιβάτες οφείλουν να είναι αντικειμενικοί στην αξιολόγησή τους.

Το ολοκληρωμένο σχόλιο του επιβάτη μπορεί να (α) ανέβει στη σχετική σελίδα του λογισμικού μας με τις πληροφορίες του οδηγού με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση των (μελλοντικών) επιβατών για τη γνώμη του επιβάτη σχετικά με την υπηρεσία (επίπεδο) και την ποιότητα του οδηγού, και (β) (στο σύνολο ή εν μέρει) να χρησιμοποιηθεί και να διατεθεί από το Taxibeat/Beat κατά την κρίση του (π.χ. για την εμπορία, την προώθηση ή τη βελτίωση των υπηρεσιών μας) στο λογισμικό μας ή σε τέτοιες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενημερωτικά δελτία, ειδικές προσφορές, εφαρμογές ή άλλα κανάλια που ανήκουν, φιλοξενούνται, χρησιμοποιούνται ή ελέγχονται από το Taxibeat/Beat. Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόσουμε, να αρνηθούμε ή να αφαιρέσουμε σχόλια κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Η φόρμα αξιολόγησης των επιβατών θα πρέπει να θεωρείται ως έρευνα και δεν περιλαμβάνει (περαιτέρω εμπορικές) προσφορές, προσκλήσεις ή οποιαδήποτε κίνητρα.

8. Αποποίηση ευθύνης

Με τη συμμετοχή σε αυτή τη Σύμβαση και τη χρήση του λογισμικού της υπηρεσίας Taxibeat/Beat, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, συμφωνείτε ότι θα υπερασπιστείτε, θα αποζημιώσετε  την εταιρεία και θα διατηρήσετε τους δικαιοπάροχους της και τους μητρικούς οργανισμούς κάθε τέτοιου μέρους, τις θυγατρικές, τις συνεργαζόμενες εταιρείες, τους διανομείς, τους συνεργαζόμενους (διανομείς) εταίρους, τους μετόχους, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, εκπροσώπους, τα μέλη, τους δικηγόρους, τους διακαιοδόχους, τους πράκτορες, ή άλλους που εμπλέκονται στη δημιουργία, τη χορηγία, την προώθηση, ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης του λογισμικού, αβλαβείς από και ενάντια σε οποιεσδήποτε και όλες τις αξιώσεις, τα έξοδα, τις ζημιές, απώλειες, υποχρεώσεις και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών και εξόδων δικηγόρων) που προκύπτουν από ή σε σχέση με: (i) οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημιά ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή τη φήμη, απώλεια αποζημίωσης, (ii) οποιαδήποτε ανακρίβεια σχετικά με τις (περιγραφικές) πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, των σχολίων και των αξιoλογήσεων) των χρηστών που διατίθενται με το λογισμικό μας, (iii) τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον οδηγό, (iv) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) βλάβες, απώλειες ή έξοδα που υποστήκατε, που πραγματοποιήθηκαν ή που καταβλήθηκαν από εσάς (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών και εξόδων δικηγόρων) σύμφωνα με, που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης, ή την καθυστέρηση, ή ιό του λογισμικού μας και/ή του διακομιστή που φιλοξενείται το λογισμικό, ή (v) κάθε (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, καταστροφή ιδιωτικής περιουσίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες ειδικές, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες ή έξοδα που υποστήκατε, που προκύπτουν, ή που καταβάλλονται από εσάς, που οφείλονται είτε σε (νομικές) πράξεις, σφάλματα, παραβιάσεις, (σοβαρή) αμέλεια, δόλο, παραλείψεις, μη εκτέλεση, διαστρέβλωση, αδικοπραξία, από ή (στο σύνολο ή εν μέρει) που οφείλεται στον χρήστη (τους υπαλλήλους, διευθυντές, τα στελέχη, τους πράκτορες, αντιπροσώπους ή τις συνεργαζόμενες εταιρείες) (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών ή εξόδων δικηγόρων), συμπεριλαμβανομένων οποιασδήποτε (μερικής) ακύρωσης, διπλοκράτησης, απεργίας, ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε άλλου συμβάντος πέρα από τον έλεγχό μας, (vi) οποιαδήποτε πληροφορία σε αυτό το λογισμικό που μερικές φορές συνδέεται με εξωτερικούς δικτυακούς τόπους στους οποίους οι υπηρεσίες μας δεν έχουν κανέναν έλεγχο και για τους οποίους δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη, (vii) οποιαδήποτε παραβίαση χρήστη ή παραβίαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας Σύμβασης ή οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας ή κανονισμού, είτε αναφέρονται είτε όχι στο παρόν.

9. Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρεία μπορεί να σας συστήσει σε οδηγούς για σκοπούς μεταφοράς. Δεν θα αξιολογήσει την καταλληλότητα, τη νομιμότητα ή την ικανότητα του κάθε οδηγού και παραιτήστε ρητώς και απαλλάσσεται την εταιρεία από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις, ευθύνες ή ζημίες που προκύπτουν από, ή σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τον οδηγό. Η εταιρεία δεν θα αποτελεί μέρος των διαφορών, διαπραγματεύσεων των διαφορών ανάμεσα σε εσάς και τον οδηγό. Δεν είμαστε σε θέση και δεν θα παίξουμε τον οποιοδήποτε ρόλο στη διαχείριση των πληρωμών μεταξύ εσάς και των οδηγών.  Η ευθύνη για τις αποφάσεις που παίρνετε σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του λογισμικού ή την υπηρεσία ταξί (με όλες τις συνέπειές της) βαρύνει αποκλειστικά εσάς. Δεν θα αξιολογήσουμε την καταλληλότητα, τη νομιμότητα ή την ικανότητα των οποιωνδήποτε οδηγών και παραιτήστε ρητώς και απαλλάσσεται την εταιρεία από κάθε ευθύνη, αξίωση, πρόκληση ενεργειών ή ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή της υπηρεσίας ταξί ή της υπηρεσίας Taxibeat/Beat, ή που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τα τρίτα μέρη που συστήθηκαν σε εσάς από το λογισμικό ή την υπηρεσία Taxibeat/Beat. Με την αποδοχή της παροχής των υπηρεσιών ταξί, αναγνωρίζετε ότι το Taxibeat/Beat δεν έχει καμία ανάμειξη στη συμβατική σχέση μεταξύ του οδηγού και του επιβάτη.

10. Λήξη

Το Taxibeat/Beat μπορεί να κοινοποιήσει, να αναστείλει ή να τερματίσει, προσωρινά ή μόνιμα, το λογαριασμό του χρήστη, ανά πάσα στιγμή και να λάβει τα κατάλληλα νομικά μέτρα αν: (i) ο χρήστης παραβιάζει οποιαδήποτε από τις εγγυήσεις και τις υποχρεώσεις που περιέχονται στην παρούσα συμφωνία ή οποιαδήποτε από τις πολιτικές και τους κανόνες που είναι προσκείμενες σε αυτή, (ii) ο χρήστης χρησιμοποιεί δόλιες πρακτικές ή δόλιες πράξεις, ή (iii) το Taxibeat/Beat αντιλαμβάνεται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ότι οι δραστηριότητες και οι συμπεριφορές του χρήστη έχουν προκαλέσει ή μπορεί να προκαλέσουν κάποια βλάβη σε τρίτους ή στο Taxibeat/Beat. Ο χρήστης δεν δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση για την ακύρωση ή την αναστολή του λογαριασμού του στο λογισμικό μας.

Το Taxibeat/Beat μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, για οποιονδήποτε ή χωρίς λόγο και ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει ή/και να διακόψει την παροχή υπηρεσιών του, με ή χωρίς προειδοποίηση. Το Taxibeat/Beat δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκαλείται από μια τέτοια τροποποίηση/τερματισμό της υπηρεσίας Taxibeat/Beat.

Δεν έχετε καμία υποχρέωση να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Taxibeat/Beat και μπορείτε απλά να επιλέξετε να σταματήσετε να τη χρησιμοποιείτε ανά πάσα στιγμή.

11. Διανοητική ιδιοκτησία

Οποιοδήποτε και ολόκληρο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, συμβόλων, ονομάτων ιστοτόπων, βιομηχανικών σχεδίων, εικόνων, φωτογραφιών, εικόνων φόντου, εικονιδίων, εργαλείων πλοήγησης, κειμένων μεταξύ άλλων, του παρόντος λογισμικού ή σχετικών προϊόντων και αγαθών που εμφανίζονται στο λογισμικό, προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στο Taxibeat/Beat ή σε τρίτα μέρη εξουσιοδοτημένα από το Taxibeat/Beat για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικά με το λογισμικό. Ο χρήστης συμφωνεί να σεβαστεί τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του Taxibeat/Beat και άλλων και γνωρίζει ότι η διανοητική ιδιοκτησία σε αυτό το λογισμικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών τους.

To Taxibeat/Beat δεν είναι υπεύθυνο για ζημιές που προκλήθηκαν από έναν χρήστη ο οποίος έχει αντιγράψει, μεταφέρει, διανείμει, ή οτιδήποτε παρόμοιο, προστατευμένο περιεχόμενο που χρησιμοποιείται σε αυτό το λογισμικό, παραβιάζοντας δικαιώματα τρίτων.

Η εταιρεία χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το λογισμικό και η Taxibeat/Beat υπηρεσία, αποκλειστικά και μόνο για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης. Όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητώς σε εσάς αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας και των δικαιοδόχων της.

12.Συντήρηση και Υποστήριξη

Το Taxibeat/Beat δεν έχει καμία υποχρέωση να παράσχει υποστήριξη, συντήρηση, αναβαθμίσεις, μετατροπές, ή νέες εκδόσεις στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης. Ωστόσο, το Taxibeat/Beat μπορεί από καιρό σε καιρό να κυκλοφορήσει αναβαθμισμένες εκδόσεις της εφαρμογής, και μπορεί αυτόματα να αναβαθμίσει την ηλεκτρονική έκδοση της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε στο κινητό τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Συναινείτε σε τέτοια αυτόματη αναβάθμιση και συμφωνείτε ότι οι όροι αυτής της Σύμβασης θα ισχύουν για κάθε τέτοια αναβάθμιση.

13. Εκχώρηση

Αυτή η Σύμβασης δεν μπορεί να εκχωρηθεί από εσάς, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας, αλλά μπορεί να ανατεθεί χωρίς τη συγκατάθεσή σας από την εταιρεία σε (i) μητρική ή θυγατρική εταιρεία, (ii) αγοραστή ενεργητικού, ή (iii) διάδοχο από συγχώνευση. Οποιαδήποτε απόπειρα εκχώρησης κατά παράβαση του παρόντος άρθρου είναι άκυρη.

14. Διάφορα

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του χρήστη και του Taxibeat/Beat σε σχέση με το αντικείμενό της, αντικαθιστώντας οποιοδήποτε και όλα τα μέσα, τις συμφωνίες, τα γράμματα και/ή τις συμβάσεις, προφορικές ή γραπτές συμφωνίες μεταξύ των μερών σε σχέση με το θέμα που περιγράφεται στο παρόν πριν από την ημερομηνία της εγγραφής σας ως χρήστη.

Τίποτα στους όρους και τις προϋποθέσεις δεν θα αποτελέσει συνεταιρισμό, σχέση αντιπροσωπείας, σχέση franchise, ή σύμβαση εργασίας μεταξύ των μερών.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι ή καθίσταται άκυρη, μη εφαρμοστέα ή μη δεσμευτική, εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από όλες τις άλλες διατάξεις του παρόντος. Σε μια τέτοια περίπτωση, μια μη έγκυρη διάταξη θα πρέπει παρόλα αυτά να εφαρμόζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, και συμφωνείτε τουλάχιστον στο να δεχτείτε μια διάταξη με παρόμοια ισχύ με την άκυρη, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο και τον σκοπό αυτών των όρων και των προϋποθέσεων.

Η αδυναμία του Taxibeat/Beat κατά παραγγελία, να εκτελέσει οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν θα επηρεάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα του Taxibeat/Beat να επιβάλει μια τέτοια διάταξη στη συνέχεια.

Θα κάνουμε το καλύτερο ώστε να λύσουμε οποιαδήποτε διαφορά  σχετικά με αυτή τη Σύμβαση. Αν επιθυμείτε να λάβετε δικαστικά μέτρα εναντίον μας θα πρέπει να το πράξετε στο Λονδίνο. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Η αρχική αγγλική έκδοση αυτών των όρων και προϋποθέσεων μπορεί να έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Η μεταφρασμένη έκδοση αποτελεί ιδιοκτησία και μετάφραση και δεν μπορείτε να αντλήσετε δικαιώματα από τη μεταφρασμένη έκδοση. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το περιεχόμενο ή την ερμηνεία αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή ανακολουθίας ή ασυμφωνίας μεταξύ της αγγλικής έκδοσης και οποιασδήποτε έκδοσης άλλης γλώσσας των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, η έκδοση της αγγλικής γλώσσας στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εφαρμόζεται, υπερισχύει και είναι οριστική. Η αγγλική έκδοση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας (επιλέγοντας την αγγλική γλώσσα) ή θα σας αποσταλεί μετά από γραπτή αίτησή σας.

15. Εκπτωτικοί Κωδικοί (Κουπόνια)

Η Taxibeat διατηρεί το δικαίωμα να εκδίδει ανά πάσα στιγμή εκπτωτικούς κωδικούς για τους χρήστες της. Τα κουπόνια εξαργυρώνονται σε διαδρομές ταξί με Taxibeat/Beat.

Κάθε κουπόνι ισχύει μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και λήγει κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στην εφαρμογή κατά την εισαγωγή του.

Η διάρκεια ισχύος και η αξία τους ποικίλλει και μπορεί να μεταβάλλονται ανάλογα με τις ανάγκες της Taxibeat.

Οι χρήστες ενημερώνονται ξεχωριστά για την αξία και την διάρκεια ισχύος κάθε κωδικού προσφοράς που καταχωρούν στην εφαρμογή, μόλις ενεργοποιηθεί το κουπόνι που έχουν λάβει.

Η προσφορά του κουπονιού δεν θα ισχύει μέχρι να εφαρμόζεται στο στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις.

Η προσφορά περιορίζεται σε ένα κουπόνι ανά πελάτη, έτσι κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει μία φορά τον εκάστοτε εκπτωτικό κωδικό, εκτός αν διευκρινίζεται από την Taxibeat ότι ισχύουν άλλες προϋποθέσεις.

Η Taxibeat διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ακυρώσει κουπόνια ανά πάσα στιγμή.

Η Taxibeat διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει τους λογαριασμούς χρηστών που κρίνει ότι σχετίζονται με κακόβουλη χρήση των εκπτωτικών κωδικών εφόσον διαπιστωθεί ύπαρξη πολλαπλών λογαριασμών, προσπάθεια ή περιστατικά εξαπάτησης του συστήματος με σκοπό την πολλαπλή χρήση της ίδιας προσφοράς από τον ίδιο χρήστη.

Κάθε προσφορά είναι μοναδική και δεν συνδυάζεται με άλλες. Σε γενικές γραμμές, μόνο ένας κωδικός κουπονιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά χρήση των υπηρεσιών της Taxibeat.

Η Taxibeat δεν έχει καμία υποχρέωση για την καταβολή οποιουδήποτε φόρου για τη χρήση οποιουδήποτε κουπονιού.

Ο χρήστης οφείλει να καταβάλει οποιεσδήποτε επιπλέον φορολογικές επιβαρύνσεις που σχετίζονται με τη χρήση του κουπονιού.

Τα κουπόνια δεν μεταπωλούνται και δεν εξαγοράζονται έναντι αμοιβής.

Τα κουπόνια δεν αντικαθίστανται σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή διαγραφής.

Το κουπόνι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παρελθοντικές χρήσεις της υπηρεσίας Taxibeat/Beat, εκτός εάν ρητώς προβλέπεται το αντίθετο στις προϋποθέσεις προσφοράς κάποιου κουπονιού.

Εάν ένα κουπόνι χρησιμοποιείται κατά τη χρήση της υπηρεσίας Taxibeat/Beat και η υπηρεσία ακυρωθεί ή απορριφθεί, το κουπόνι σας θα πάψει να ισχύει.

Δήλωση Απορρήτου

Η προστασία του απορρήτου σας είναι σημαντική για το Taxibeat/Beat. Γι’ αυτό και έχουμε αναπτύξει μια Δήλωση Απορρήτου η οποία καλύπτει το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποκαλύπτουμε, μεταβιβάζουμε και αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τις πρακτικές απορρήτου μας και ενημερώστε μας αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες.

Αυτή η δήλωση απορρήτου ισχύει για όλες τις υπηρεσίες του Taxibeat/Beat ή το λογισμικό μας.

Οι ίδιοι ορισμοί ισχύουν για τη δήλωση απορρήτου, όπως στην παράγραφο 1 των όρων και προϋποθέσεων.

1. Πολιτική Απορρήτου

Οι πληροφορίες που ζητάμε όταν κάνετε την εγγραφή σας στο λογισμικό του Taxibeat/Beat, απαιτούνται προκειμένου να σας προσφέρουμε τις επαγγελματικές υπηρεσίες μας.

Θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους μόνο για τους σκοπούς της ολοκλήρωσης της κράτησής από εμάς, ώστε να σας παρέχουμε τις πληροφορίες ή τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει ή μόνο με τη ρητή συναίνεσή σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε ορισμένα επιτρεπόμενα τρίτα μέρη συμπεριλαμβανομένων μελών της δικής μας ομάδας, έμπιστους συνεργάτες και δικούς μας επαγγελματικούς συμβούλους.

Θα θέλαμε και πάλι να τονίσουμε ότι, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, έχουν τηρηθεί ακριβείς διαδικασίες ασφαλείας για την αποτροπή της κατάχρησης των προσωπικών δεδομένων και τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

2. Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε

Γενικά, οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε μας επιτρέπουν να επεξεργαστούμε τις κρατήσεις σας (για υπηρεσίες ταξί) και να παρέχουμε τις υπηρεσίες Taxibeat σε εσάς. Συλλέγουμε τις προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλετε σε εμάς με τη θέλησή σας κατά την εγγραφή σας σε εμάς ή κατά τη χρήση των Taxibeat/Beat υπηρεσιών.

Όταν κάνετε λήψη της εφαρμογής Taxibeat/Beat για κινητά, συλλέγουμε τον τύπο της συσκευής σας, τον ασύρματο φορέα σας, και την ατομική ταυτότητα της συσκευής σας και τα συνδέουμε με τα προσωπικά σας στοιχεία, μολονότι χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες κατά κύριο λόγο για να υποστηρίξουμε τον λογαριασμό σας και να σας παρέχουμε τις Taxibeat/Beat υπηρεσίες

Εγγραφή

Κατά την εγγραφή σας στο Taxibeat/Beat για να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε μια ηλεκτρονική φόρμα με: τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, πληροφορίες τοποθεσίας (την κινητή ή άλλη συσκευή γνωστοποίησης τοποθεσίας σας για τη μετάδοση δεδομένων θέσης) και έναν κωδικό. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για να χρησιμοποιήσετε το Taxibeat/Beat και να απολαύσετε τις Taxibeat/Beat υπηρεσίες μας χωρίς κόστος. Οι πληροφορίες δεν θα επαναχρησιμοποιηθούν για σκοπό ασυμβίβαστο με το πεδίο εφαρμογής της υπηρεσίας μας, όπως περιγράφεται στους όρους και τις προϋποθέσεις.

Οι πληροφορίες πιστωτικής κάρτας που παρέχετε στο προσωπικό σας προφίλ κατά την εγγραφή δεν αποθηκεύονται από εμάς, αλλά αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται από τα πρόσωπα που εκτελούν την πληρωμή μέσω της πιστωτικής κάρτας προς τα τρίτα μέρη στα οποία οφείλετε για τις υπηρεσίες μεταφοράς που λάβατε από αυτά.

Λογαριασμός Χρήστη

Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού σας και είστε πλήρως υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο λογαριασμό σας.

Μπορείτε να επιτρέψετε σε άλλα μέλη του νοικοκυριού σας να χρησιμοποιούν το λογισμικό υπό την επωνυμία ή το λογαριασμό σας, με την προϋπόθεση ότι συμφωνούν να πληρώσουν όλα τα έξοδα που προκύπτουν και να είναι υπεύθυνοι για όλες τις άλλες πτυχές της χρήσης τους. Συμφωνείτε να επιβλέπετε κάθε χρήση από ανηλίκους του λογισμικού αυτού με το όνομα ή το λογαριασμό σας.

Επιπλέον, συλλέγονται πληροφορίες εντοπισμού κατά τη χρήση του λογισμικού μας ή της υπηρεσίας Taxibeat/Beat, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων των γεωγραφικών περιοχών. Εάν ταξιδεύετε με όχημα που έχετε κλείσει μέσω της υπηρεσίας Taxibeat/Beat, το κινητό τηλέφωνο του οδηγού θα καταγράψει τις συντεταγμένες του GPS σας. Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες για να σας παρέχουμε το ιστορικό των διαδρομών σας και δεν τις χρησιμοποιούμε για κανέναν άλλο σκοπό.

Συλλέγουμε επίσης τον τύπο της συσκευής σας και το μοναδικό αναγνωριστικό της όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μας για κινητά τηλέφωνα, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες με αποκλειστικό σκοπό να σας παρέχουμε μια πιο ενημερωμένη εφαρμογή και λειτουργίες. Εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας μέσω της κινητής συσκευής σας, θα εντοπίζουμε τις πληροφορίες γεω-τοποθεσίας σας, έτσι ώστε να μπορείτε να εντοπίζετε του οδηγούς που βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία σας, να ορίζετε την τοποθεσία παραλαβή σας, και οι οδηγοί μας να μπορούν να βρουν την τοποθεσία από την οποία εσείς επιθυμείτε να σας παραλάβουν. Δεν θα μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες με τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό και θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες αποκλειστικά για τον σκοπό εκπλήρωσης του αιτήματός σας. Δύναται να συλλέξουμε επίσης την γεω-τοποθεσία σας ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείτε το Taxibeat/Beat, μόνο σε περίπτωση που έχετε συναινέσει, ώστε να σας παρέχουμε αποτελεσματικά επιπλέον υπηρεσίες μας βασισμένες στην γεω-τοποθεσία σας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή, να μην επιτρέψετε περαιτέρω στην εφαρμογή μας να χρησιμοποιεί τη γεω-τοποθεσία σας με το να την απενεργοποιήσετε στο επίπεδο της συσκευής σας.

Αν επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτηση για μια θέση εργασίας στην ηλεκτρονική μας σελίδα θα συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τον αριθμό τηλεφώνου καθώς και πρόσθετες πληροφορίες που μας παρέχετε οικειοθελώς εσείς, όπως βιογραφικό, φύλο και εθνικότητά σας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγονται σε αυτήν την περιοχή της ηλεκτρονικής μας σελίδας για να καθορίσουμε τα προσόντα σας σχετικά με τη θέση για την οποία έχετε υποβάλει αίτηση και να επικοινωνήσουμε μαζί σας ώστε να κανονίσουμε μια συνέντευξη.

3. Τι κάνουμε με τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Πρωταρχικός μας στόχος στη συλλογή πληροφοριών είναι να σας προσφέρουμε μια βελτιωμένη εμπειρία κατά τη χρήση της υπηρεσίας Taxibeat/Beat. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς ποια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Taxibeat/Beat χρησιμοποιούνται περισσότερο, ώστε να μπορείτε να δείτε το ιστορικό των διαδρομών σας, τυχόν προσφορές που μπορεί να τρέχουν από εμάς, να αξιολογείτε διαδρομές, και για να προσδιορίσουμε τα χαρακτηριστικά στων οποίων τη βελτίωση πρέπει να επικεντρωθούμε, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων χρήσης και των γεωγραφικών τοποθεσιών για να προσδιορίσουμε το πού θα πρέπει να προσφέρουμε ή να επικεντρώσουμε τις υπηρεσίες, τα χαρακτηριστικά και/ή τους πόρους, για να στείλουμε SMS επιβεβαίωσης της άφιξης του οδηγού στον καθορισμένο προορισμό, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες του κινητού που έχουν συλλεχθεί ώστε να είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε τη σωστή έκδοση της εφαρμογής ανάλογα με τον τύπο της συσκευής σας, για επίλυση προβλημάτων και σε ορισμένες περιπτώσεις, για σκοπούς μάρκετινγκ.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί Internet Protocol (IP) διεύθυνση για να βοηθήσει στη διάγνωση προβλημάτων με τον εξυπηρετητή (server) υπολογιστή μας και για τη διαχείριση του λογισμικού. Η διεύθυνση IP σας χρησιμοποιείται για να βοηθά στον εντοπισμό σας και να συγκεντρώνει ευρεία δημογραφικά δεδομένα. Η διεύθυνση IP σας δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες για εσάς.

Δύναται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να δημιουργήσουμε ανώνυμα αρχεία πληροφοριών, με εξαίρεση τις πληροφορίες που κάνουν τα προσωπικά σας στοιχεία αναγνωρίσιμα.

Θα σας στέλνουμε πληροφορίες που σχετίζονται αποκλειστικά με τις υπηρεσίες μας και σε σπάνιες περιπτώσεις, όταν αυτό είναι απαραίτητο. Για παράδειγμα, αν η υπηρεσία μας έχει ανασταλεί προσωρινά για λόγους συντήρησης, ενδέχεται να σας στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Γενικά, δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτές τις επικοινωνίες, οι οποίες δεν είναι διαφημιστικού χαρακτήρα. Αν δεν επιθυμείτε να τις λαμβάνετε, έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας.

Από την άλλη πλευρά, μπορείτε πάντα να εξαιρεθείτε από τη λήψη ορισμένων επικοινωνιών από το Taxibeat/Beat, όπως το newsletter μας κάνοντας κλικ στο «Διαγραφή» το οποίο βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος ή στέλνοντας μας ένα email στο help@thebeat.co. Σημειώστε ότι ακόμα κι αν διαγραφείτε ή εξαιρεθείτε, μπορούμε να σας στείλουμε ανακοινώσεις σχετικά με κρατήσεις ταξί (π.χ. sms που σχετίζονται με την κράτησή σας: «το ταξί έχει φτάσει στον καθορισμένο προορισμό»).

4. Εξυπηρέτηση πελατών

Με βάση τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που μας παρέχετε, θα σας στείλουμε ένα email καλωσορίσματος για να επιβεβαιώσουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Επίσης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προς απάντηση των ερωτήσεών σας, για να παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε, και για τη διαχείριση του λογαριασμού σας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με email ή τηλεφωνικά, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

5. Πώς μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες με τους οδηγούς

Όπως γνωρίζετε, οι Taxibeat/Beat υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνδέουν τους οδηγούς ταξί με εσάς, έναν πάροχο υπηρεσιών ταξί. Για να προχωρήσουμε την κράτησή σας πρέπει να μοιραστούμε τις πληροφορίες γεω-τοποθεσίας σας με τον οδηγό που θα παρέχει τις υπηρεσίες σε εσάς. Για να ολοκληρώσουμε την κράτηση, πρέπει να παρέχουν την τοποθεσία παραλαβή στον οδηγό για την επίσπευση της διαδρομής – ίδιες πληροφορίες που ο οδηγός θα λάμβανε από εσάς εάν τον καλούσατε απευθείας. Ζητούμε από τους οδηγούς να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για την παροχή της υπηρεσίας μεταφοράς μόνο, και να μην αποθηκεύουν αυτές τις πληροφορίες πέρα από τη διάρκειας της κάθε υπηρεσίας ταξί που παρέχουν. Με την κράτησή σας, με την παρούσα μας εξουσιοδοτείτε να μοιραζόμαστε χετικές πληροφορίες κράτησης με κάθε οδηγό που έχει οριστεί από εσάς για να σας παρέχει τις υπηρεσίες ταξί.

Να θυμάστε ότι αυτή η δήλωση απορρήτου αφορά μόνο τη χρήση και την κοινοποίηση των πληροφοριών που συλλέγουμε εμείς από και/ή για εσάς. Όταν μας επιτρέπετε να αποκαλύψουμε πληροφορίες στους οδηγούς, οι περιορισμοί χρήσης και γνωστοποίησης που περιέχονται στην παρούσα δήλωση απορρήτου δεν θα ισχύουν γι’ αυτούς. Ενώ εμείς ενθαρρύνουμε τους χρήστες να τηρούν τις απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων μας, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι αν οι οδηγοί δεν συμμορφώνονται σχετικά με τα στοιχεία σας. Δεν ελέγχουμε την πολιτική απορρήτου ή ενέργειες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των οδηγών. Οποιαδήποτε παράπονα ή ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών σας εκ μέρους του οδηγού, ή διαφήμιση από έναν οδηγό, θα πρέπει να απευθύνονται με απευθείας ερώτηση στον οδηγό. Οδηγοί μέσω του δικτύου Taxibeat/Beat ενδέχεται επίσης να έχουν δικές τους ιστοσελίδες. Το Taxibeat/Beat δεν είναι υπεύθυνο για το πώς οι οδηγοί μπορεί να συλλέγουν τις προσωπικές σας πληροφορίες μέσω των δικών τους ιστοσελίδων. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αρμόδιο οδηγό σχετικά με την πολιτική απορρήτου της δικής του ιστοσελίδας (αν υπάρχει) και πως αυτός θα έχει πρόσβαση ή θα χρησιμοποιεί τις δικές σας προσωπικές πληροφορίες.

Στο τέλος της διαδρομής σας, αν αξιολογήσετε τον οδηγό που παρείχε τις υπηρεσίες του σε εσάς, με την παρούσα συμφωνείτε και δέχεστε ότι αυτές οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των σχολίων, μπορούν να αποσταλούν επίσης και στον οδηγό.

6. Πώς μοιραζόμαστε Προσωπικά Στοιχεία με άλλους οδηγούς

Εκτός από τους τρόπους που μοιραζόμαστε Προσωπικά Στοιχεία με τους οδηγούς, μπορεί να μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία με άλλα τρίτα μέρη με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Φορείς παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο σύμβασης, που βοηθούν σε μέρη των εργασιών μας (π.χ. μάρκετινγκ, υπηρεσίες τεχνολογίας), αν και απαιτούμε, οι πάροχοι υπηρεσιών να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τις πληροφορίες σας σε σχέση με τις υπηρεσίες που επιτελούν για μας και όχι για δικό τους όφελος,
 • Με μια μητρική εταιρεία, οποιεσδήποτε θυγατρικές εταιρείες, κοινοπραξίες ή άλλες εταιρείες κάτω από ένα κοινό έλεγχο (συλλογικά, «Συνεργαζόμενες Εταιρείες»), στην οποία περίπτωση θα απαιτήσουμε από τους Συνεργάτες μας να σεβαστούν αυτή τη δήλωση απορρήτου,
 • Με μια εταιρεία που συγχωνεύεται με εμάς, που μας αποκτά, ή που αγοράζει το ενεργητικό μας, στην οποία περίπτωση η εν λόγω εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία όπως ορίζεται στην παρούσα δήλωση απορρήτου,
 • Για την επιβολή του νόμου, σε κυβερνητικούς αξιωματούχους, ή σε αλλά τρίτα μέρη, όταν

– είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε με δικαστική απόφαση ή παρόμοια νομική διαδικασία

– πρέπει να το πράξουμε για να τηρήσουμε τον νόμο

– πιστεύουμε καλόπιστα ότι χρειαζόμαστε αυτά τα στοιχεία για να προστατεύσουμε ή να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της εταιρείας ή τους χρήστες του λογισμικού, ή άλλες υπηρεσίες,

 • Σε άλλα τρίτα μέρη με τη συγκατάθεσή σας ή την εντολή σας.

Εκτός από τα οριζόμενα παραπάνω, δεν πωλούμε, μοιραζόμαστε, μισθώνουμε ή ανταλλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ή πληροφορίες γεω-τοποθεσίας εκτός από αυτές που παρουσιάζονται σε αυτή τη δήλωση απορρήτου.

Η εταιρεία μπορεί να μοιραστεί συσσωρευμένες πληροφορίες που περιλαμβάνουν μη αναγνωριστικά στοιχεία και δεδομένα καταγραφής με τρίτους για ανάλυση του κλάδου και δημογραφικών χαρακτηριστικών.

7. Cookies και άλλες ανώνυμες πληροφορίες

Όταν χρησιμοποιείτε το λογισμικό μας, συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση IP σας και βασικές πληροφορίες καταγραφής ιστού, όπως τον τύπο του προγράμματος περιήγησης σας και τις σελίδες στις οποίες περιηγηθήκατε στον ιστότοπό μας, τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, την ημερομηνία και ώρα του αιτήματός σας και ένα ή περισσότερα cookies που μπορούν να αναγνωρίσουν μοναδικά τον browser σας. Δύναται να εντοπίσουμε τις σελίδες που σας οδήγησαν στο λογισμικό μας, παρόλο που δεν συσχετίζουμε τις πληροφορίες αυτές με τα προσωπικά σας στοιχεία.

Δύναται επίσης να τοποθετήσουμε μικρά αρχεία δεδομένων που ονομάζονται «cookies» στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Τα cookies δεν μπορούν να βλάψουν το σύστημά σας κατά κανέναν τρόπο. Επιπλέον, κάνουν την πλοήγησή σας ευκολότερη, καθώς αποθηκεύουν τις ρυθμίσεις σας. Στέλνουμε ένα «session cookie (περιόδου λειτουργίας)» στην συσκευή σας όταν συνδέεστε στο λογαριασμό σας. Αυτό το είδος cookie μας βοηθά να αναγνωρίζουμε την επίσκεψη πολλαπλών περιοχών στον ιστότοπό μας κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου λειτουργίας, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να σας ζητάμε τον κωδικό σας σε κάθε σελίδα. Μόλις αποσυνδεθείτε, κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης ή την εφαρμογή, αυτό το cookie λήγει και δεν έχει πλέον καμία δράση. Χρησιμοποιούμε επίσης μεγαλύτερης διάρκειας cookies ώστε να εμφανίζουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας στη φόρμα εισόδου μας, έτσι ώστε να μην είναι απαραίτητο να ξαναπληκτρολογήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κάθε φορά που συνδέεστε στον λογαριασμό σας. Είστε ελεύθεροι να αρνηθείτε τα cookies μας αν το επιτρέπει το πρόγραμμα περιήγησής σας, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει τη χρήση του λογισμικού μας.

Δύναται να χρησιμοποιούμε υπηρεσίες εντοπισμού τρίτων μερών, ώστε να εντοπίζουμε και να αναλύουμε ανώνυμες πληροφορίες χρηστών του λογισμικού μας. Τα τρίτα αυτά μέρη δύνανται να χρησιμοποιήσουν cookies για να βοηθηθούν στην ανίχνευση συμπεριφοράς των χρηστών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε ανώνυμες πληροφορίες δημόσια χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων τρίτων μερών (πωλητών) οι οποίοι δύνανται να μας βοηθούν να ενισχύουμε ή να παρέχουμε το λογισμικό και τις υπηρεσίες Taxibeat/Beat σε τρίτους.

8. Έλεγχος των στοιχείων σας

Αν τα προσωπικά σας στοιχεία αλλάξουν, αν δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας, μπορείτε να διορθώσετε, να διαγράψετε ανακρίβειες, ή να τα τροποποιήσετε κάνοντας την αλλαγή στη σελίδα πληροφοριών των μελών μας, ή στέλνοντας μας ένα email στο help@thebeat.co. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας για πρόσβαση, όσο το δυνατόν συντομότερα.

Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας (συμπεριλαμβανομένου του γεω-εντοπισμού) για όσο διάστημα ο λογαριασμός σας είναι ενεργός ή όσο απαιτείται για να σας παρέχουμε υπηρεσίες. Αν θέλετε να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας ή ζητήσετε να μην χρησιμοποιούμε πλέον τις πληροφορίες σας για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο help@thebeat.co. Θα διατηρήσουμε και χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας ως αναγκαίες προς τη συμμόρφωση μας με τις νομικές υποχρεώσεις μας, την επίλυση διαφορών και εφαρμογής των συμφωνιών μας.

9. Πώς χειριζόμαστε τα email που μας στέλνετε;

Το κουμπί μας «Επικοινωνία», ενεργοποιεί το λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και σας προσκαλεί να στείλετε τις παρατηρήσεις σας σε μια συγκεκριμένη ηλεκτρονική θυρίδα.

Όταν στέλνετε ένα τέτοιου είδους μήνυμα, τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να σας απαντήσουμε. Αν η ομάδα διαχείρισης του γραμματοκιβωτίου μας δεν είναι σε θέση να απαντήσει στην ερώτησή σας, θα διαβιβάσει το email σας σε άλλη υπηρεσία. Θα ενημερωθείτε μέσω email σε ποια υπηρεσία έχει προωθηθεί η ερώτησή σας.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των email σας και των προσωπικών σας δεδομένων, μη διστάσετε να τις εκφράσετε στο μήνυμά σας.

10. Ασφάλεια

Οι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες όπως και αυτές της γεω-τοποθεσίας που συλλέγουμε αποθηκεύονται με ασφάλεια στη βάση δεδομένων μας και χρησιμοποιούμε τυπικές, ευρέως εμπορικά διαδεδομένες πρακτικές ασφαλείας, όπως η κρυπτογράφηση και τα firewalls και SSL (Secure Socket Layers) για την προστασία των πληροφοριών σας – όπως αναφορά στον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας τον οποίο διατηρούμε (δεν διατηρούμε όλες τις πληροφορίες της πιστωτικής σας κάρτας). Ωστόσο, όσο αποτελεσματική και αν είναι η τεχνολογία κρυπτογράφησης, κανένα σύστημα ασφαλείας δεν είναι απροσπέλαστο. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια της βάσης δεδομένων μας, ούτε μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε δεν θα υποκλαπούν καθώς μεταδίδονται σε εμάς μέσω του διαδικτύου, και κάθε πληροφορία που μεταδίδετε στην εταιρεία γίνεται με δική σας ευθύνη. Σας συνιστούμε να μην αποκαλύπτετε τον κωδικό σας σε κανέναν.

11. Πείτε το σε έναν φίλο

Αν επιλέξετε συστήσετε την εταιρεία μας σε έναν φίλο για την ιστοσελίδα μας ή μια θέση εργασίας μέσω της σχετικής μας υπηρεσίας, θα σας ζητήσουμε το όνομα του φίλου σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Εμείς θα στείλουμε αυτόματα στον φίλο σας ένα email προσκαλώντας τον να επισκεφθεί την ιστοσελίδα μας. Αποθηκεύουμε αυτές τις πληροφορίες με αποκλειστικό σκοπό την αποστολή του μηνύματος μιας φοράς και την παρακολούθηση της επιτυχίας του προγράμματος παραπομπής μας.

Ο φίλος σας μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στο help@thebeat.co για να ζητήσει τη διαγραφή αυτής της πληροφορίας από τη βάση δεδομένων μας.

12. Δημόσια Φόρουμ

Το λογισμικό μας προσφέρει στο κοινό blogs ή φόρουμ. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε σε αυτές τις περιοχές μπορεί να διαβαστούν, συλλεχθούν και χρησιμοποιηθούν από άλλους που έχουν πρόσβαση σε αυτές. Για να ζητήσετε στην αφαίρεση των προσωπικών σας πληροφοριών από το blog μας ή το φόρουμ, επικοινωνήστε μαζί μας στο help@thebeat.co. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να μην είμαστε σε θέση να αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, σε αυτή την περίπτωση θα σας ενημερώσουμε αν και γιατί δεν είμαστε σε θέση να το κάνουμε.

14. Αλλαγές σε αυτή τη δήλωση απορρήτου

Δύναται να ενημερώνουμε αυτή τη δήλωση προστασίας απορρήτου ώστε να εκφράζει τις ενίοτε αλλαγές μας στον τρόπο που διαχειριζόμαστε πληροφορίες. Αν κάνουμε οποιεσδήποτε ουσιώδεις αλλαγές θα σας ενημερώσουμε μέσω email (που θα αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στο λογαριασμό σας) ή μέσω ειδοποίησης σε αυτή την ιστοσελίδα, πριν η αλλαγή αυτή γίνει ενεργή. Σας ενθαρρύνουμε να επανεξετάζετε περιοδικά αυτή τη σελίδα για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας. Η παρούσα δήλωση απορρήτου αποτελεί μέρος της συμφωνίας των όρων και προϋποθέσεων και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της τελευταίας.

Οδηγός

Όροι και Προϋποθέσεις

Το Taxibeat/Beat προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι όρους χρήσης (εφεξής θα αναφέρονται συλλογικά χάριν συντομίας ως η «Σύμβαση»), που αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τo Taxibeat Limited, που είναι Αγγλική εταιρεία και/ ή οποιαδήποτε θυγατρική του εταιρεία (η «Εταιρεία»). Θα πρέπει να διαβάσετε το παρόν προσεκτικά και να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Taxibeat/Beat μόνο αν συμφωνείτε και συναινείτε με τη συμφωνία. Με τη χρήση του λογισμικού, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε νομικά από τη Σύμβαση και τη δήλωση ιδιωτικού απορρήτου που ορίζονται στο παρόν σαν να είχατε υπογράψει.

Διαρκώς αναζητούμε τρόπους ώστε να βελτιώσουμε και να επεκτείνουμε το Taxibeat/Beat. Δύναται να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους κατά καιρούς. Οι τροποποιημένοι όροι τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους. Οποιαδήποτε χρήση μετά την τροποποίηση συνιστά αποδοχή των νέων όρων.

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις, εφαρμόζονται σε όλες τις υπηρεσίες μας, άμεσα ή έμμεσα (μέσω διανομέων) που διατίθενται σε απευθείας σύνδεση (online), μέσω οποιασδήποτε συσκευής κινητού τηλεφώνου, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) ή μέσω τηλεφώνου. Με την πρόσβαση, την περιήγηση και τη χρήση της ιστοσελίδας μας, της εφαρμογής μας για κινητό ή των εφαρμογών μας μέσα από οποιαδήποτε πλατφόρμα μας (εφεξής θα αναφέρονται συλλογικά χάριν συντομίας ως το «Λογισμικό») ή/και με την ολοκλήρωση μιας κράτησης, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω (συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης προστασίας ιδιωτικού απορρήτου).

Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης απορρήτου και δεν είστε διατεθειμένοι να δεσμευθείτε από αυτούς, παρακαλώ μην εγκαταστήσετε την εφαρμογή μας και/ή διαγράψτε την άμεσα, όπως και κάθε μέρος της, από το κινητό τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας και μην τη χρησιμοποιήσετε καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Το Λογισμικό ανήκει, λειτουργεί και προσφέρεται από το Taxibeat Limited και παρέχεται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση από εσάς, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.

1. Ορισμοί και ερμηνεία

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 • «Εμείς», «εμάς», «δικό μας» και «Εταιρεία» αφορούν το Taxibeat Ltd και τις συνεργαζόμενες (διανομείς) εταιρείες,
 • «Επιβάτης(-ες)» αναφέρεται ο πελάτης ο οποίος κάνει χρήση/κράτηση μέσω των εφαρμογών μας για κινητά τηλέφωνα ή μέσω της ιστοσελίδας,
 • Ως «Λογισμικό» αναφέρονται οι εφαρμογές για κινητά ή οι εφαρμογές διαδικτύου οι οποίες ανήκουν στο Taxibeat Ltd και χρησιμοποιούνται από εσάς ώστε να ‘καλέσετε’ ταξί,
 • «Εσείς», «εσάς», «δικό σας» και «Οδηγός(-οι)» αφορούν τους νόμιμους οδηγούς ιδιωτικής μίσθωσης (ταξί), οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή για οδηγούς και των οποίων η συμμετοχή ως Οδηγοί, είναι αποδεκτή από το Taxibeat/Beat,
 • Ως «Χρήστης(-ες)» αναφέρεται κάθε χρήστης του Λογισμικού συμπεριλαμβανομένων εσάς,
 • «Υπηρεσίες Taxibeat» αναφέρονται οι υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς από το Taxibeat/Beat με την χρήση του λογισμικού του,και
 • «Υπηρεσίες ταξί» αναφέρονται οι υπηρεσίες μεταφοράς που παρέχονται από τους οδηγούς στους επιβάτες.

2. Αντικείμενο των υπηρεσιών μας 

Μέσα από το λογισμικό παρέχουμε μια διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι οδηγοί ταξί έχουν την ευκαιρία να λάβουν εντολές μετακίνησης και τη δυνατότητα απευθείας ανάθεσης από δυνητικούς επιβάτες που αναζητούν υπηρεσίες ταξί μέσω Taxibeat/Beat.

Για το σκοπό αυτό, η ταυτότητά σας θα διαβιβαστεί στους επιβάτες κάθε φορά που ο επιβάτης αναζητά ένα ταξί μέσω Taxibeat/Beat. Στον επιβάτη θα παρασχεθούν το όνομα και το επίθετό σας, ο αριθμός τηλεφώνου, η φωτογραφία, οι πινακίδες του οχήματος, ο τύπος του οχήματος, η τοποθεσία, οι γλώσσες που ομιλούνται, οι διάφορες υπηρεσίες που παρέχονται όπως κλιματισμός, φορτιστής κινητού, μεταφορά κατοικιδίων ζώων, ο μέσος όρος βαθμολογίας σας και ο αριθμός των αξιολογήσεων. Μόλις εκκινήσετε την εφαρμογή και θέσετε τον εαυτό σας σε κατάσταση «Διαθέσιμος», η τοποθεσία σας μπορεί να εντοπιστεί από όλους τους επιβάτες και τους λοιπούς χρήστες. Οι αντίστοιχες πληροφορίες τοποθεσίας του επιβάτη, προορισμού του αντικειμένου, στοιχείων παραλήπτη και αποστολέα, θα καθορίζονται μόνο όταν ο επιβάτης σας καλεί μέσω του λογισμικού του Taxibeat/Beat.

Δεν είμαστε ένας ιδιωτικός φορέας μίσθωσης, ούτε ένας φορέας μεταφοράς, ούτε φορέας ταχυδρομικών υπηρεσιών και δεν παρέχουμε υπηρεσίες μεταφοράς και ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ενεργούμε αποκλειστικά ως μεσάζοντες ανάμεσα σε εσάς και τον επιβάτη. Από τη στιγμή που αποδέχεστε να μεταφέρετε έναν επιβάτη ή ένα αντικείμενο μέσω Taxibeat/Beat, εισέρχεστε σε μια άμεση (νομικά δεσμευτική) συμβατική σχέση με τον επιβάτη ο οποίος σας μίσθωσε. Είναι στην ευχέρεια σας να προσφέρετε υπηρεσίες που μπορεί να προγραμματίζονται μέσω της χρήσης του λογισμικού ή της υπηρεσίας Taxibeat/Beat. To Taxibeat/Beat προσφέρει πληροφορίες και μια μέθοδο εύρεσης επιβατών, αλλά δεν σκοπεύει να παρέχει υπηρεσίες ταξί και ταχυδρομείου ή να ενεργεί καθ’οιονδήποτε τρόπο ως φορέας μεταφορών και ταχυδρομείου και δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τους επιβάτες και τα αντικείμενα που αποστέλλουν μέσω του λογισμικού του Taxibeat/Beat.

Κατά την παροχή των υπηρεσιών μας, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούμε βασίζονται στις πληροφορίες που μας παρέχονται από τους χρήστες. Ως εκ τούτου, οι χρήστες είναι πλήρως υπεύθυνοι για την παροχή των ενημερωμένων στοιχείων τους σε εμάς και την αναφορά της διαθεσιμότητας τους από τους ίδιους, για την εμφάνισή τους στο λογισμικό μας. Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε εύλογη δεξιότητα και προσοχή κατά την εκτέλεση των Taxibeat/Beat υπηρεσιών μας, δεν θα επαληθεύσουμε αν, και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι, όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), οποιεσδήποτε διακοπές (που οφείλονται σε οποιαδήποτε (προσωρινή ή/και μέρική) κατάρρευση, επισκευή, συντήρηση ή αναβάθμιση του λογισμικού μας ή σε άλλο λόγο), ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή μη παράδοση των πληροφοριών. Κάθε χρήστης διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των (περιγραφικών) πληροφοριών που εμφανίζονται στο λογισμικό μας. Το λογισμικό μας δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως σύσταση ή έγκριση της ποιότητας, του επιπέδου, των υπηρεσιών ή της βαθμολογίας του κάθε χρήστη στον οποίο διατίθεται.

Οι υπηρεσίες μας διατίθενται μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η μεταπώληση, η διάθεση μέσω deep-link, η χρήση, η αντιγραφή, η παρακολούθηση (π.χ. μέσω spider, scrape), η εμφάνιση, λήψη, ή αναπαραγωγή οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο λογισμικό μας, για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό.

3. Χρεώσεις

Σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, ο οδηγός πρέπει να αποδώσει στο Taxibeat/Beat προμήθεια σύμφωνα με την εμπορική πολιτική του Taxibeat/Beat που έχει δηλωθεί στην ενότητα του οδηγού στην ιστοσελίδα της αντίστοιχης χώρας, για κάθε διαδρομή που κλείνει μέσω της υπηρεσίας του Taxibeat/Beat ως αμοιβή για τη χρήση των υπηρεσιών του Taxibeat/Beat προς εσάς.

Οι διαδρομές που κλείνονται μέσω της υπηρεσίας Taxibeat/Beat θα υπολογίζονται από το λογισμικό σύστημα και θα αθροίζονται στο τέλος κάθε μήνα. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της εγκατεστημένης εφαρμογής σας ανά πάσα στιγμή στον λογαριασμό σας, όπου εμφανίζεται το συνολικό ποσό που οφείλεται από εσάς στο Taxibeat/Beat, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αναφορικά με τις διαδρομές που μισθώνονται μέσω Taxibeat/Beat.

Θα πρέπει να κάνετε την πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών του προηγούμενου μήνα, κατά τις πρώτες δέκα (10) ημερολογιακές μέρες κάθε μήνα. Δέχεστε ότι το σχετικό τιμολόγιο μπορεί να σας αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα.

Οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία πληρωμής τιμολογίου, για οποιονδήποτε λόγο, θα δώσει το δικαίωμα στο Taxibeat/Beat να αυξήσει το συνολικό ποσό που οφείλεται από εσάς με τόκους υπερημερίας από 1% (ένα τοις εκατό) ανά μήνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Taxibeat/Beat μπορεί επίσης κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να αναστείλει ή να ακυρώσει την πρόσβασή σας στο λογισμικό.

Ο οδηγός είναι υπεύθυνος για την καταβολή τυχόν φόρων, τελών, παρακρατήσεων ή άλλων επιβαρύνσεων που επιβάλλονται σχετικά με την καταβολή του άνωθεν τέλους. Η υπηρεσία μας είναι δωρεάν για τους επιβάτες. Σε αντίθεση με πολλές άλλες υπηρεσίες, δεν χρεώνουμε τον επιβάτη για την υπηρεσία μας και δεν θα προσθέσουμε καμία επιπλέον χρέωση (κράτησης) για τη διαδρομή με το ταξί. Ο επιβάτης δεν θα χρεωθεί από εμάς, μιας και εκείνος θα πληρώσει απευθείας εσάς για το δρομολόγιο σας.

Αναφορικά με τις καταβολές των κομίστρων ο οδηγός ταξί δηλώνει υπεύθυνα προς το Taxibeat/Beat:

 • Ο οδηγός αναγνωρίζει και αποδέχεται τα ακόλουθα: α) ότι η Taxibeat με εντολή του οδηγού, εισπράττει δια μέσου της εφαρμογής της (application) το κόμιστρο που πληρώνει ο πελάτης για την μεταφορά του για λογαριασμό του οδηγού (είσπραξη για λογαριασμό τρίτου) και β) Το δικαίωμα της Taxibeat για συμψηφισμό της προμήθειας που οφείλει στην Taxibeat ο οδηγός για την υπηρεσία της, με το σύνολο των κομίστρων που εισπράττει για λογαριασμό του η Taxibeat και οφείλει να του καταβάλλει κατά τα κατωτέρω. Το παρόν λογίζεται ως δήλωση συμψηφισμού προς τον οδηγό και επιφέρει απόσβεση των αμοιβαίων απαιτήσεων από τότε που θα συνυπάρξουν. Η εκκαθάριση των ποσών που εισπράχθηκαν υπέρ του οδηγού και ο συμψηφισμός (παρακράτηση) της προμήθειας που δικαιούται η Taxibeat (στο εξής το «οφειλόμενο ποσό») και κατόπιν η απόδοσή του στον οδηγό με κατάθεση στον δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό γίνεται κάθε όποτε ο ίδιος το επιθυμεί.
 • Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που δηλώνει ο οδηγός στην Taxibeat για την κατάθεση του οφειλόμενου ποσού (ο «δηλωθείς λογαριασμός») είναι αληθή, ορθά και αφορούν λογαριασμό στον οποίο είτε ο ίδιος ο οδηγός είναι δικαιούχος (ή συνδικαιούχος), είτε αφορά σε πρόσωπο το οποίο σχετίζεται με τον οδηγό με σχέση εργοδοσίας ή/και φέρει εν γένει την υποχρέωση καταβολής ή άλλη νόμιμη σχέση με τον οδηγό (κατ’ επιλογή του οδηγού). Επίσης ο οδηγός δηλώνει ότι διαθέτει ειδική εντολή από το τυχόν τρίτο πρόσωπο τόσο προς χρήση των υπηρεσιών του Taxibeat/Beat όσο και προς καταβολή του οφειλόμενου ποσού στον εν λόγω λογαριασμό. Η παρούσα δήλωση ισοδυναμεί με έγκριση του δανειστή (οδηγού ταξί) προς καταβολή σε τρίτο. Η Εταιρεία δεν ελέγχει τα στοιχεία που δηλώνουν οι οδηγοί και βασίζεται στις ως άνω δηλώσεις τους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.
 • Σε κάθε περίπτωση, ο οδηγός αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση απόδοσης του οφειλόμενου ποσού προς τον οδηγό (απόσβεση ενοχής) εφόσον έχει καταβάλλει το οφειλόμενο ποσό σε λογαριασμό που έχει δηλώσει κατά τα ανωτέρω ο οδηγός.

Έκαστος οδηγός φέρει ο ίδιος την ευθύνη  για την τήρηση των φορολογικών του υποχρεώσεων καθώς και για την έκδοση των νομίμων παραστατικών (τόσο προς τον πελάτη που κατέβαλλε το κόμιστρο όσο και προς την Taxibeat για την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού). Επίσης οφείλει να δηλώσει αληθή και ακριβή στοιχεία προς την Taxibeat για την έκδοση του νομίμου παραστατικού της για την προμήθεια που εισπράττει. Ο οδηγός δηλώνει ρητώς ότι ο αναφερόμενος ως λήπτης του τιμολογίου της Taxibeat είναι το πρόσωπο που φέρει την υποχρέωση καταβολής της προμήθειας προς την Taxibeat. Σε κάθε περίπτωση το Taxibeat/Beat υποχρεούται εφόσον τούτο της ζητηθεί από αρμόδια Αρχή να παράσχει κάθε πληροφορία που νομίμως απαιτείται και προβλέπεται σε σχέση με τις συναλλαγές των μελών της στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων όπως ορίζει ρητώς το άρθρο 82 παρ. 2 του ΚΦΕ (ν.2238/1994 ΦΕΚ: Α 151 19940916).

4. Απόρρητο

Το Taxibeat/Beat χρησιμοποιεί υψηλά ηθικά πρότυπα και σέβεται την προστασία του απορρήτου σας. Εκτός από τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το νόμο σε οποιαδήποτε σχετική δικαιοδοσία, δεν θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε συνεργαζόμενες (του ομίλου) εταιρείες μας (εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης), συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων στην εταιρεία μας και στις συνεργαζόμενες (του ομίλου) εταιρείες μας, και σε αξιόπιστους πράκτορες και εκπροσώπους μας, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες με την άδειά μας και που χρειάζεται να γνωρίζουν ή να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες για να εκτελέσουν τις υπηρεσίες μας (συμπεριλαμβανομένης της εξυπηρέτησης πελατών και της εσωτερικής (έλεγχος/συμμόρφωση) έρευνας) προς εσάς και προς όφελός σας. Παρακαλούμε ρίξτε μια ματιά στη δήλωση απορρήτου μας για περισσότερες πληροφορίες.

5. Εγγραφή και χρήση της ιστοσελίδας 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Taxibeat/Beat μόνο εάν έχετε εγγραφεί.

Μόνο τα άτομα που έχουν νόμιμο δικαίωμα μπορούν εγγραφούν στο Taxibeat/Beat. Αν διαμένετε εντός δικαιοδοσίας η οποία περιορίζει τη χρήση των υπηρεσιών Taxibeat/Beat λόγω της ηλικίας, ή περιορίζει την ικανότητα σύναψης συμφωνίας λόγω ηλικίας, θα πρέπει να συμμορφώνεστε με τα όρια ηλικίας και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το λογισμικό και την υπηρεσία Taxibeat/Beat. Αν δεν έχετε νόμιμο δικαίωμα και/ή ο λογαριασμός σας έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί, προσωρινά ή μόνιμα, δεν μπορείτε να εγγραφείτε.

Δεσμεύεστε επίσης από τους κανονισμούς που ισχύουν για εσάς σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών Taxibeat/Beat ιδιαίτερα από οποιαδήποτε τοπική νομοθεσία, τα τιμολόγια και τις τιμολογιακές ρυθμίσεις που ισχύουν για τις μεταφορές ταξί. Θα πρέπει να δέχεστε εντολές μεταφοράς μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή μόνο εάν έχετε στη διάθεσή σας όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις για τη μεταφορά με ταξί, ή αν απασχολείστε από τον κάτοχο της έγκρισης, και αν συμμορφώνεστε και πληροίτε όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη μεταφορά με ταξί. Θα πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία για τις προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή σας ζητηθεί από χρήστη ή το Taxibeat/Beat. Επιπλέον, ένας χρήστης ο οποίος είναι υπάλληλος εξασφαλίζει ότι ο εργοδότης του (ανάδοχος ταξί) εγκρίνει τη χρήση του Taxibeat/Beat. Οποιεσδήποτε αλλαγές στη σχέση αυτή θα πρέπει να επισημανθούν αμέσως στο Taxibeat/Beat. Οι απαιτήσεις των ισχυόντων τοπικών κανονισμών οδικής κυκλοφορίας πρέπει να τηρούνται κατά τη χρήση.

Η εγγραφή στο Taxibeat/Beat και η χρήση του από εσάς ως οδηγός, είναι αυστηρά προσωπική. Απαγορεύεται αυστηρά η παραχώρηση χρήσης του λογαριασμού σας σε τρίτα πρόσωπα. Παραβίαση αυτή οδηγεί σε άμεση, οριστική και αμετάκλητη διακοπή της συνεργασίας σας με το Taxibeat/Beat.

Θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής που διατίθεται με το λογισμικό μας, αν ενδιαφέρεστε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας ως επιβάτης ή ως οδηγός. Οι φόρμες και αιτήσεις για τους επιβάτες είναι διαφορετικές από των οδηγών.

Με την εγγραφή σας στο Taxibeat/Beat, συμφωνείτε:

 1. να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας στη φόρμα εγγραφής και να τις ενημερώνετε όποτε είναι αναγκαίο. Το Taxibeat/Beat δεν είναι υποχρεωμένο να παρακολουθεί ή να ελέγχει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από εσάς. Αν οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχονται από εσάς δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές ή αν το Taxibeat/Beat έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι οι πληροφορίες αυτές δεν συμφωνούν, το Taxibeat/Beat έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή σας, είτε ως επιβάτη είτε ως οδηγού, και να αναστείλει ή να τερματίσει άμεσα, ανεξαρτήτως ανακοινώσεως, την καταχώρηση του λογαριασμού σας και να αρνηθεί οποιαδήποτε και κάθε χρήση, παρούσα ή μελλοντική, των Taxibeat/Beat υπηρεσιών που απαιτούν εγγραφή. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα δικαιούστε οποιαδήποτε αποζημίωση για την άρνηση, αναστολή ή ακύρωση της εγγραφής σας,
 2. ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε το Taxibeat/Beat: για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό· με οποιονδήποτε τρόπο που διακόπτει, βλάπτει, μειώνει ή καθιστά λιγότερο αποτελεσματικό το Taxibeat/Beat· για να μεταφέρετε αρχεία που περιέχουν ιούς, trojans ή άλλα επιβλαβή προγράμματα· για να έχετε πρόσβαση ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στους λογαριασμούς άλλων χρηστών, να διεισδύσετε ή να προσπαθήσετε να διαπεράσετε τυχόν μέτρα ασφαλείας· για τη διάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι δυσφημιστικό, άσεμνο ή ενοχλητικό, απειλητικό ή καταχρηστικό για κάποιο άτομο ή κάποια ομάδα ατόμων, με βάση τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή, την εθνικότητα την ηλικία ή την αναπηρία ή οτιδήποτε παρόμοιο· να διαφημίσετε ή να προωθήσετε προϊόντα ή υπηρεσίες δικές σας ή τρίτων,
 3. να απέχετε από το να κάνετε οτιδήποτε ευλόγα πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι ανυπόληπτο ή ικανό να βλάψει τη φήμη μας,
 4. και αναγνωρίζετε ότι έχουμε περιορισμένο έλεγχο πάνω στη φύση και το περιεχόμενο των πληροφοριών και των συνομιλιών οι οποίες αποστέλλονται ή λαμβάνονται από εσάς ή από τρίτους χρήστες του Taxibeat/Beat. Παρότι διατηρούμε το δικαίωμα να το πράξουμε, δεν ελέγχουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τέτοιου είδους περιεχόμενο στα πλαίσια της συνηθισμένης εταιρικής πρακτικής και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο. Αν επιθυμείτε να διαμαρτυρηθείτε σχετικά με κάποιον άλλον χρήστη παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της εφαρμογής ή της ιστοσελίδας,
 5. να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους του κράτους, της χώρας, της πολιτείας και της πόλης στην οποία είστε παρόντες κατά τη χρήση του λογισμικού ή της υπηρεσίας του Taxibeat/Beat,
 6. να μην επεξεργάζεστε ή αποκαλύπτετε σε τρίτους, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των άλλων συμμετεχόντων τα οποία μεταφέρονται ή γνωστοποιούνται με άλλον τρόπο σε εσάς. Το παρόν δεν ισχύει, μόνο αν εξασφαλίζεται η συγκατάθεση του άλλου χρήστη,
 7. να αντιμετωπίζετε τους επιβάτες που σας συστήθηκαν μέσω Taxibeat/Beat με σεβασμό και να μην προκαλέσετε οποιαδήποτε βλάβη σε αυτούς,
 8. να μας αποζημιώσετε και να μας υπερασπιστείτε πλήρως από τυχόν αξιώσεις ή νομικές αγωγές εναντίον μας από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, ως αποτέλεσμα της παραβίασης από μέρους σας της παρούσας συμφωνίας,
 9. ότι το ψευδώνυμο ή η ηλεκτρονική διεύθυνση (π.χ. xxx@yahoo.com) που χρησιμοποιείτε για να εγγραφείτε στο λογισμικό δεν μοιάζουν με το όνομα της εταιρίας Taxibeat. Επίσης, ψευδώνυμα που θεωρούνται προσβλητικά μπορούν να διαγραφούν όπως επίσης αν περιέχουν διεύθυνση ιστοσελίδας ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 10. ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία ή το λογισμικό Taxibeat/Beat για να προκαλέσετε ενόχληση, αναστάτωση ή ταλαιπωρία,
 11. ότι η πρόσβαση και η χρήση της υπηρεσίας Taxibeat/Beat μέσω κινητών συσκευών, ή μέσω της χρήσης ορισμένων λειτουργιών του κινητού, μπορεί να συνεπάγεται την καταβολή τέλους στον  πάροχο ή τον φορέα των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας τον οποίο χρησιμοποιείτε («Πάροχος») και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την καταβολή των εν λόγω τελών,
 12. ότι θα πρέπει να ενημερώνετε την κατάσταση του ταξί σας (ελεύθερο ή μισθωμένο) στην ενεργή εφαρμογή ανά πάσα στιγμή, έτσι ώστε οι πιθανοί επιβάτες που συμμετέχουν στο Taxibeat/Beat να μπορούν να εντοπίσουν πάντα την τρέχουσα κατάσταση του ταξί σας,
 13. ότι από τη στιγμή που μπορείτε να εντοπιστείτε μέσω της ενεργής εφαρμογής από κοντινούς πιθανούς συμμετέχοντες επιβάτες, μπορείτε να δεχτείτε διαθέσιμες εντολές μεταφοράς οι οποίες υπόκεινται στην ισχύουσα νομοθεσία, με την προϋπόθεση ότι η εφαρμογή είναι ενεργή και το όχημά σας ελεύθερο,
 14. να ανταποκριθείτε άμεσα στην κλήση που σας έγινε από τον επιβάτη, ενημερώνοντας τον για την επιλογή σας να του παρέχετε ή όχι τις υπηρεσίες σας, μέσα σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τα σαράντα (40) δευτερόλεπτα. Η παρέλευση αυτού του χρόνου χωρίς να απαντήσετε ισοδυναμεί με απόρριψη της κλήσης του επιβάτη και δεν έχετε κανέναν τρόπο επικοινωνίας μαζί του,
 15. να αναλάβετε όλα τα έξοδα, κόστη, τέλη, φόρους και εισφορές για τη συντήρηση και λειτουργία του οχήματος που χρησιμοποιείτε, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των καυσίμων, των εργαλείων καθαρισμού, του εξοπλισμού, των τελών κυκλοφορίας, τις επιθεωρήσεις και επισκευές μεταξύ άλλων,
 16. να διατηρείτε και να χειρίζεστε το τεχνικό εξοπλισμό και τις λειτουργικές διαδικασίες ώστε να έχετε πρόσβαση στο λογισμικό, όπως τη λειτουργία του κινητού τηλεφώνου ή της ταμπλέτας που είναι συμβατή με το λογισμικό, τη σύνδεση με το Διαδίκτυο, τα πακέτα δεδομένων, το GPS, μεταξύ άλλων,
 17. στην αποκλειστική ευθύνη σας υπόκεινται όλα τα πρόστιμα, οι κυρώσεις, οι διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες που απορρέουν από εσάς, λόγω της άσκησης της δραστηριότητάς σας ή την παροχή των υπηρεσιών ταξί,
 18. να παρέχετε και να εμφανίζετε στο όχημά σας διαφημιστικό και προωθητικό υλικό σε μέρος τέτοιο που οι επιβάτες να μπορούν εύκολα να δουν και φτάσουν. Τέτοιο υλικό παρέχεται σε εσάς από το Taxibeat/Beat.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου του κωδικού πρόσβασης που έχει επιλεγεί από εσάς κατά την εγγραφή σας στο Taxibeat/Beat. Το Taxibeat/Beat δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε βλάβη που προκύπτει από την αποκάλυψη του κωδικού πρόσβασης από εσάς σε τρίτους ή από τη χρήση του κωδικού πρόσβασης σας από έναν τρίτο για να αποκτήσει πρόσβαση στο λογαριασμό σας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως το Taxibeat/Beat στο help@thebeat.co.

Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τα στοιχεία εγγραφής του, σύμφωνα με τη Δήλωση Απορρήτου μας.

Αν αποδεχτείτε την κλήση από επιβάτη και θελήσετε να την ακυρώσετε λόγω ανακύψαντος κωλύματος, θα πρέπει να ακυρώσετε με ειδική ενέργεια μέσω του λογισμικού. Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι το Taxibeat/Beat δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις, ματαιώσεις, αδυναμία παροχής υπηρεσιών ταξί μεταξύ του επιβάτη και του οδηγού, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία στην παροχή των υπηρεσιών ταξί, ή υπηρεσιών Taxibeat/Beat.

6. Απαγορευμένες Χρήσεις

Εκτός αν δηλώνεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Taxibeat/Beat συμφωνείτε ότι δεν  θα: (i) χρησιμοποιήσετε, τροποποιήσετε ή ενσωματώσετε σε άλλο λογισμικό, ή δημιουργήσετε ένα παράγωγο έργο από οποιοδήποτε μέρος του λογισμικού και (ii) πωλήσετε, δώσετε αδειοδότηση (ή υπο-αδειοδότηση), μισθώσετε, εκχωρήσετε, μεταβιβάσετε, ενεχυριάσετε ή μοιράσετε τα διακιώματά σας βάσει της παρούσας συμφωνίας με ή σε οποιονδήποτε άλλον, (iii) αντιγράψετε, διανέμετε ή αναπαράγετε την εφαρμογή προς όφελος τρίτων· (iv) αποκαλύψετε τα αποτελέσματα οποιασδήποτε συγκριτικής αξιολόγησης της εφαρμογής, ή χρησιμοποιήσετε για δικές σας ανταγωνιστικές δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού, ή/και (v) να τροποποιήσετε, αποσυναρμολογήσετε, αποσυνθέσετε, ανασυνθέσετε, αναθεωρήσετε, ή βελτιώσετε το λογισμικό ή προσπαθήσετε να ανακαλύψετε τον πηγαίο κώδικα του λογισμικού.

7. Βαθμολογία και σχόλια επιβατών

Συμφωνείτε ότι οι επιβάτες που μεταφέρονται από εσάς μπορούν να αξιολογήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες από εσάς (εσάς και το όχημα). Κατά αυτόν τον τρόπο, οι επιβάτες οφείλουν να είναι αντικειμενικοί στην αξιολόγησή τους.

Το ολοκληρωμένο σχόλιο του επιβάτη μπορεί να (α) ανέβει στη σχετική σελίδα του λογισμικού μας με τις πληροφορίες του οδηγού με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση των (μελλοντικών) επιβατών για τη γνώμη του επιβάτη σχετικά με την υπηρεσία (επίπεδο) και την ποιότητα του οδηγού, και (β) (στο σύνολο ή εν μέρει) να χρησιμοποιηθεί και να διατεθεί από το Taxibeat/Beat κατά την κρίση του (π.χ. για την εμπορία, την προώθηση ή την βελτίωση των υπηρεσιών μας) στο λογισμικό μας ή σε τέτοιες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενημερωτικά δελτία, ειδικές προσφορές, εφαρμογές ή άλλα κανάλια που ανήκουν, φιλοξενούνται, χρησιμοποιούνται ή ελέγχονται από το Taxibeat/Beat. Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόσουμε, να αρνηθούμε ή να αφαιρέσουμε σχόλια κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Η φόρμα αξιολόγησης των επιβατών θα πρέπει να θεωρείται ως έρευνα και δεν περιλαμβάνει (περαιτέρω εμπορικές) προσφορές, προσκλήσεις ή οποιαδήποτε κίνητρα.

8. Αποποίηση ευθύνης

Με τη συμμετοχή σε αυτή τη συμφωνία και τη χρήση του λογισμικού της υπηρεσίας Taxibeat/Beat, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, συμφωνείτε ότι θα υπερασπιστείτε, θα αποζημιώσετε  την εταιρία και θα διατηρήσετε τους δικαιοπάροχους της και τους μητρικούς οργανισμούς κάθε τέτοιου μέρους, τις θυγατρικές, συνεργαζόμενες εταιρίες, τους διανομείς, συνεργαζόμενους (διανομείς) εταίρους, μετόχους, τα στελέχη, τους διευθυντές, υπαλλήλους, εκπροσώπους, τα μέλη, τους δικηγόρους, διακαιοδόχους, πράκτορες, ή άλλους που εμπλέκονται στη δημιουργία, τη χορηγία, την προώθηση, ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης του λογισμικού, αβλαβείς από και ενάντια σε οποιεσδήποτε και όλες τις αξιώσεις, τα έξοδα, τις ζημιές, απώλειες, υποχρεώσεις και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών και εξόδων δικηγόρων) που προκύπτουν από ή σε σχέση με: (i) οποιαδήποτε ποινική, ειδική , έμμεση ή επακόλουθη ζημιά ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια αποζημίωσης, (ii) οποιαδήποτε ανακρίβεια σχετικά με τις (περιγραφικές) πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, των σχολίων και των αξιoλογήσεων) των χρηστών που διατίθενται με το λογισμικό μας, (iii) τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον οδηγό, (iv) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) βλάβες, απώλειες ή έξοδα που υποστήκατε, που πραγματοποιήθηκαν ή που καταβλήθηκαν από εσάς (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών και εξόδων δικηγόρων) σύμφωνα με, που προκύπτουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αδυναμία χρήσης, ή την καθυστέρηση, ή ιό του λογισμικού μας και/ή του διακομιστή που φιλοξενείται το λογισμικό, ή (v) κάθε (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, καταστροφή ιδιωτικής περιουσίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες ειδικές, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες ή έξοδα που υποστήκατε, που προκύπτουν,ή που καταβάλλονται από εσάς, που οφείλονται είτε σε (νομικές) πράξεις, σφάλματα, παραβιάσεις, (σοβαρή) αμέλεια, δόλο, παραλείψεις, μη εκτέλεση, διαστρέβλωση, αδικοπραξία, από ή (στο σύνολο ή εν μέρει) που οφείλεται στον χρήστη (τους υπαλλήλους, διευθυντές, τα στελέχη, τους πράκτορες, αντιπροσώπους ή τις συνεργαζόμενες εταιρίες)(συμπεριλαμβανομένων αμοιβών ή εξόδων δικηγόρων), συμπεριλαμβανομένων οποιασδήποτε (μερικής) ακύρωσης, διπλοκράτησης, απεργίας, ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε άλλου συμβάντος πέρα από τον έλεγχό μας, (vi) οποιαδήποτε πληροφορία σε αυτό το Λογισμικό που μερικές φορές συνδέεται με εξωτερικούς δικτυακούς τόπους στους οποίους οι υπηρεσίες μας δεν έχουν κανέναν έλεγχο και για τους οποίους δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη, (vii) οποιαδήποτε παραβίαση χρήστη ή παραβίαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμφωνίας ή οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας ή κανονισμού, είτε αναφέρονται είτε όχι στο παρόν.

9. Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρεία μπορεί να σας συστήσει επιβάτες για σκοπούς μεταφοράς. Δεν θα αξιολογήσει την καταλληλότητα, τη νομιμότητα ή την ικανότητα του κάθε επιβάτη και παραιτήστε ρητώς και απαλλάσσετε την εταιρία από οποιαδήποτε και όλες τις απαιτήσεις, ευθύνες ή ζημιές που προκύπτουν από, ή σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τον επιβάτη. Η εταιρεία δεν θα αποτελεί μέρος των διαφορών, διαπραγματεύσεων των διαφορών ανάμεσα σε εσάς και τους επιβάτες. Δεν είμαστε σε θέση και δεν θα παίξουμε τον οποιοδήποτε ρόλο στη διαχείριση των πληρωμών μεταξύ εσάς και των επιβατών.  Η ευθύνη για τις αποφάσεις που παίρνετε σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του λογισμικού, ή την υπηρεσία ταξί (με όλες τις συνέπειές της) βαρύνει αποκλειστικά εσάς. Δεν θα αξιολογήσουμε την καταλληλότητα, τη νομιμότητα ή την ικανότητα των οποιωνδήποτε επιβατών και παραιτήστε ρητώς και απαλλάσσεται η εταιρεία από από κάθε ευθύνη, αξίωση, πρόκληση ενεργειών ή ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του λογισμικού ή της υπηρεσίας ταξί ή της υπηρεσίας Taxibeat/Beat, ή που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τα τρίτα μέρη που συστήθηκαν σε εσάς από το λογισμικό ή την υπηρεσία Taxibeat/Beat. Με την αποδοχή της παροχής των υπηρεσιών ταξί, αναγνωρίζετε ότι το Taxibeat/Beat δεν έχει καμία ανάμειξη στη συμβατική σχέση μεταξύ του οδηγού και του επιβάτη.

10. Λήξη

Το Taxibeat/Beat μπορεί να κοινοποιήσει, να αναστείλει ή να τερματίσει, προσωρινά ή μόνιμα, το λογαριασμό του χρήστη, ανά πάσα στιγμή και να λάβει τα κατάλληλα νομικά μέτρα αν: (i) ο χρήστης παραβιάζει οποιαδήποτε από τις εγγυήσεις και τις υποχρεώσεις που περιέχονται στην παρούσα συμφωνία ή οποιαδήποτε από τις πολιτικές και τους κανόνες που είναι προσκείμενες σε αυτή, (ii) ο χρήστης χρησιμοποιεί δόλιες πρακτικές ή δόλιες πράξεις, ή (iii) το Taxibeat/Beat αντιλαμβάνεται, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ότι οι δραστηριότητες και οι συμπεριφορές του χρήστη έχουν προκαλέσει ή μπορεί να προκαλέσουν κάποια βλάβη σε τρίτους ή στο Taxibeat/Beat, (iv) δεν είστε πλέον εξουσιοδοτημένος να παρέχετε μεταφορά με ταξί ή μισθωμένα οχήματα, (v) δεν συμμορφώνεστε με την υποχρέωσή σας να πληρώσετε τα τέλη άμεσα, ή αδυνατείτε να μεταφέρετε έναν επιβάτη μετά την αποδοχή της εντολής.

Ο χρήστης δεν δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση για την ακύρωση ή την αναστολή του λογαριασμού του στο λογισμικό μας.

Το Taxibeat/Beat μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, για οποιονδήποτε ή χωρίς λόγο και ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει ή/και να διακόψει την παροχή υπηρεσιών του, με ή χωρίς προειδοποίηση. Το Taxibeat/Beat δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκαλείται από μια τέτοια τροποποίηση/τερματισμό της υπηρεσίας Taxibeat/Beat.

Δεν έχετε καμία υποχρέωση να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Taxibeat/Beat και μπορείτε απλά να επιλέξετε να σταματήσετε να τη χρησιμοποιείτε ανά πάσα στιγμή, εφόσον έχετε τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις σας προς το Taxibeat/Beat.

Με τη λήξη της παρούσας Σύμβασης ή με την ακύρωση ή αναστολή του λογαριασμού σας, για οποιονδήποτε λόγο, η αμοιβή που πρέπει να καταβάλετε στο Taxibeat/Beat σχετικά με τις υπηρεσίες που παρασχέθησαν μέχρι την ημερομηνία της εν λόγω καταγγελίας, ακύρωσης ή αναστολής, καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμη.

11. Διανοητική Ιδιοκτησία

Οποιοδήποτε και ολόκληρο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, συμβόλων, ονομάτων ιστοτόπων, βιομηχανικών σχεδίων, εικόνων, φωτογραφιών, εικόνων φόντου, εικονιδίων, εργαλείων πλοήγησης, κειμένων μεταξύ άλλων, του παρόντος λογισμικού ή σχετικών προϊόντων και αγαθών που εμφανίζονται στο λογισμικό, προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στο Taxibeat/Beat ή σε τρίτα μέρη εξουσιοδοτημένα από το Taxibeat/Beat για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικά με το λογισμικό. Ο χρήστης συμφωνεί να σεβαστεί τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του Taxibeat/Beat και άλλων και γνωρίζει ότι η διανοητική ιδιοκτησία σε αυτό το λογισμικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών τους.

To Taxibeat/Beat δεν είναι υπεύθυνο για ζημιές που προκλήθηκαν από έναν χρήστη ο οποίος έχει αντιγράψει, μεταφέρει, διανείμει, ή οτιδήποτε παρόμοιο, προστατευμένο περιεχόμενο που χρησιμοποιείται σε αυτό το λογισμικό, παραβιάζοντας δικαιώματα τρίτων.

Η εταιρεία χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το λογισμικό και η Taxibeat/Beat υπηρεσία, αποκλειστικά και μόνο για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας. Όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητώς σε εσάς αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρίας και των δικαιοδόχων της.

12. Συντήρηση και Υποστήριξη

Το Taxibeat/Beat δεν έχει καμία υποχρέωση να παράσχει υποστήριξη, συντήρηση, αναβαθμίσεις, μετατροπές, ή νέες εκδόσεις στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης. Ωστόσο, το Taxibeat/Beat μπορεί από καιρό σε καιρό να κυκλοφορήσει αναβαθμισμένες εκδόσεις της εφαρμογής, και μπορεί αυτόματα να αναβαθμίσει την ηλεκτρονική έκδοση της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε στο κινητό τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Συναινείτε σε τέτοια αυτόματη αναβάθμιση και συμφωνείτε ότι οι όροι αυτής της συμφωνίας θα ισχύουν για κάθε τέτοια αναβάθμιση.

13. Εκχώρηση

Αυτή η Σύμβαση δεν μπορεί να εκχωρηθεί από εσάς, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας, αλλά μπορεί να ανατεθεί χωρίς τη συγκατάθεσή σας από την εταιρία σε (i) μητρική ή θυγατρική εταιρεία, (ii) αγοραστή ενεργητικού ή (iii) διάδοχο από συγχώνευση. Οποιαδήποτε απόπειρα εκχώρησης κατά παράβαση του παρόντος άρθρου είναι άκυρη.

14. Διάφορα

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του χρήστη και του Taxibeat/Beat σε σχέση με το αντικείμενό της, αντικαθιστώντας οποιοδήποτε και όλα τα μέσα, τις συμφωνίες, τα γράμματα και/ή τις συμβάσεις, προφορικές ή γραπτές συμφωνίες μεταξύ των μερών σε σχέση με το θέμα που περιγράφεται στο παρόν πριν από την ημερομηνία της εγγραφής σας ως χρήστη.

Τίποτα στους όρους και τις προϋποθέσεις δεν θα αποτελέσει συνεταιρισμό, σχέση αντιπροσωπείας, σχέση franchise, ή σύμβαση εργασίας μεταξύ των μερών.

Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι ή καθίσταται άκυρη, μη εφαρμοστέα ή μη δεσμευτική, εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από όλες τις άλλες διατάξεις του παρόντος. Σε μια τέτοια περίπτωση, μια μη έγκυρη διάταξη θα πρέπει παρόλα αυτά να εφαρμόζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, και συμφωνείτε τουλάχιστον στο να δεχτείτε μια διάταξη με παρόμοια ισχύ με την άκυρη, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο και τον σκοπό αυτών των όρων και των προϋποθέσεων.

Η αδυναμία του Taxibeat/Beat κατά παραγγελία, να εκτελέσει οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης δεν θα επηρεάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα του Taxibeat/Beat να επιβάλει μια τέτοια διάταξη στη συνέχεια.

Θα κάνουμε το καλύτερο ώστε να λύσουμε οποιαδήποτε διαφορά  σχετικά με αυτή τη Σύμβαση. Αν επιθυμείτε να λάβετε δικαστικά μέτρα εναντίον μας θα πρέπει να το πράξετε στο Λονδίνο. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Η αρχική αγγλική έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων μπορεί να έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Η μεταφρασμένη έκδοση αποτελεί ιδιοκτησία και μετάφραση και δεν μπορείτε να αντλήσετε δικαιώματα από τη μεταφρασμένη έκδοση. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το περιεχόμενο ή την ερμηνεία αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή ανακολουθίας ή ασυμφωνίας μεταξύ της αγγλικής έκδοσης και οποιασδήποτε έκδοσης άλλης γλώσσας των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, η έκδοση της αγγλικής γλώσσας στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εφαρμόζεται, υπερισχύει και είναι οριστική. Η αγγλική έκδοση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας (επιλέγοντας την αγγλική γλώσσα) ή θα σας αποσταλεί μετά από γραπτή αίτησή σας.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 1 Φεβρουαρίου 2017

Δήλωση Απορρήτου

Η προστασία του απορρήτου σας είναι σημαντική για το Taxibeat/Beat. Γι αυτό και έχουμε αναπτύξει μια Δήλωση Απορρήτου η οποία καλύπτει το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποκαλύπτουμε, μεταβιβάζουμε και αποθηκεύουμε τις πληροφορίες σας. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τις πρακτικές απορρήτου μας και ενημερώστε μας αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες.

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει για όλες τις υπηρεσίες του Taxibeat/Beat ή το λογισμικό μας.

Οι ίδιοι ορισμοί ισχύουν για τη δήλωση απορρήτου, όπως στην παράγραφο 1 των όρων και προϋποθέσεων.

1. Πολιτική Απορρήτου

Οι πληροφορίες που ζητάμε όταν κάνετε την εγγραφή σας στο λογισμικό του Taxibeat/Beat, απαιτούνται προκειμένου να σας προσφέρουμε τις επαγγελματικές υπηρεσίες μας.

Θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους μόνο για τους σκοπούς της παροχής πληροφοριών προς τους επιβάτες, ώστε να μπορούν να σας επιλέξουν μέσα από εμάς, ή με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε ορισμένα επιτρεπόμενα τρίτα μέρη συμπεριλαμβανομένων μελών της δικής μας ομάδας, έμπιστους συνεργάτες και δικούς μας επαγγελματικούς συμβούλους.

Θα θέλαμε και πάλι να τονίσουμε ότι, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, έχουν τηρηθεί ακριβείς διαδικασίες ασφαλείας για την αποτροπή της κατάχρησης των προσωπικών δεδομένων και τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

2. Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε

Γενικά, οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε μας επιτρέπουν να επεξεργαστούμε τις υπηρεσίες ταξί σας και να παρέχουμε τις υπηρεσίες Taxibeat/Beat σε εσάς. Συλλέγουμε τις προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλετε σε εμάς με τη θέλησή σας κατά την εγγραφή σας σε εμάς ή κατά την χρήση των Taxibeat/Beat υπηρεσιών.

Όταν κάνετε λήψη της εφαρμογής Taxibeat/Beat για κινητά, συλλέγουμε τον τύπο της συσκευής σας, τον ασύρματο φορέα σας, και την ατομική ταυτότητα της συσκευής σας και τα συνδέουμε με τα προσωπικά σας στοιχεία, μολονότι χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες κατά κύριο λόγο για να υποστηρίξουμε τον λογαριασμό σας και να σας παρέχουμε τις Taxibeat/Beat υπηρεσίες.

Εγγραφή

Κατά την εγγραφή σας στο Taxibeat/Beat για να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε μια ηλεκτρονική φόρμα με: τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, πληροφορίες τοποθεσίας (την κινητή ή άλλη συσκευή γνωστοποίησης τοποθεσίας σας για τη μετάδοση δεδομένων θέσης), το ονοματεπώνυμο, τη φωτογραφία για το προφίλ σας, τον τύπο του οχήματος, τις πινακίδες σας, τον κωδικό πρόσβασης που θα λάβετε, αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και αντίγραφο της ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για να χρησιμοποιήσετε το Taxibeat/Beat και να απολαύσετε τις Taxibeat/Beat υπηρεσίες μας. Με την παρούσα συμφωνείτε και συναινείτε ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία θα είναι διαθέσιμα στους επιβάτες, εκτός από το email και φυσικά τον κωδικό πρόσβασής σας. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να καθιστούμε προσωπικές τις υπηρεσίες ταξί σας στον επιβάτη που έχει το δικαίωμα να επιλέξει οδηγό. Ο επιβάτης αισθάνεται πιο άνετα να σας επιλέξει, όταν του παρέχουμε αυτού του είδους τις πληροφορίες για εσάς και μπορεί να σας επιλέξει ξανά. Οι πληροφορίες δεν θα επαναχρησιμοποιηθούν για σκοπό ασυμβίβαστο με το πεδίο εφαρμογής της υπηρεσίας μας, όπως περιγράφεται στους όρους και τις προϋποθέσεις.

Λογαριασμός Χρήστη

Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού σας και είστε πλήρως υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο λογαριασμό σας.

Μπορείτε να επιτρέψετε σε άλλα μέλη του νοικοκυριού σας να χρησιμοποιούν το λογισμικό υπό την επωνυμία ή το λογαριασμό σας, με την προϋπόθεση ότι συμφωνούν να πληρώσουν όλα τα έξοδα που προκύπτουν και να είναι υπεύθυνοι για όλες τις άλλες πτυχές της χρήσης τους. Συμφωνείτε να επιβλέπετε κάθε χρήση από ανηλίκους του λογισμικού αυτού με το όνομα ή το λογαριασμό σας.

Επιπλέον ,συλλέγονται πληροφορίες εντοπισμού κατά τη χρήση του λογισμικού μας ή της υπηρεσίας Taxibeat/Beat, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων των γεωγραφικών περιοχών.

Μέσα από το κινητό σας τηλέφωνο θα καταγράψουμε τις συντεταγμένες του GPS σας. Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες για να σας παρέχουμε το ιστορικό των διαδρομών σας και δεν τις χρησιμοποιούμε για κανέναν άλλο σκοπό.

Συλλέγουμε επίσης τον τύπο της συσκευής σας και το μοναδικό αναγνωριστικό της όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή μας για κινητά τηλέφωνα, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες με αποκλειστικό σκοπό να σας παρέχουμε μια πιο ενημερωμένη εφαρμογή και λειτουργίες. Αν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας μέσω της κινητής συσκευής σας, θα εντοπίζουμε τις πληροφορίες γεω-τοποθεσίας σας, έτσι ώστε να μπορεί να εμφανίζεται η τοποθεσία σας στον οδηγό ταξί που καλέσατε για να σας παραλάβει. Δύναται να συλλέξουμε επίσης την γεω-τοποθεσία σας ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείτε το Taxibeat/Beat, μόνο σε περίπτωση που έχετε συναινέσει, ώστε να σας παρέχουμε αποτελεσματικά επιπλέον υπηρεσίες μας βασισμένες στην γεω-τοποθεσία σας. Δεν θα μοιραστούμε αυτές τις πληροφορίες με τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό και θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες αποκλειστικά για τον σκοπό εξεύρεσης ταξί και για να σας παρέχουμε επιπλέον υπηρεσίες. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή, να μην επιτρέψετε περαιτέρω στην εφαρμογή μας να χρησιμοποιεί την γεω-τοποθεσία σας με το να την απενεργοποιήσετε στο επίπεδο της συσκευής σας.

Αν επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτηση για μια θέση εργασίας στην ηλεκτρονική μας σελίδα θα συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το αριθμό τηλεφώνου καθώς και πρόσθετες πληροφορίες που μας παρέχετε οικειοθελώς εσείς, όπως βιογραφικό, φύλο και εθνικότητά. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγονται σε αυτήν την περιοχή της ηλεκτρονικής μας σελίδας για να καθορίσουμε τα προσόντα σας σχετικά με τη θέση για την οποία έχετε υποβάλει αίτηση και να επικοινωνήσουμε μαζί σας ώστε να κανονίσουμε μια συνέντευξη.

3. Τι κάνουμε με τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Πρωταρχικός μας στόχος στη συλλογή πληροφοριών είναι να σας προσφέρουμε μια βελτιωμένη εμπειρία κατά τη χρήση της υπηρεσίας Taxibeat/Beat. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς ποια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Taxibeat/Beat χρησιμοποιούνται περισσότερο, ώστε να μπορείτε να δείτε το ιστορικό των διαδρομών σας, τυχόν προσφορές που μπορεί να τρέχουν από εμάς, να αξιολογείτε διαδρομές, και για να προσδιορίσουμε τα χαρακτηριστικά στων οποίων τη βελτίωση πρέπει να επικεντρωθούμε, συμπεριλαμβανομένων των τρόπων χρήσης και των γεωγραφικών τοποθεσιών για να προσδιορίσουμε το πού θα πρέπει να προσφέρουμε ή να επικεντρώσουμε τις υπηρεσίες, τα χαρακτηριστικά και/ή τους πόρους, για να στείλουμε SMS επιβεβαίωσης της άφιξης του οδηγού στον καθορισμένο προορισμό, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες του κινητού που έχουν συλλεχθεί ώστε να είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε τη σωστή έκδοση της εφαρμογής ανάλογα με τον τύπο της συσκευής σας, για επίλυση προβλημάτων και σε ορισμένες περιπτώσεις, για σκοπούς μάρκετινγκ.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί Internet Protocol (IP) διεύθυνση για να βοηθήσει στη διάγνωση προβλημάτων με τον εξυπηρετητή (server) υπολογιστή μας και για τη διαχείριση του λογισμικού. Η διεύθυνση IP σας χρησιμοποιείται για να βοηθά στον εντοπισμό σας και να συγκεντρώνει ευρεία δημογραφικά δεδομένα. Η διεύθυνση IP σας δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες για εσάς.

Δύναται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να δημιουργήσουμε ανώνυμα αρχεία πληροφοριών, με εξαίρεση τις πληροφορίες που κάνουν τα προσωπικά σας στοιχεία αναγνωρίσιμα.

Θα σας στέλνουμε  πληροφορίες που σχετίζονται αποκλειστικά με τις υπηρεσίες μας και σε σπάνιες περιπτώσεις, όταν αυτό είναι απαραίτητο. Για παράδειγμα, αν η υπηρεσία μας έχει ανασταλεί προσωρινά για λόγους συντήρησης, ενδέχεται να σας στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Γενικά δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτές τις επικοινωνίες, οι οποίες δεν είναι διαφημιστικού χαρακτήρα. Αν δεν επιθυμείτε να τις λαμβάνετε, έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας.

Από την άλλη πλευρά, μπορείτε πάντα να εξαιρεθείτε από τη λήψη ορισμένων επικοινωνιών από το Taxibeat/Beat όπως το newsletter μας κάνοντας κλικ στο «Διαγραφή» το οποίο βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος ή στέλνοντας μας ένα email στο help@thebeat.co. Σημειώστε ότι ακόμα κι αν διαγραφείτε ή εξαιρεθείτε, μπορούμε να σας στείλουμε ανακοινώσεις σχετικά με κρατήσεις ταξί (π.χ. sms που σχετίζονται με την κράτησή σας: «το ταξί έχει φτάσει στον καθορισμένο προορισμό»).

4. Εξυπηρέτηση πελατών

Με βάση τις προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που μας παρέχετε, θα σας στείλουμε ένα email καλωσορίσματος για να επιβεβαιώσουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Επίσης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προς απάντηση των ερωτήσεών σας, για να παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε, και για τη διαχείριση του λογαριασμού σας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με email ή τηλεφωνικά, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

5. Πώς μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες με τους επιβάτες

Όπως γνωρίζετε, οι Taxibeat/Beat υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνδέουν τους επιβάτες με εσάς, έναν πάροχο υπηρεσιών ταξί. Για να σας καλέσει ένας επιβάτης πρέπει να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες γεω-τοποθεσίας σας με τον επιβάτη.  Ο επιβάτης αναζητά ταξί κοντά στην τοποθεσία του. Αν είστε διαθέσιμος, θα εμφανιστείτε στην αναζήτηση του πελάτη όπως επίσης και το πλήρες όνομά σας, η φωτογραφία του προφίλ σας, ο τύπος του οχήματός σας, οι πινακίδες, η χρέωσή σας σε περίπτωση μεταφοράς αντικειμένων, το ποσοστό αποδοχής κλήσεών σας από επιβάτες και η αξιολόγησή σας θα είναι στη διάθεση του επιβάτη. Αφού ο επιβάτης σας επιλέξει και σας καλέσει και εσείς αποδεχτείτε, και ο αριθμός τηλεφώνου σας θα είναι διαθέσιμος στον επιβάτη. Ζητούμε από τους επιβάτες να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για τους σκοπούς της παροχής υπηρεσιών και μόνο και να μην αποθηκεύουν τις πληροφορίες πέρα από τη μεμονωμένη διάρκεια της παρεχόμενης υπηρεσίας ταξί. Με τη χρήση του λογισμικού μας, μας εξουσιοδοτείτε να μοιραζόμαστε σχετικές πληροφορίες με κάθε επιβάτη για την παροχή των υπηρεσιών ταξί σας.

Παρακαλούμε να θυμάστε ότι αυτή η δήλωση απορρήτου αφορά μόνο τη χρήση και την κοινοποίηση των πληροφοριών που συλλέγουμε εμείς από και/ή για εσάς. Όταν μας επιτρέπετε να αποκαλύψουμε πληροφορίες στους επιβάτες, οι περιορισμοί χρήσης και γνωστοποίησης που περιέχονται στην παρούσα δήλωση απορρήτου δεν θα ισχύουν γι’ αυτές. Ενώ εμείς ενθαρρύνουμε τους χρήστες να τηρούν τις απαιτήσεις προστασίας των δεδομένων μας, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι αν οι επιβάτες δεν συμμορφώνονται σχετικά με τα στοιχεία σας. Δεν ελέγχουμε την πολιτική απορρήτου ή ενέργειες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των επιβατών. Οποιαδήποτε παράπονα ή ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών σας εκ μέρους του επιβάτη, ή διαφήμιση από έναν επιβάτη, θα πρέπει να απευθύνονται με απευθείας ερώτηση στον επιβάτη.

Στο τέλος της διαδρομής σας, αν αξιολογηθείτε από τον επιβάτη στον οποίο παρείχατε τις υπηρεσίες ταξί σας, συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι αυτές οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατηρήσεων, θα είναι επίσης διαθέσιμες σε όποιον χρησιμοποιεί το λογισμικό, ως μέρος της αξιολόγησής σας.

6. Πώς μοιραζόμαστε Προσωπικά Στοιχεία με τρίτους

Εκτός από τους τρόπους που μοιραζόμαστε Προσωπικά Στοιχεία με τους επιβάτες, μπορεί να μοιραστούμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία με άλλα τρίτα μέρη με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Φορείς παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο σύμβασης, που βοηθούν σε μέρη των εργασιών μας (π.χ. μάρκετινγκ, υπηρεσίες τεχνολογίας), αν και απαιτούμε, οι πάροχοι υπηρεσιών να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τις πληροφορίες σας σε σχέση με τις υπηρεσίες που επιτελούν για μας και όχι για δικό τους όφελος.
 • Με μια μητρική εταιρεία, οποιεσδήποτε θυγατρικές εταιρείες, κοινοπραξίες ή άλλες εταιρείες κάτω από ένα κοινό έλεγχο (συλλογικά, «Συνεργαζόμενες Εταιρείες»), στην οποία περίπτωση θα απαιτήσουμε από τους Συνεργάτες μας να σεβαστούν αυτή τη δήλωση απορρήτου.
 • Με μια εταιρεία που συγχωνεύεται με εμάς, που μας αποκτά, ή που αγοράζει το ενεργητικό μας, στην οποία περίπτωση η εν λόγω εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία όπως ορίζεται στην παρούσα δήλωση απορρήτου.
 • Για την επιβολή του νόμου, σε κυβερνητικούς αξιωματούχους, ή σε αλλά τρίτα μέρη, όταν

– είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε με δικαστική απόφαση ή παρόμοια νομική διαδικασία

– πρέπει να το πράξουμε για να τηρήσουμε τον νόμο

– πιστεύουμε καλόπιστα ότι χρειαζόμαστε αυτά τα στοιχεία για να προστατεύσουμε ή να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της εταιρείας ή τους χρήστες του λογισμικού, ή άλλες υπηρεσίες.

 • Σε άλλα τρίτα μέρη με τη συγκατάθεσή σας ή την εντολή σας.

Εκτός από τα οριζόμενα παραπάνω, δεν πωλούμε, μοιραζόμαστε, μισθώνουμε ή ανταλλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ή πληροφορίες γεω-τοποθεσίας εκτός από αυτές που παρουσιάζονται σε αυτή τη δήλωση απορρήτου.

Η εταιρεία μπορεί να μοιραστεί συσσωρευμένες πληροφορίες που περιλαμβάνουν μη αναγνωριστικά στοιχεία και δεδομένα καταγραφής με τρίτους για ανάλυση του κλάδου και δημογραφικών χαρακτηριστικών.

7. Cookies και άλλες ανώνυμες πληροφορίες

Όταν χρησιμοποιείτε το λογισμικό μας, συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση IP σας και βασικές πληροφορίες καταγραφής ιστού, όπως τον τύπο του προγράμματος περιήγησης σας και τις σελίδες στις οποίες περιηγηθήκατε στον ιστότοπό μας, τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, την ημερομηνία και ώρα του αιτήματός σας και ένα ή περισσότερα cookies που μπορούν να αναγνωρίσουν μοναδικά τον browser σας. Δύναται να εντοπίσουμε τις σελίδες που σας οδήγησαν στο λογισμικό μας, παρόλο που δεν συσχετίζουμε τις πληροφορίες αυτές με τα προσωπικά σας στοιχεία.

Δύναται επίσης να τοποθετήσουμε μικρά αρχεία δεδομένων που ονομάζονται «cookies» στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Τα cookies δεν μπορούν να βλάψουν το σύστημά σας κατά κανέναν τρόπο. Επιπλέον, κάνουν την πλοήγησή σας ευκολότερη, καθώς αποθηκεύουν τις ρυθμίσεις σας. Στέλνουμε ένα «session cookie (περιόδου λειτουργίας)» στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας όταν συνδέεστε στο λογαριασμό σας. Αυτό το είδος cookie μας βοηθά να αναγνωρίζουμε την επίσκεψη πολλαπλών περιοχών στον ιστότοπό μας κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου λειτουργίας, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να σας ζητάμε τον κωδικό σας σε κάθε σελίδα. Μόλις αποσυνδεθείτε, κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης ή την εφαρμογή, αυτό το cookie λήγει και δεν έχει πλέον καμία δράση. Χρησιμοποιούμε επίσης μεγαλύτερης διάρκειας cookies ώστε να εμφανίζουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας στην φόρμα εισόδου μας, έτσι ώστε να μην είναι απαραίτητο να ξαναπληκτρολογήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κάθε φορά που συνδέεστε στον λογαριασμό σας. Είστε ελεύθεροι να αρνηθείτε τα cookies μας αν το επιτρέπει το πρόγραμμα περιήγησής σας, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει τη χρήση του λογισμικού μας.

Δύναται να χρησιμοποιούμε υπηρεσίες εντοπισμού τρίτων μερών, ώστε να εντοπίζουμε και να αναλύουμε ανώνυμες πληροφορίες χρηστών του λογισμικού μας. Τα τρίτα αυτά μέρη δύνανται να χρησιμοποιήσουν cookies για να βοηθηθούν στην ανίχνευση συμπεριφοράς των χρηστών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε ανώνυμες πληροφορίες δημόσια χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων τρίτων μερών (πωλητών) οι οποίοι δύνανται να μας βοηθούν να ενισχύουμε ή να παρέχουμε το λογισμικό και τις υπηρεσίες Taxibeat/Beat σε τρίτους.

8. Έλεγχος των στοιχείων σας

Αν τα προσωπικά σας στοιχεία αλλάξουν, αν δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας, μπορείτε να διορθώσετε, να διαγράψετε ανακρίβειες, ή να τα τροποποιήσετε κάνοντας την αλλαγή στη σελίδα πληροφοριών των μελών μας, ή στέλνοντας μας ένα email στο help@thebeat.co. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας για πρόσβαση, όσο το δυνατόν συντομότερα.

Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας (συμπεριλαμβανομένου του γεω-εντοπισμού) για όσο διάστημα ο λογαριασμός σας είναι ενεργός ή όσο απαιτείται για να σας παρέχουμε υπηρεσίες. Αν θέλετε να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας ή ζητήσετε να μην χρησιμοποιούμε πλέον τις πληροφορίες σας για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο help@thebeat.co. Θα διατηρήσουμε και χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας ως αναγκαίες προς τη συμμόρφωση μας με τις νομικές υποχρεώσεις μας, την επίλυση διαφορών και εφαρμογής των συμφωνιών μας.

9. Πώς χειριζόμαστε τα email που μας στέλνετε

Το κουμπί μας «Επικοινωνία», ενεργοποιεί το λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και σας προσκαλεί να στείλετε τις παρατηρήσεις σας σε μια συγκεκριμένη ηλεκτρονική θυρίδα.

Όταν στέλνετε ένα τέτοιου είδους μήνυμα, τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να σας απαντήσουμε. Αν η ομάδα διαχείρισης του γραμματοκιβωτίου μας δεν είναι σε θέση να απαντήσει στην ερώτησή σας, θα διαβιβάσει το email σας σε άλλη υπηρεσία. Θα ενημερωθείτε μέσω email σε ποια υπηρεσία έχει προωθηθεί η ερώτησή σας.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των email σας και των προσωπικών σας δεδομένων, μη διστάσετε να τις εκφράσετε στο μήνυμά σας.

10. Ασφάλεια

Οι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες όπως και αυτές τις γεω-τοποθεσίας που συλλέγουμε αποθηκεύονται με ασφάλεια στη βάση δεδομένων μας και χρησιμοποιούμε τυπικές, ευρέως εμπορικά διαδεδομένες πρακτικές ασφαλείας, όπως η κρυπτογράφηση και τα firewalls για την προστασία των πληροφοριών σας. Ωστόσο, όσο αποτελεσματική και αν είναι η τεχνολογία κρυπτογράφησης, κανένα σύστημα ασφαλείας δεν είναι απροσπέλαστο. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια της βάσης δεδομένων μας, ούτε μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε δεν θα υποκλαπούν καθώς μεταδίδονται σε εμάς μέσω του διαδικτύου, και κάθε πληροφορία που μεταδίδετε στην εταιρεία γίνεται με δική σας ευθύνη. Σας συνιστούμε να μην αποκαλύπτετε τον κωδικό σας σε κανέναν.

11. Πείτε το σε έναν φίλο

Αν επιλέξετε συστήσετε την εταιρία μας σε έναν φίλο για την ιστοσελίδα μας ή μια θέση εργασίας μέσω της σχετικής μας υπηρεσίας, θα σας ζητήσουμε το όνομα του φίλου σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Εμείς θα στείλουμε αυτόματα στον φίλο σας ένα email προσκαλώντας τον να επισκεφθεί την ιστοσελίδα μας. Αποθηκεύουμε αυτές τις πληροφορίες με αποκλειστικό σκοπό την αποστολή του μηνύματος μιας φοράς και την παρακολούθηση της επιτυχίας του προγράμματος παραπομπής μας.

Ο φίλος σας μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στο help@thebeat.co για να ζητήσει τη διαγραφή αυτής της πληροφορίας από τη βάση δεδομένων μας.

12. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (λειτουργίες) και Widgets

Το λογισμικό μας περιλαμβάνει λειτουργίες κοινωνικών δικτύων, οπως το κουμπί «Μ’αρεσει» του Facebook και widgets όπως το κουμπί  «Μοιράσου το», ή μίνι-διαδραστικά προγράμματα που εκτελούνται στην ιστοσελίδα μας. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να συλλέγουν τη διεύθυνση IP σας, ποια σελίδα επισκέπτεστε στον ιστότοπό μας, και μπορεί να ορίσουν ένα cookie ώστε να ενεργοποιήσουν το στοιχείο για να λειτουργήσει σωστά. Οι λειτουργίες και τα widgets των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, φιλοξενούνται είτε από τρίτους είτε κατευθείαν στο λογισμικό μας. Οι αλληλεπιδράσεις σας με αυτές τις λειτουργίες διέπονται από τη δήλωση απορρήτου της εταιρίας που τις παρέχει.

13. Δημόσια Φόρουμ

Το λογισμικό μας προσφέρει στο κοινό blogs ή φόρουμ. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε σε αυτές τις περιοχές μπορεί να διαβαστούν, συλλεχθούν και χρησιμοποιηθούν από άλλους που έχουν πρόσβαση σε αυτές. Για να ζητήσετε στην αφαίρεση των προσωπικών σας πληροφοριών από το blog μας ή το φόρουμ, επικοινωνήστε μαζί μας στο help@thebeat.co. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να μην είμαστε σε θέση να αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, σε αυτή την περίπτωση θα σας ενημερώσουμε αν και γιατί δεν είμαστε σε θέση να το κάνουμε.

14. Αλλαγές σε αυτή τη δήλωση απορρήτου

Δύναται να ενημερώνουμε αυτή τη δήλωση προστασίας απορρήτου ώστε να εκφράζει τις ενίοτε αλλαγές μας στον τρόπο που διαχειριζόμαστε πληροφορίες. Αν κάνουμε οποιεσδήποτε ουσιώδεις αλλαγές θα σας ενημερώσουμε μέσω email (που θα αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στο λογαριασμό σας) ή μέσω ειδοποίησης σε αυτή την ιστοσελίδα, πριν η αλλαγή αυτή γίνει ενεργή. Σας ενθαρρύνουμε να επανεξετάζετε περιοδικά αυτή τη σελίδα για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας. Η παρούσα δήλωση απορρήτου αποτελεί μέρος της συμφωνίας των όρων και προϋποθέσεων και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της τελευταίας.

ΚΟΡΥΦΗ

ΓΙΝΕ BEAT
ΟΔΗΓΟΣ ΣΗΜΕΡΑ!

Γράψε το κινητό σου εδώ. Θα λάβεις ένα μήνυμα για να κατεβάσεις την εφαρμογή και να ξεκινήσεις. Τόσο απλό.

Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης.