Πολιτική Απορρήτου

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΒΑΤΗ

 

 1. Πληροφορίες για τον υπεύθυνο επεξεργασίας

Η “Free Now Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία”, η οποία εδρεύει στην Αθήνα της Ελλάδας επί της οδού Λ. Κηφισίας αρ. 115, ΤΚ 11524, στην Αθήνα, και είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 155228301000 (σωρευτικά καλούμενη εφεξής  “BEAT”, «εμείς», «εμάς», «δικός-ή-ό μας»), ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα δικαιώματα που συνδέονται με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και τις νομικές υποχρεώσεις της.

H παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εφεξής «Πολιτική») περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία συλλέγονται μέσω της εφαρμογής “BEAT” (εφεξής “Εφαρμογή BEAT”, “Εφαρμογή”).  Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά την εν λόγω Πολιτική.

 1. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε σε σχέση με εσάς και οι σκοποί επεξεργασίας

Ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο ενδεχομένως απαιτείται να επεξεργαζόμαστε από καιρού εις καιρό τα δεδομένα σας, θα επεξεργαζόμαστε κατά περίπτωση ορισμένες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, οι οποίες ενδεικτικά είναι οι εξής:

 • τα βασικά δεδομένα ταυτοποίησής σας (για παράδειγμα το ονοματεπώνυμό σας, κλπ.),
 • τα στοιχεία επικοινωνίας σας που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχουμε (για παράδειγμα ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ.),
 • πληροφορίες αναφορικά με τις συναλλαγές που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών μας (για παράδειγμα, τα δεδομένα των μεθόδων πληρωμής σας ή τα δεδομένα της κάρτας σας, πληροφορίες που άπτονται των υπηρεσιών που ζητήσατε, κλπ.),
 • τα δεδομένα σύνδεσης και προσδιορισμού γεωγραφικής θέσης (ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδράτε με εμάς μέσω της Εφαρμογής),
 • πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες και τις προτιμήσεις σας και
 • κάθε άλλη πληροφορία που ενδέχεται να μας παράσχετε οικειοθελώς (για παράδειγμα, μέσω της υπηρεσίας μας που σκοπό έχει την Εξυπηρέτηση Πελατών, κλπ.).

Σας υπενθυμίζουμε ότι κάθε φορά που σας ζητάμε να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε λειτουργία ή υπηρεσία της Εφαρμογής, θα επισημαίνουμε ως υποχρεωτικά ορισμένα πεδία, εφόσον πρόκειται για τις στοιχειώδεις πληροφορίες που χρειαζόμαστε ώστε να είμαστε σε θέση να σας παράσχουμε την υπηρεσία. Παρακαλείσθε όπως λάβετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που δεν μας γνωστοποιήσετε τα εν λόγω δεδομένα, πιθανόν να μην είστε σε θέση να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας ή να επωφεληθείτε από τις σχετικές υπηρεσίες.

Ανάλογα με τον τρόπο αλληλεπίδρασής σας με την Εφαρμογή μας, θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους κάτωθι σκοπούς:

 

2.1. Για τη διαχείριση της εγγραφής σας ως χρήστη της Εφαρμογής

Αν αποφασίσετε να γίνετε εγγεγραμμένος χρήστης της Εφαρμογής μας, πρέπει να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για την ταυτοποίησή σας ως χρήστη της Εφαρμογής και να σας εξασφαλίσουμε την πρόσβασή σας σε αυτή ως εγγεγραμμένο χρήστη. Μπορείτε να προβείτε στην ακύρωση του εν λόγω λογαριασμού με την απεγκατάσταση της Εφαρμογής από τη συσκευή σας.

2.2 Κλήση ταξί

Η Εφαρμογή BEAT σας δίνει τη δυνατότητα να καλέσετε ταξί για τη διαδρομή σας με έναν οδηγό ταξί («οδηγός») μέσω της Εφαρμογής μας. Θα πρέπει να γνωστοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή μας, BEAT, ως επιβάτης που επιθυμεί τη μεταφορά του μέσω κλήσης ταξί, τα δεδομένα δε αυτά υπόκεινται στην εκ μέρους μας επεξεργασία για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Επιπρόσθετες πληροφορίες που επίσης δύνανται να γνωστοποιηθούν οικειοθελώς φέρουν την αντίστοιχη ένδειξη (προαιρετικό πεδίο).

Στο πλαίσιο της εν λόγω υπηρεσίας, τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 (β’) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) προς τον σκοπό της εκτέλεσης της σύμβασης:

 • Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός κινητού τηλεφώνου (κύρια δεδομένα).
 • Τα δεδομένα της γεωγραφικής τοποθεσίας σας μέσω του παγκοσμίου συστήματος προσδιορισμού θέσης (GPS) ή/και άλλων μεθόδων γεωπροσδιορισμού που παρέχονται από τις συσκευές) κατά το χρόνο της κράτησης, οι συντεταγμένες της έναρξης της διαδρομής σας και του τελικού προορισμού αυτής, οι πληροφορίες για τον τερματικό σας εξοπλισμό (ταυτότητα συσκευής), καθώς και ο επιλεγόμενος από εσάς κωδικός πρόσβασης (σε κρυπτογραφημένη μορφή) ομοίως υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • Φωτογραφία για το προφίλ σας καταχωρείται προαιρετικά και υπόκειται σε επεξεργασία μόνο εφόσον τεθεί.

Τα προσωπικά δεδομένα (π.χ. το όνομά σας) μπορούν να καταχωρηθούν είτε κατά το χρόνο εγγραφής σας είτε μπορούν να ληφθούν από εμάς απευθείας από τον τερματικό σας εξοπλισμό (π.χ. ταυτότητα συσκευής, δεδομένα τοποθεσίας). H έγκριση της μετάδοσης των δεδομένων που σχετίζονται με την τοποθεσία σας μέσω του λειτουργικού συστήματος του τερματικού σας εξοπλισμού (smartphone, tablet κλπ.). Χρειαζόμαστε τις συντεταγμένες της τοποθεσίας σας ούτως ώστε το ταξί που έχετε παραγγείλει να είναι σε θέση να σας εντοπίσει και να σας παραλάβει.

Θα προωθήσουμε τα δεδομένα της τοποθεσίας σας, το όνομα, τον τηλεφωνικό αριθμό και την φωτογραφία προφίλ σας (εφόσον έχει τεθεί από εσάς) στον οδηγό που έχει αποδεχτεί τη διαδρομή για την οποία έχει γίνει η κράτηση για λόγους εξακρίβωσης της ταυτότητάς σας. Ο οδηγός δύναται να επικοινωνήσει μαζί σας κατόπιν αποδοχής της εν λόγω κράτησης. Ως εκ τούτου, έχει τη δυνατότητα να σας ενημερώσει για κάθε καθυστέρηση, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, σε περίπτωση κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Αφού γίνει αποδεκτή η παραγγελία σας, το όνομα και η φωτογραφία προφίλ σας (εφόσον έχει καταχωρηθεί) θα τεθεί υπόψη του οδηγού ή του φορέα εκμετάλλευσης ταξί για λόγους εξακρίβωσης της ταυτότητάς σας και, ειδικότερα, προκειμένου να προσδιοριστεί ότι το σωστό πρόσωπο παραλαμβάνεται κάθε φορά. Η εξακρίβωση αυτή θα γίνει κατόπιν σχετικής ερώτησης προς εσάς σχετικά με το όνομά σας κατά την επιβίβασή σας στην έναρξη της διαδρομής. Ο/Η οδηγός δεν μπορεί να δει τα προσωπικά σας δεδομένα στην δική του/της Εφαρμογή BEAT μετά το πέρας της διαδρομής.

Δεν θα έχετε τη δυνατότητα να καλέσετε ταξί μέσω της Εφαρμογής μας εάν δεν επεξεργαστούμε τα υποχρεωτικά προσωπικά δεδομένα που περιγράφονται ανωτέρω. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τις πληροφορίες που τίθενται προαιρετικά.

 

2.3 Πληρωμή

Μπορείτε να πληρώνετε για διαδρομές που πραγματοποιούνται με κλήση ταξί μέσω της Εφαρμογής μας είτε με μετρητά είτε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία πληρωμής που υποστηρίζει η εφαρμογή μας (δηλαδή μέσω πιστωτικής κάρτας ). Με την καταχώρηση των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας στην Εφαρμογή θα είστε σε θέση να πληρώνετε για τη διαδρομή σας χωρίς κατάθεση μετρητών μέσω της εφαρμογής BEAT. Στη συνέχεια, θα χρεώσουμε το ποσό στο προεπιλεγμένο από εσάς μέσο πληρωμής. Αν παρέχονται τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, αυτά διαβιβάζονται κατά την προσθήκη της εκάστοτε κάρτας στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που έχει συμβληθεί με την εταιρεία μας μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης και χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω γνωστοποίηση των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας σε εμάς, εξαιρουμένων των τελευταίων τεσσάρων ψηφίων της πιστωτικής σας κάρτας, τα οποία διαβιβάζονται στην εταιρεία μας. Αποθηκεύουμε μόνον ψευδωνυμοποιημένα στοιχεία καρτών για τους σκοπούς της ταυτοποίησης και της εξακρίβωσης.

Στο πλαίσιο της πληρωμής, τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 (β’) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) προς τον σκοπό της εκτέλεσης της σύμβασης:

 • Το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, οι συντεταγμένες της έναρξης της διαδρομής σας και του τελικού προορισμού αυτής, η χώρα, η γλώσσα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, ο κωδικός – κλειδί πιστωτικής κάρτας, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του αριθμού της πιστωτικής κάρτας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογαριασμού σας PayPal (εφόσον διατίθεται), καθώς και οι πληροφορίες που αφορούν στον τερματικό σας εξοπλισμό (ταυτότητα συσκευής, κλπ.).

Δεν είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε ορισμένα μέσα πληρωμής εάν δεν επεξεργαστούμε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, μπορείτε σε κάθε περίπτωση να πληρώνετε με μετρητά απευθείας τον οδηγό χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω συμμετοχή της εφαρμογής.

2.4 Πρόληψη απάτης και αδυναμία πληρωμής

Δεδομένου ότι η  BEAT φέρει τον κίνδυνο να βρεθεί αντιμέτωπη με καταστάσεις αδυναμίας πληρωμής από τους πελάτες της στην περίπτωση που οι πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας ή PayPal γίνεται αξιολόγηση πιστοληπτικού κινδύνου με αυτόματο τρόπο βάσει αλγοριθμικού προγράμματος από αξιόπιστο τρίτο μέρος (υπηρεσία αξιολόγησης βάσει σειράς προσωπικών πληροφοριών, τρόπου πληρωμών, τη χρήση της εφαρμογής και άλλα στοιχεία της συσκευής), με σκοπό την προστασία των εννόμων συμφερόντων της  BEAT σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 (στ’) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Για το σκοπό αυτό, τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία:

 • Το ονοματεπώνυμο, οι διευθύνσεις έναρξης της διαδρομής σας και του τελικού προορισμού μιας διαδρομής, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο τρόπος πληρωμής, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του αριθμού της πιστωτικής σας κάρτας, το όνομα στην κάρτα, η ημερομηνία εκπνοής ισχύος, ο εκδότης της κάρτας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογαριασμού σας PayPal (εφόσον διατίθεται), οι πληροφορίες που αφορούν στον τερματικό σας εξοπλισμό (τύπος και ταυτότητα συσκευής, λειτουργικό σύστημα κλπ.), η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address), το χρηματικό ποσό της διαδρομής και η έκδοση της εφαρμογής BEAT που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή σας.

Tα εν λόγω προσωπικά δεδομένα ούτε χρησιμοποιούνται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Η λειτουργία κλήσης ταξί που υποστηρίζεται από την εφαρμογή χωρίς την αντίστοιχη λειτουργία πληρωμής μέσω της εφαρμογής (pay-by-app) διατίθεται σε κάθε χρήστη ανεξαρτήτως αποτελέσματος αξιολόγησης του συστήματος πρόληψης απάτης. Ως εκ τούτου, αν δεν διατίθεται σε εσάς η λειτουργία πληρωμής μέσω της εφαρμογής λόγω της απόφασης που εμφανίζεται αυτομάτως βάσει της εκτιμώμενης βαθμολογίας, εξακολουθείτε να είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή BEAT και να πληρώνετε με μετρητά. Εάν αδυνατείτε να πληρώσετε με οποιονδήποτε τρόπο εκτός μετρητών και θεωρείτε ότι αυτό είναι σφάλμα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Ενίοτε η τελική απόφαση ως προς την εφαρμογή της λειτουργίας πληρωμής μέσω της εφαρμογής (pay-by-app) λαμβάνεται από ειδικά καταρτισμένο υπάλληλο της  BEAT σε συνδυασμό με την πιστοληπτική βαθμολόγηση. Επομένως, στις περιπτώσεις αυτές η απόφαση δεν λαμβάνεται με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο.

Με σκοπό την προστασία σας από περιπτώσεις υπερβολικά υψηλών χρεώσεων για τις διαδρομές ταξί, το κινητό τηλέφωνο του οδηγού μεταδίδει προς εμάς τα δεδομένα τοποθεσίας ανά μικρά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της διαδρομής, κάτι που μας επιτρέπει τη χαρτογράφηση ολόκληρης της διαδρομής.  Αυτό το πράττουμε διότι επιθυμούμε να διασφαλίζουμε ότι ο οδηγός δεν παρατείνει σκοπίμως τη διαδρομή προκειμένου να κερδίσει υψηλότερη αμοιβή.

Αν θεωρείτε πως πληρώσατε πολύ ακριβά, μπορείτε να μας ρωτήσετε σχετικά με τη διαδρομή που πραγματοποιήθηκε κατά τη μεταφορά σας. Η επεξεργασία των δεδομένων σας σχετικά με την τοποθεσία υλοποιείται τόσο για τη δική σας όσο και για τη δική μας προστασία κατά των οδηγών και/ή των επιβατών που μετέρχονται απατηλών πράξεων δυνάμει του Άρθρου 6 παρ. 1 (στ’) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και με σκοπό την προστασία των εκατέρωθεν συμφερόντων (π.χ. την προστασία  από περιπτώσεις υπερβολικά υψηλών πληρωμών).

 

2.5 Εξάλειψη σφάλματος, εξυπηρέτηση πελατών και βελτίωση της λειτουργικότητας

Για να καταστεί δυνατή η εξάλειψη δυσλειτουργιών στην Εφαρμογή BEAT, η απάντηση σε συγκεκριμένες ερωτήσεις πελατών σχετικά με τη λειτουργικότητα ή τις υπηρεσίες κλήσης ταξί και η προσαρμογή της Εφαρμογής BEAT στις ανάγκες των επιβατών, επεξεργάζονται τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία για την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο 6(1.)(στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ):

 • Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, φωτογραφία προφίλ (προαιρετικής καταχώρισης), τα δεδομένα της τοποθεσίας σας κατά την κλήση, οι συντεταγμένες της διαδρομής σας κατά την εκκίνηση και τον προορισμό, και πληροφορίες σχετικά με τον τερματικό σας εξοπλισμό (Ταυτότητα συσκευής, κλπ).

Μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε δεδομένα που έχουν καταστεί ανώνυμα ή συγκεντρωτικά δεδομένα παρά προσωπικά δεδομένα, στις περιπτώσεις που τα δεδομένα αυτά κριθούν επαρκή για τον σκοπό αυτό.

 

2.6 Ειδήσεις, προωθητικές ενέργειες και εξατομικευμένες προσφορές

Θα λάβετε προσφορές και διαφημίσεις από εμάς εάν έχετε συμφωνήσει να λαμβάνετε ειδήσεις και εξατομικευμένες προσφορές (διαφήμιση, κουπόνια και προσφορές) και αν έχετε συμφωνήσει στην εμφάνιση ειδήσεων βάσει χρήσης κατά την διαδικασία εγγραφής ή στη συνέχεια ενεργοποιώντας το αντίστοιχο κουμπί εναλλαγής μέσα στην Εφαρμογή BEAT. Αυτό αφορά τόσο τα μη-εξατομικευμένα (που αποστέλλονται σε όλους τους πελάτες) όσο και τα εξατομικευμένα (που αποστέλλονται μόνο σε εσάς και βάσει ανάλυσης προσωπικών σας δεδομένων που είτε μας έχετε ρητά διαθέσει είτε προέκυψαν από τη χρήση που κάνετε της Εφαρμογής BEAT) ενημερωτικά δελτία που αποστέλλονται ηλεκτρονικά (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS, μηνύματα εντός της Εφαρμογής, προωθητικά μηνύματα) στον τερματικό σας εξοπλισμό (smartphone, tablet, Η/Υ, κλπ). Για να σας στέλνουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις ή προσφορές, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα χρήσης σας, και, όπου καθίσταται δυνατό, τις πληροφορίες από τη συσκευή σας, όπως λοιπές εφαρμογές που μπορεί να έχετε εγκαταστήσει στη συσκευή σας. Τα δεδομένα χρήσης αποτελούν πληροφορίες σχετικά με το πόσες φορές έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή, τον αριθμό των εγγραφών και των διαδρομών με ταξί. Βάσει αυτών των δεδομένων, θα λάβετε από εμάς ειδικές προσφορές και διαφημίσεις. Αντίστοιχα, παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι η εν λόγω επεξεργασία δεδομένων υποδηλώνει την ανάλυση του προφίλ σας προκειμένου να καθοριστούν οι προτιμήσεις σας και ως εκ τούτου ποιες υπηρεσίες ταιριάζουν περισσότερο στις προτιμήσεις σας κατά την αποστολή των πληροφοριών σε εσάς.

Στο πλαίσιο αυτό, θα επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα βάσει της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το Άρθρο 6(1.)(α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR):

 • Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, μέθοδοι πληρωμής, ημερομηνία εγγραφής, αριθμός έκδοσης της Εφαρμογής BEAT, λεπτομέρειες κατά την σύνδεση, τα δεδομένα τοποθεσίας σας από GPS(Παγκόσμιο Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης) κατά την κράτηση και στο τέλος της διαδρομής με το ταξί, ταυτότητα της συσκευής (Device ID), ταυτότητα για τους διαφημιστές (IDFA), (Ad-ID, Apple, αναγνωριστικό για τους διαφημιστές), ταυτότητα για τους πωλητές (IFV) (Ad-ID, προμηθευτή ταυτοποίησης), GAID(Google Advertising Identifier), την διεύθυνση IP σας, καθώς και δεδομένα χρήσης (συχνότητα χρήσης, αριθμόσ εγγραφών και διαδρομών ταξί) περιλαμβανομένων τοποθεσιών παραλαβής και παράδοσης του πελάτη.

Εάν δεν επιθυμείτε να λάβετε τις ειδήσεις και τις εξατομικευμένες προσφορές που αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορείτε – όπως εύκολα κάνατε και όταν συμφωνήσατε σε αυτό – να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας απενεργοποιώντας το κουμπί εναλλαγής μέσω της ενότητας “Νέα, προσφορές & προωθητικές ενέργειες” της Εφαρμογής στην ενότητα Απορρήτου και Ασφάλειας της Εφαρμογής.

Λάβετε υπόψη σας ότι η ανάκληση και οι επακόλουθες αλλαγές ισχύουν μόνο για το μέλλον και θα ισχύσουν ή θα εφαρμοστούν το αργότερο εντός 48 ωρών από την ανάκληση.

 

2.7 Μελέτες και Έρευνες

Εάν έχετε συμφωνήσει να λαμβάνετε μελέτες και έρευνες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής ή στη συνέχεια ενεργοποιώντας τo αντίστοιχο κουμπί εναλλαγής μέσα στην εφαρμογή της BEAT, τότε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μετά από μία διαδρομή σας με ταξί ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή  στο πλαίσιο των μη εξατομικευμένων ή εξατομικευμένων (που αποστέλλονται αποκλειστικά σε εσάς βάσει ανάλυσης της συχνότητας χρήσης της εφαρμογής BEAT) μελετών και ερευνών που θα αποστέλλονται σε εσάς ηλεκτρονικά (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), SMS, μηνύματα εντός εφαρμογής, προωθητικά μηνύματα) και θα ζητάνε τη συμμετοχή σας. Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στην Εφαρμογή μας, σας πληροφορούμε ότι θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα χρήσης σας για σκοπούς ανάλυσης και στατιστικής, δηλαδή προκειμένου να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την εφαρμογή μας και με αυτόν τον τρόπο να είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε την εφαρμογή. Επιπρόσθετα, διεξάγουμε περιστασιακά έρευνες ποιότητας και προβαίνουμε σε ενέργειες προκειμένου να γνωρίζουμε το βαθμό ικανοποίησης των χρηστών της Εφαρμογής μας και να εντοπίζουμε εκείνους τους τομείς στους οποίους μπορούμε να βελτιωθούμε. Για το σκοπό αυτό, θα επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το Άρθρο 6(1.)(α) του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ):

 • Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, φωτογραφία προφίλ (προαιρετική καταχώριση), μέθοδος πληρωμής, ημερομηνία εγγραφής, αριθμός έκδοσης της Εφαρμογής BEAT, τα δεδομένα της τοποθεσίας σας από το GPS (Παγκόσμιο Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης) κατά την κράτηση, τη διαδρομή και στο τέλος της διαδρομής σας με το ταξί) καθώς και τα δεδομένα εγκατεστημένα στη συσκευή σας όπως κατάλογος εγκατεστημένων στη συσκευή σας εφαρμογών).

Εάν δεν επιθυμείτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, μπορείτε — όπως εύκολα κάνατε και όταν συμφωνήσατε σε αυτό — να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας απενεργοποιώντας το αντίστοιχο κουμπί «Συμμετοχή σε έρευνες» εναλλαγής μέσω της ενότητας “Απόρρητο και Ασφάλεια” της Εφαρμογής.

Λάβετε υπόψη σας ότι η ανάκληση και οι επακόλουθες αλλαγές ισχύουν μόνο για το μέλλον και θα ισχύσουν ή θα εφαρμοστούν το αργότερο εντός 48 ωρών από την ανάκληση.

 

2.8 Σύνδεση μέσω Facebook

Σας δίνουμε την επιλογή να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε στην Εφαρμογή BEAT χρησιμοποιώντας  τις πληροφορίες σύνδεσής σας στο Facebook, μία υπηρεσία που παρέχεται από την Facebook Ιρλανδίας Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με διεύθυνση 4 Grand Canal Square, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία (“Facebook”). Αυτό προϋποθέτει τη λειτουργία της επιλογής Σύνδεση μέσω Facebook. Για να συνδεθείτε, θα μεταφερθείτε σε μία σελίδα του Facebook, όπου το Facebook θα σας ζητήσει ορισμένες άδειες και θα μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του λογαριασμού σας στο Facebook. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την σύνδεση του προφίλ σας στο Facebook με την Εφαρμογή μας, την BEAT. Αυτή η σύνδεση θα μας επιτρέψει να δούμε τα δεδομένα που έχετε παράσχει στο Facebook(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημόσιο προφίλ, εύρος ηλικίας, φύλο, φωτογραφία προφίλ, ζώνη ώρας, ταυτότητα Facebook). Για τον σκοπό της Σύνδεσης μέσω Facebook, χρησιμοποιούμε μόνο την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το ονοματεπώνυμό σας, την φωτογραφία προφίλ σας και την ταυτότητα σας στο Facebook για λόγους ταυτοποίησης σύμφωνα με το Άρθρο 6(1.)(β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Παράλληλα, το είδος της συσκευής (πχ iPhone), το λειτουργικό σύστημα, η γλώσσα, η ζώνη ώρας, η ανάλυση, ο αριθμός έκδοσης της εφαρμογής και η τοποθεσία της ζώνης ώρας σας (πχ. Ευρώπη/Αθήνα κλπ.) μεταδίδονται στο Facebook αυτόματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Σύνδεση μέσω Facebook και τις ρυθμίσεις απορρήτου δείτε την πολιτική δεδομένων και τους όρους χρήσης: http://www.facebook.com/policy.php.

Σας παρακαλούμε να αποφύγετε τη χρήση της λειτουργίας Σύνδεση μέσω Facebook εάν αυτό δεν συνάδει με τις επιθυμίες σας.

2.9 Χάρτες Google

Η Εφαρμογή BEAT χρησιμοποιεί το API των Χαρτών Google. Αυτό μας επιτρέπει να απεικονίζουμε χάρτες στην Εφαρμογή BEAT και επιτρέπει σε εσάς να χρησιμοποιείτε τους χάρτες αυτούς. Η Εφαρμογή μας (BEAT) δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τη χρήση του εν λόγω API. Μπορείτε να δείτε τους όρους χρήσης της Google στην διεύθυνση https://policies.google.com/terms?hl=el. Επιπρόσθετοι όροι χρήσης για τους Χάρτες της Google είναι διαθέσιμοι στην διεύθυνση https://www.google.com/help/terms_maps.html. Η πολιτική απορρήτου της Google είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://policies.google.com/privacy?hl=el. Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες των Χαρτών Google για να υπολογίσουμε το εκτιμώμενο κόμιστρο της διαδρομής σας και για να σας μεταδώσουμε ζωντανά τη διαδρομή του ταξί που έχετε κλείσει. Αυτό συνεπάγεται την επεξεργασία των δεδομένων θέσης σας σύμφωνα με το Άρθρο 6(1.)(β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Δεν παρέχουμε παρά μόνον δεδομένα θέσης και προορισμού, χωρίς κανένα προσωπικό στοιχείο για εσάς ή τον οδηγό, στην Google. Η προσωπική σας ταυτοποίηση αποκλείεται.

2.10 Αξιολόγηση οδηγών και αγαπημένοι οδηγοί

Μπορείτε να παραθέσετε τα σχόλια σας σχετικά με την εμπειρία που είχατε από μία συγκεκριμένη διαδρομή αξιολογώντας τους οδηγούς και τα οχήματα δημοσίως μέσω της Εφαρμογής BEAT. Όταν υποβάλλετε μια βαθμολογία, αυτή αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη διαδρομή και λαμβάνεται υπόψη στη μέση βαθμολογία του υπό κρίση οδηγού και οχήματος. Δεν περιλαμβάνει τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων στον οδηγό.

Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τους αγαπημένους σας οδηγούς στο προφίλ σας στην Εφαρμογή BEAT. Αυτό συνεπάγεται τον χαρακτηρισμό των οδηγών ως αγαπημένων σας επιλέγοντας δύο φορές την βαθμολογία των 5 αστέρων σύντομα μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μεταδίδονται στον οδηγό.

 

2.11 Webtracking (Παρακολούθηση Ιστού)

α) Google Analytics (Αναλυτικά Στοιχεία Google)

Η Εφαρμογή BEAT χρησιμοποιεί το GoogleAnalytics, μία υπηρεσία αναλύσεων στοιχείων του διαδικτυακού ιστού που παρέχεται από την Google, Inc. (“Google”). Για το σκοπό αυτό, cookies εγκαθίσταται στη συσκευή σας. Οι πληροφορίες που αντλούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση της Εφαρμογής από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) θα μεταδίδονται στη Google και θα αποθηκεύονται από αυτή σε διακομιστές (servers) στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Google θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για την αξιολόγηση της χρήσης της Εφαρμογής από εσάς, συντάσσοντας αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα της Εφαρμογής για τους διαχειριστές της Εφαρμογής και παρέχοντας λοιπές υπηρεσίες σχετικά με τη δραστηριότητα της Εφαρμογής και τη χρήση του διαδικτύου στον πάροχο της Εφαρμογής. Η Google δεν θα συσχετίσει την διεύθυνση IP σας με κανένα άλλο δεδομένο που έχει στην κατοχή της. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιεί η Google τα δεδομένα σας, παρακαλώ απευθυνθείτε στο https://policies.google.com/privacy?hl=el#infocollect.

Αντίρρηση στη συλλογή δεδομένων:

Εκτός από την αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης σας, μπορείτε να αποτρέψετε την Google από τη συλλογή και την χρήση δεδομένων με τη λήψη και την εγκατάσταση του plug-in προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el

β) Πρόγραμμα Καταγραφής Προσαρμοσμένων Επισκεπτών του Facebook Custom Audience Program

Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Custom Audience (Προσαρμοσμένο Ακροατήριο) του Facebook το οποίο μας επιτρέπει να επικοινωνούμε με ανθρώπους που έχουν ήδη εγκαταστήσει την εφαρμογή μας ή να αποκλείουμε ανθρώπους που τη χρησιμοποιούν ήδη, από το να βλέπουν τις διαφημίσεις μας . Για το σκοπό αυτό, μοιραζόμαστε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) ή τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου σε μία διαγραμμισμένη μορφή με το Facebook ώστε να μπορεί να σας ταυτοποιήσει σε περίπτωση που είστε ήδη χρήστης του Facebook.

Αντίρρηση στη συλλογή δεδομένων:

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις σας περί των διαφημίσεων από τις ρυθμίσεις σας στο Facebook.

 

 1. Γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε οδηγούς και τρίτους

Γνωστοποιούμε κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα σε οδηγούς ταξί που χρησιμοποιούν την Εφαρμογή BEAT Driver.

Για να καλέσετε ταξί, πρέπει να μοιραστούμε την τοποθεσία σας με τον οδηγό ταξί που θα σας παρέχει τις υπηρεσίες του/της. Ζητάμε από τους οδηγούς να χρησιμοποιήσουν την εν λόγω πληροφορία αποκλειστικά για την παροχή της απαιτούμενης υπηρεσίας μεταφοράς, και να μην την αποθηκεύουν για σκοπούς πέρα από την υπηρεσία που παρέχουν. Σας υπενθυμίζουμε ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εφαρμόζεται μόνο στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς. Όταν γνωστοποιούμε πληροφορίες στους οδηγούς ταξί, οι περιορισμοί χρήσης και γνωστοποίησης που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν θα ισχύουν για αυτούς. Παρά το γεγονός ότι ενθαρρύνουμε τους οδηγούς ταξί να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων, δεν ελέγχουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν πρακτικές απορρήτου, πολιτικές απορρήτου ή ενέργειες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των οδηγών ταξί. Οποιαδήποτε παράπονα ή ερωτήματα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από τον οδηγό θα πρέπει να στρέφονται άμεσα κατά του οδηγού. Ορισμένοι οδηγοί ταξί  μπορούν επίσης να διαχειρίζονται τις δικές τους ιστοσελίδες. Η BEAT δεν ευθύνεται για τον τρόπο που οι οδηγοί τυχόν συλλέγουν και επεξεργάζονται αυτοτελώς και αυτοβούλως τις προσωπικές σας πληροφορίες μέσω των δικών τους ιστοσελίδων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που μπορεί ο οδηγός να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας του/της, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην πολιτική απορρήτου της σχετικής ιστοσελίδας.

Επιπλέον, προκειμένου να επιτύχουμε τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, μπορούμε επίσης να γνωστοποιούμε ή να παραχωρούμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους που μας παρέχουν υποστήριξη στις υπηρεσίες που σας παρέχουμε, όπως:

 • χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
 • φορείς ανίχνευσης και πρόληψης για την καταπολέμηση της απάτης,
 • πάροχοι τεχνολογικών υπηρεσιών,
 • πάροχοι υπηρεσιών σχετικών με την υποστήριξη πελατών,
 • συνεργάτες και πάροχοι υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ.

Οι οποίοι μας βοηθούν στην παροχή των υπηρεσιών που προσφέρουμε, στην επεξεργασία των συναλλαγών, στην ικανοποίηση των αιτήσεων για πληροφορίες, στην λήψη και στην αποστολή μηνυμάτων επικοινωνίας, στην ενημέρωση των καταλόγων μάρκετινγκ, στην ανάλυση δεδομένων, στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ή στην εκτέλεση άλλων καθηκόντων, κατά καιρούς.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι προσβάσιμα από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της BEAT και τους παρόχους υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό μας με βάση την ανάγκη γνώσης.

Για λόγους αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας, ορισμένοι από τους παρόχους αυτούς βρίσκονται σε περιοχές εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που δεν παρέχουν επίπεδο προστασίας δεδομένων συγκρίσιμο με εκείνο της Ευρωπαϊκής Ένωση. Η ΒΕΑΤ ωστόσο μεριμνά να παρέχονται επαρκείς διαβεβαιώσεις (safeguards) για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων,  ούτως ώστε η διαβίβαση να πληροί τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ.

Μπορούμε επίσης να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους σε σχέση με πιθανή ή πραγματική πώληση της εταιρείας μας ή οποιουδήποτε από τα περιουσιακά μας στοιχεία, ή τα περιουσιακά στοιχεία οποιασδήποτε συνδεδεμένης εταιρείας, περίπτωση στην οποία τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας σχετικά με τους χρήστες μας μπορεί να αποτελούν ένα από τα μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία.

Θα απαντήσουμε επίσης σε αιτήματα για προσωπικά δεδομένα, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο ή όταν πιστεύουμε ότι η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων μας ή/και για τη συμμόρφωση με δικαστική διαδικασία, δικαστική απόφαση, αίτημα από ρυθμιστική αρχή ή οποιαδήποτε άλλη νομική διαδικασία που μας κοινοποιείται.

 

 1. Τα δικαιώματά σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα:

 1. Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης– ανάλογα με την περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή  χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν την ανάκληση της. Για παράδειγμα, εάν επιθυμείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας απενεργοποιώντας την αντίστοιχη εναλλαγή μέσω της ενότητας “Απόρρητο και Ασφάλεια” της Εφαρμογής, χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο “διαγραφή” (unsubscribe) που παρέχεται στα μηνύματά μας ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα σταματήσουμε να σας στέλνουμε ανακοινώσεις
 2. Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής– έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία μπορεί να κατέχουμε, να ζητήσετε να διορθωθεί οποιοδήποτε ανακριβές δεδομένο σχετικά με εσάς και, κάτω από ορισμένες περιπτώσεις, να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να δείτε και να ενημερώσετε τα περισσότερα από αυτά τα δεδομένα μόνοι σας online ή επικοινωνώντας απευθείας μαζί μας
 3. Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων — υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε όλα αυτά τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή καθώς επίσης και να απαιτήσετε από εμάς να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
 4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας — έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία εκ μέρους μας των προσωπικών σας δεδομένων όπου:
  1. αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων μέχρι να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διορθώσουμε ή να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους·
  2. η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγράψουμε τα δεδομένα·
  3. δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά χρειάζεστε τα εν λόγω δεδομένα για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων· ή
  4. έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία που δικαιολογείται από λόγους νόμιμου συμφέροντος (βλ. παρακάτω), εν αναμονή της επαλήθευσης ως προς το εάν έχουμε επιτακτικούς θεμιτούς λόγους για να συνεχίσουμε την επεξεργασία.

Όπου τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε τέτοιου είδους περιορισμούς, θα προβαίνουμε στην επεξεργασία τους αποκλειστικά κατόπιν συγκατάθεσης σας ή για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

 5. Δικαίωμα προβολής αντίρρησης στην επεξεργασία – δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν έχετε αντίρρηση, οφείλουμε να διακόψουμε την επεξεργασία, εκτός αν μπορούμε είτε να επιδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή όπου χρειάζεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει το ισχύον δίκαιο. Στην Ελλάδα, η αρχή αυτή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, Ελλάδα

Σταθερό Τηλέφωνο: +30-210 6475600

Fax: +30-210 6475628

E-mail: contact@dpa.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο.

Λάβετε υπόψη ότι μπορούμε να ζητήσουμε την πιστοποίηση ταυτότητας και διατηρούμε το δικαίωμα να σας επιβάλλουμε ένα τέλος, όπου επιτρέπεται από το νόμο, για παράδειγμα εάν το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό. Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας μέσα σε όλα τα ισχύοντα χρονικά πλαίσια.

 

 1. Ελάχιστη Ηλικία

Η προστασία της ασφάλειας και της ιδιωτικής ζωής των παιδιών είναι πολύ σημαντική για εμάς. Δεν δεχόμαστε εγγραφές που έχουν υποβληθεί από άτομα ηλικίας κάτω των δεκαέξι (16) ετών, και δεν θα συλλέξουμε ή δεν θα χρησιμοποιήσουμε συνειδητά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από άτομα ηλικίας κάτω των δεκαέξι (16) ετών. Με τη λήψη και την εγγραφή σας στην εφαρμογή, επιβεβαιώνετε ότι είστε τουλάχιστον (16) ετών.

 

 1. Ασφάλεια Δεδομένων

Η BEAT χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά, νομικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία συμμορφώνονται με τους νόμους προστασίας των δεδομένων προκειμένου να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή.

Καθώς τα περισσότερα από τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας αποθηκεύονται ηλεκτρονικά έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα τεχνολογικά μέτρα ασφαλείας για να διασφαλίσουμε ότι τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διατηρούνται ασφαλή, συμπεριλαμβανομένης ισχυρής κρυπτογράφησης, περιορισμού πρόσβασης και εκτεταμένης λειτουργίας καταγραφής και ελέγχου στα συστήματα παραγωγής μας. Στις εγκαταστάσεις μας διαθέτουμε διαδικασίες για να διατηρούμε τα αρχεία σε έντυπη μορφή φυσικά ασφαλή. Εκπαιδεύουμε επίσης τακτικά το προσωπικό μας ως προς την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια των πληροφοριών.

Όταν η BEAT αναθέτει σε κάποιον τρίτο ως εκτελούντα την επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών μας) να συλλέξει ή να επεξεργαστεί με άλλο τρόπο προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας, ο εν λόγω εκτελών την επεξεργασία θα επιλεγεί προσεκτικά και θα παρουσιάσει πειστικά εχέγγυα τεχνογνωσίας, αξιοπιστίας και διαθέσιμων πόρων καθώς και κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας εντός των προδιαγραφών το ΓΚΠΔ συμπεριλαμβανομένων αυτών για την ασφάλεια της επεξεργασίας.

Δυστυχώς, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η διαβίβαση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή οποιουδήποτε ηλεκτρονικού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων είναι 100% ασφαλής. Εάν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής (για παράδειγμα, εάν αισθάνεστε ότι η ασφάλεια οποιουδήποτε από τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να μας έχετε στείλει έχει παραβιαστεί), παρακαλούμε ειδοποιήστε μας άμεσα.

 

 1. Περίοδος διατήρησης

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε κατά την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί παραγραφής.

Για παράδειγμα:

 • όπου διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με νομική υποχρέωση (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειάς σας και της αποφυγής παραβατικών συμπεριφορών και απάτης), θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες τουλάχιστον για το διάστημα που απαιτείται μέχρι να συμμορφωθούμε με αυτήν την υποχρέωση·
 • όπου διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας παρέχουμε μία υπηρεσία (όπως προκειμένου να διασφαλίσουμε ανά πάσα στιγμή ότι η Εφαρμογή μας λειτουργεί σωστά), θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες τουλάχιστον για όσο διάστημα παρέχουμε την υπηρεσία και για μερικά χρόνια στη συνέχεια, ανάλογα με την περίπτωση.

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για περίοδο πέντε ετών μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης κατόπιν αιτήματός σας ή λόγω υπαιτιότητάς σας (π.χ. για μη πληρωμή). Επιπλέον, οι νόμιμες διατάξεις (π.χ. περίοδοι υποχρεωτικής διατήρησης βιβλίων και στοιχείων βάσει της φορολογικής νομοθεσίας) απαιτούν τη διατήρηση δεδομένων για έξι χρόνια και υπό προϋποθέσεις και μέχρι είκοσι χρόνια.

 

 1. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Ελέγχουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου τακτικά και διατηρούμε το δικαίωμα Αναθεωρούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου τακτικά και διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές ανά πάσα στιγμή για να συμπεριλαμβάνουμε τις αλλαγές στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, τις νομικές απαιτήσεις και τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα.

Εάν προβούμε στις ανωτέρω ενέργειες, θα σας ειδοποιήσουμε με διάφορες διαδικασίες μέσω της Εφαρμογής (για παράδειγμα, μέσω banner, αναδυόμενου παραθύρου ή προωθητικής ειδοποίησης/push notification) ή μπορεί να σας στείλουμε ακόμα και μια ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Σε κάθε περίπτωση, σας προτείνουμε να ελέγχετε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σε περίπτωση που έχουν γίνει μικρές αλλαγές ή σε περίπτωση που εμείς προβούμε σε οποιαδήποτε διαδραστική βελτίωση, εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία να το βρίσκετε πάντα ως μόνιμο σημείο πληροφόρησης στην Ιστοσελίδα μας και στην Εφαρμογή μας.

 

 1. Επικοινωνήστε μαζί μας – Ένα σημείο Επικοινωνίας για κάθε θέμα Απορρήτου

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα Γνωστοποίηση ή για τον τρόπο που χειριζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΒΕΑΤ (Platis – Anastasiadis & Associates / EY Law (Αντώνιος Μπρούμας, Manager) στο privacy@thebeat.co (παρακαλούμε αναφέρετε ότι αφορά σε θέματα BEAΤ) ή στείλτε επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

Free Now Hellas Single Member Societe Anonyme

c/o Data Protection Officer

Λ. Κηφισίας 115, 11524, Αθήνα

Ελλάς

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ

 

 1. Πληροφορίες για τον υπεύθυνο επεξεργασίας

Η “Free Now Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία”, η οποία εδρεύει στην Αθήνα της Ελλάδας επί της οδού Λ. Κηφισίας αρ. 115, ΤΚ 11524, στην Αθήνα, και είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 155228301000  (σωρευτικά καλούμενη εφεξής  “BEAT”, «εμείς», «εμάς», «δικός-ή-ό μας»), ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα δικαιώματα που συνδέονται με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και τις νομικές υποχρεώσεις της.

H παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εφεξής «Πολιτική») περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία συλλέγονται μέσω της εφαρμογής “BEAT” (εφεξής “Εφαρμογή BEAT”, “Εφαρμογή”).  Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε προσεκτικά την εν λόγω Πολιτική.

      2. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε σε σχέση με εσάς και οι σκοποί επεξεργασίας

Ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο ενδεχομένως απαιτείται να επεξεργαζόμαστε κατά καιρούς τα δεδομένα σας, θα επεξεργαζόμαστε κατά περίπτωση ορισμένες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, οι οποίες, σε γενικές γραμμές, θα είναι οι εξής:

 • τα βασικά δεδομένα ταυτοποίησής σας (για παράδειγμα το ονοματεπώνυμό σας, κλπ.),
 • τα στοιχεία επικοινωνίας σας που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχουμε (για παράδειγμα ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ.),
 • η καταγραφή των τηλεφωνικών σας κλήσεων μαζί μας,
 • αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, ΑΦΜ, στοιχεία και διεύθυνση τιμολόγησης,
 • οι πληροφορίες συναλλαγών που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών μας (για παράδειγμα, τα δεδομένα των μεθόδων πληρωμής σας, πληροφορίες που άπτονται των υπηρεσιών που ζητήσατε, κλπ.),
 • τα δεδομένα σύνδεσης και προσδιορισμού γεωγραφικής θέσης(ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδράτε με εμάς μέσω της Εφαρμογής),
 • πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες και τις προτιμήσεις σας, και
 • κάθε άλλη πληροφορία που ενδέχεται να μας παράσχετε οικειοθελώς (για παράδειγμα, μέσω της υπηρεσίας μας που έχει ως σκοπό την Εξυπηρέτηση Πελατών, κλπ.).

Σας υπενθυμίζουμε ότι κάθε φορά που σας ζητάμε να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε λειτουργία ή υπηρεσία της Εφαρμογής, θα επισημαίνουμε ως υποχρεωτικά ορισμένα πεδία, εφόσον πρόκειται για τις στοιχειώδεις πληροφορίες που χρειαζόμαστε ώστε να είμαστε σε θέση να σας παράσχουμε την υπηρεσία. Παρακαλείσθε όπως λάβετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που δεν μας γνωστοποιήσετε τα εν λόγω δεδομένα, πιθανόν να μην είστε σε θέση να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας ή να επωφεληθείτε από τις σχετικές υπηρεσίες.

Ανάλογα με τον τρόπο αλληλεπίδρασής σας με την Εφαρμογή μας, θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους κάτωθι σκοπούς:

 • Για τη διαχείριση της εγγραφής σας ως Οδηγού στην Εφαρμογή

Αν αποφασίσετε να εγγραφείτε ως Οδηγός στην Εφαρμογή μας, πρέπει να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για την ταυτοποίησή σας ως Οδηγού της Εφαρμογής και να διασφαλίσουμε την πρόσβασή σας σε αυτή ως εγγεγραμμένο χρήστη. Μπορείτε να προβείτε στην ακύρωση του εν λόγω λογαριασμού με την απεγκατάσταση της Εφαρμογής από τη συσκευή σας.

 • Για την διαχείριση της διαγραφής σας ως Οδηγού στην Εφαρμογή

Σας γνωστοποιούμε ότι σε περίπτωση που προχωρήσετε σε διαγραφή του λογαριασμού σας ως Οδηγού με την δυνατότητα που δίνεται μέσω της Εφαρμογής μας, η ΒΕΑΤ εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα επεξεργασίας δεδομένων που σχετίζονται με εκκρεμείς οφειλές ή άλλες αξιώσεις που πιθανόν να έχει η εταιρία έναντι του Οδηγού. 

 • Κλήση ταξί

Η Εφαρμογή BEAT σας δίνει τη δυνατότητα να παραλάβετε επιβάτες για την πραγματοποίηση διαδρομών. Θα πρέπει να γνωστοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή μας ως Οδηγός που επιθυμεί να παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς κατόπιν κλήσης ταξί από τον επιβάτη, τα δεδομένα δε αυτά υπόκεινται στην εκ μέρους μας επεξεργασία για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Επιπρόσθετες πληροφορίες που επίσης δύνανται να γνωστοποιηθούν οικειοθελώς φέρουν την αντίστοιχη ένδειξη (προαιρετικό πεδίο).

Στο πλαίσιο της εν λόγω υπηρεσίας, τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 (β’) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) προς τον σκοπό της εκτέλεσης της σύμβασης:

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός κινητού τηλεφώνου (κύρια δεδομένα), τα δεδομένα της γεωγραφικής τοποθεσίας σας μέσω του παγκοσμίου συστήματος προσδιορισμού θέσης (GPS) ή/και άλλων μεθόδων γεωπροσδιορισμού που παρέχονται από τις συσκευές κατά το χρόνο της κράτησης, οι συντεταγμένες σας κατά το χρόνο έναρξης και κατά τη διάρκεια της διαδρομής και του τελικού προορισμού αυτής, οι πληροφορίες για τον τερματικό σας εξοπλισμό (ταυτότητα συσκευής), καθώς και ο επιλεγόμενος από εσάς κωδικός πρόσβασης (σε κρυπτογραφημένη μορφή) και η φωτογραφία για το προφίλ σας.

Τα προσωπικά δεδομένα (π.χ. το όνομά σας) μπορούν να καταχωρηθούν είτε κατά το χρόνο εγγραφής σας είτε μπορούν να ληφθούν από εμάς απευθείας από τον τερματικό σας εξοπλισμό (π.χ. ταυτότητα συσκευής, δεδομένα τοποθεσίας). H έγκριση της μετάδοσης των δεδομένων που σχετίζονται με την τοποθεσία σας δίδεται μέσω του λειτουργικού συστήματος του τερματικού σας εξοπλισμού (smartphone, tablet κλπ.). Χρειαζόμαστε τις συντεταγμένες της τοποθεσίας σας ούτως ώστε ο επιβάτης που σας έχει καλέσει να είναι σε θέση να σας εντοπίσει και να σας αναμένει να τον παραλάβετε, όπως επίσης και για να γνωρίζει τη βέλτιστη διαδρομή μέχρι να φτάσει στον προορισμό του, εφόσον τον έχει εισάγει στην Εφαρμογή.

Θα προωθήσουμε τα δεδομένα της τοποθεσίας σας, το όνομα, τον τηλεφωνικό αριθμό και την φωτογραφία προφίλ σας στον επιβάτη που έχει πραγματοποιήσει την κράτηση για λόγους εξακρίβωσης της ταυτότητάς σας και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο επιβάτης παραλαμβάνεται από το σωστό πρόσωπο κάθε φορά. Ο επιβάτης δύναται να επικοινωνήσει μαζί σας κατόπιν αποδοχής της εν λόγω κράτησης. Ως εκ τούτου, έχει τη δυνατότητα να σας ενημερώσει για κάθε καθυστέρηση ή να σας ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες.

Ο επιβάτης έχει επίσης τη δυνατότητα να δει ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα στην δική του/της Εφαρμογή BEAT και μετά το πέρας της διαδρομής.

Δεν θα έχετε τη δυνατότητα να παραλάβετε επιβάτες μέσω της Εφαρμογής μας εάν δεν επεξεργαστούμε τα υποχρεωτικά προσωπικά δεδομένα που περιγράφονται ανωτέρω. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τις πληροφορίες που εκάστοτε θα ορίζονται ως προαιρετικές.

 • Πληρωμή

Για την πραγματοποίηση των πληρωμών, την τιμολόγηση των υπηρεσιών και την απόδοση των κομίστρων των επιβατών (σε περίπτωση που επιλέξουν να πληρώσουν μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή PayPal) σύμφωνα με τους Όρους  και Προϋποθέσεις Χρήσης Λογισμικού BEAT, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα του Οδηγού για την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) (β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ): ονοματεπώνυμο Οδηγού, αριθμό διαδρομών, κύκλο εργασιών, στοιχεία πληρωμών και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.

 • Πρόληψη απάτης και αδυναμία πληρωμής

Για την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων, το κινητό τηλέφωνο του οδηγού μεταδίδει σε εμάς ανά τακτά χρονικά διαστήματα δεδομένα γεωγραφικού εντοπισμού μέσω GPS, τα οποία μας δίνουν τη δυνατότητα να απεικονίζουμε στο χάρτη τη συνολική πορεία μιας διαδρομής, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι Οδηγοί δεν επεκτείνουν παράνομα τη διαδρομή προκειμένου να αποκομίσουν μεγαλύτερο κόμιστρο. Ταυτόχρονα, μας δίνεται η δυνατότητα να ανταποκριθούμε κατάλληλα στα αιτήματα των επιβατών, δείχνοντάς τους την πραγματική πορεία μιας διαδρομής. Η επεξεργασία των δεδομένων γεωγραφικού εντοπισμού μέσω GPS λαμβάνει χώρα αφενός για τη δική σας και τη δική μας προστασία αφετέρου και για την προστασία των επιβατών βάσει του Άρθρου 6 (1)(στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

 • Εξάλειψη σφαλμάτων, εξυπηρέτηση πελατών και βελτίωση της λειτουργικότητας

Για να καταστεί δυνατή η εξάλειψη δυσλειτουργιών στην Εφαρμογή BEAT, η απάντηση σε συγκεκριμένες ερωτήσεις Οδηγών σχετικά με τη λειτουργικότητα ή τις υπηρεσίες κλήσης ταξί και η προσαρμογή της Εφαρμογής BEAT στις ανάγκες των Οδηγών, τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία για την εξυπηρέτηση του έννομου συμφέροντος μας σύμφωνα με το Άρθρο 6(1)(στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ):

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, πληροφορίες σχετικά με την άδεια οδήγησής σας, φωτογραφία προφίλ, τα δεδομένα της τοποθεσίας σας κατά την κλήση, οι συντεταγμένες της διαδρομής σας κατά την εκκίνηση, τη διαδρομή και τον προορισμό, και πληροφορίες σχετικά με τον τερματικό σας εξοπλισμό (Ταυτότητα συσκευής, κλπ.), πληροφορίες για τον Οδηγό του ταξί, στοιχεία επιχείρησης (για Οδηγούς που διαθέτουν Ατομική Επιχείρηση), πληροφορίες αναφορικά με τις αξιολογήσεις των επιβατών (1-5 αστέρι(α), μέσο όρο αξιολογήσεων, αριθμό άδειας κυκλοφορίας, χρώμα και μοντέλο του ταξί, αναγνωριστικό ταυτότητας χρήστη, αριθμό διαδρομών, κύκλο εργασιών, ποσοστό ολοκλήρωσης και ακύρωσης των διαδρομών, πληροφορίες σχετικά με την πληρωμή από τον επιβάτη, και τον κωδικό που έχετε επιλέξει σε κρυπτογραφημένη μορφή.

Εάν αυτό επαρκεί για την εκπλήρωση του σκοπού, ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα σε ανωνυμοποιημένη ή συγκεντρωτική μορφή αντί για προσωπικά δεδομένα.

Περαιτέρω, προβαίνουμε σε καταγραφή των τηλεφωνικών κλήσεων μαζί σας για την απόδειξη της επαρκούς σας εξυπηρέτησης στα πλαίσια της μεταξύ μας σύμβασης, για την εξάλειψη τυχόν σφαλμάτων της Εφαρμογής BEAT, που μας αναφέρετε, και, γενικώς, για την βελτίωση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών μας προς εσάς.

 • Ενημερώσεις, προωθητικές ενέργειες και εξατομικευμένες προσφορές

Σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης Λογισμικού BEAT, μεταξύ των λοιπών επικοινωνιών που θα λάβετε (αναφορικά με τη λειτουργία της εφαρμογής, κλπ.),  θα λάβετε και προσφορές και διαφημίσεις από εμάς εάν έχετε συμφωνήσει να λαμβάνετε ενημερώσεις και εξατομικευμένες προσφορές (διαφημίσεις, κουπόνια και προσφορές) και αν έχετε συμφωνήσει στην εμφάνιση ενημερώσεων βάσει χρήσης κατά την διαδικασία εγγραφής.

Αυτό αφορά τόσο τις μη-εξατομικευμένες επικοινωνίες (που αποστέλλονται σε όλους τους οδηγούς) όσο και τις εξατομικευμένες (που αποστέλλονται μόνο σε εσάς και βάσει ανάλυσης προσωπικών σας δεδομένων που είτε μας έχετε ρητά παράσχει είτε προέκυψαν από την εκ μέρους σας χρήση της Εφαρμογής BEAT) ενημερωτικά δελτία που αποστέλλονται ηλεκτρονικά (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, SMS, μηνύματα εντός της Εφαρμογής, προωθητικά μηνύματα) στην τερματική σας συσκευή (smartphone, tablet, Η/Υ, κλπ).

Για να σας στέλνουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις ή προσφορές, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα χρήσης σας, και, όπου καθίσταται δυνατό, τις πληροφορίες από τη συσκευή σας, όπως λοιπές εφαρμογές που μπορεί να έχετε εγκαταστήσει στη συσκευή σας. Τα δεδομένα χρήσης αποτελούν πληροφορίες σχετικά με το πόσες φορές έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή, τον αριθμό των εγγραφών και των διαδρομών με ταξί. Βάσει αυτών των δεδομένων, θα λάβετε από εμάς ειδικές προσφορές και διαφημίσεις. Αντίστοιχα, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι η εν λόγω επεξεργασία δεδομένων υποδηλώνει την ανάλυση του προφίλ σας προκειμένου να καθοριστούν οι προτιμήσεις σας και ως εκ τούτου ποιες υπηρεσίες ταιριάζουν περισσότερο στις προτιμήσεις σας κατά την αποστολή των πληροφοριών σε εσάς.

Στο πλαίσιο αυτό, θα επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα βάσει της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το Άρθρο 6(1)(α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR):

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, μέθοδοι πληρωμής, ημερομηνία εγγραφής, αριθμός έκδοσης της Εφαρμογής BEAT, λεπτομέρειες κατά την σύνδεση, τα δεδομένα τοποθεσίας σας από GPS (Παγκόσμιο Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης) κατά την κράτηση και στο τέλος της διαδρομής με το ταξί, ταυτότητα της συσκευής (Device ID), ταυτότητα για τους διαφημιστές (IDFA), (Ad-ID, Apple, αναγνωριστικό για τους διαφημιστές), ταυτότητα για τους πωλητές (IFV) (Ad-ID, προμηθευτή ταυτοποίησης), GAID (Google Advertising Identifier),  την διεύθυνση IP σας, καθώς και δεδομένα χρήσης (συχνότητα χρήσης, αριθμός εγγραφών και διαδρομών ταξί) περιλαμβανομένων τοποθεσιών παραλαβής και παράδοσης του πελάτη.

Εάν δεν επιθυμείτε να λάβετε τις ενημερώσεις και τις εξατομικευμένες προσφορές που αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, επικοινωνώντας με την εταιρεία μας όπως ορίζεται στην παράγραφο 8 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Λάβετε υπόψη σας ότι η ανάκληση και οι επακόλουθες αλλαγές ισχύουν μόνο για το μέλλον και θα ισχύσουν ή θα εφαρμοστούν το αργότερο εντός 48 ωρών από την ανάκληση.

 • Μελέτες και Έρευνες

Εάν έχετε συμφωνήσει να λαμβάνετε μελέτες και έρευνες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής, τότε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μετά από μία διαδρομή σας με ταξί ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή  στο πλαίσιο των μη εξατομικευμένων ή εξατομικευμένων (που αποστέλλονται αποκλειστικά σε εσάς βάσει ανάλυσης της χρήσης της εφαρμογής BEAT) μελετών και ερευνών που θα αποστέλλονται σε εσάς ηλεκτρονικά (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), SMS, μηνύματα εντός εφαρμογής, προωθητικά μηνύματα) και θα ζητάνε τη συμμετοχή σας. Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στην Εφαρμογή μας, σας πληροφορούμε ότι θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα χρήσης σας για σκοπούς ανάλυσης και στατιστικής, δηλαδή προκειμένου να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την εφαρμογή μας και με αυτόν τον τρόπο να είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε την εφαρμογή. Επιπρόσθετα, διεξάγουμε περιστασιακά έρευνες ποιότητας και προβαίνουμε σε ενέργειες προκειμένου να γνωρίζουμε το βαθμό ικανοποίησης των χρηστών της Εφαρμογής μας και να εντοπίζουμε εκείνους τους τομείς στους οποίους μπορούμε να βελτιωθούμε. Για το σκοπό αυτό, θα επεξεργαστούμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το Άρθρο 6(1)(α) του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ):

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, φωτογραφία προφίλ, μέθοδος πληρωμής, ημερομηνία εγγραφής, αριθμός έκδοσης της Εφαρμογής BEAT, τα δεδομένα της τοποθεσίας σας από το GPS (Παγκόσμιο Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης) (κατά την κράτηση, τη διαδρομή και στο τέλος της διαδρομής) καθώς και τα δεδομένα εγκατεστημένα στη συσκευή σας όπως κατάλογος εγκατεστημένων στη συσκευή σας εφαρμογών).

Εάν δεν επιθυμείτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας επικοινωνώντας με την Εταιρεία μας.

Λάβετε υπόψη σας ότι η ανάκληση και οι επακόλουθες αλλαγές ισχύουν μόνο για το μέλλον και θα ισχύσουν ή θα τεθούν σε εφαρμογή το αργότερο εντός 48 ωρών από την ανάκληση.

 • Χάρτες Google

Η Εφαρμογή BEAT χρησιμοποιεί το API των Χαρτών Google. Αυτό μας επιτρέπει να απεικονίζουμε χάρτες στην Εφαρμογή BEAT και επιτρέπει σε εσάς να χρησιμοποιείτε τους χάρτες αυτούς. Η Εφαρμογή μας (BEAT) δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τη χρήση του εν λόγω API. Μπορείτε να δείτε τους όρους χρήσης της Google στην διεύθυνση https://policies.google.com/terms?hl=el. Επιπρόσθετοι όροι χρήσης για τους Χάρτες της Google είναι διαθέσιμοι στην διεύθυνση https://www.google.com/help/terms_maps.html. Η πολιτική απορρήτου της Google είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://policies.google.com/privacy?hl=el. Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες των Χαρτών Google για να υπολογίσουμε το εκτιμώμενο κόμιστρο της διαδρομής σας και για να σας μεταδώσουμε ζωντανά τη διαδρομή του ταξί που έχετε κλείσει. Αυτό συνεπάγεται την επεξεργασία των δεδομένων θέσης σας σύμφωνα με το Άρθρο 6(1)(β) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Δεν παρέχουμε παρά μόνον δεδομένα θέσης και προορισμού, χωρίς κανένα προσωπικό στοιχείο για εσάς ή τον επιβάτη, στην Google. Η προσωπική σας ταυτοποίηση αποκλείεται.

 • Αξιολόγηση Οδηγών και αγαπημένοι Οδηγοί

Οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να σας αξιολογήσουν μέσω της Εφαρμογής BEAT, με 1-5 αστέρι(α) μετά από μια διαδρομή. Κάθε βαθμολογία συμπεριλαμβάνεται στη συνολική σας αξιολόγηση, η οποία είναι ορατή στο προφίλ σας. Οι μεμονωμένες βαθμολογίες είναι ορατές μόνο στους επιβάτες που τις δίνουν, σε εσάς και σε εμάς.

Οι επιβάτες μπορούν επίσης να προσθέσουν τους αγαπημένους τους οδηγούς στο προφίλ τους στην Εφαρμογή BEAT. Αυτό συνεπάγεται ότι το όνομά σας, η βαθμολογία και η φωτογραφία προφίλ σας αποθηκεύονται στο προφίλ του εκάστοτε επιβάτη στην Εφαρμογή BEAT.

 • Webtracking (Παρακολούθηση Ιστού)

α) Google Analytics (Αναλυτικά Στοιχεία Google)

Η Εφαρμογή BEAT χρησιμοποιεί το GoogleAnalytics, μία υπηρεσία αναλύσεων στοιχείων του διαδικτυακού ιστού που παρέχεται από την Google, Inc. (“Google”). Για το σκοπό αυτό, ένα cookie εγκαθίσταται στη συσκευή σας. Οι πληροφορίες που αντλούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση της Εφαρμογής από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) θα μεταδίδονται στη Google και θα αποθηκεύονται από αυτή σε διακομιστές (servers) στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Google θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για την αξιολόγηση της χρήσης της Εφαρμογής από εσάς, συντάσσοντας αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα της Εφαρμογής για τους διαχειριστές της Εφαρμογής και παρέχοντας λοιπές υπηρεσίες σχετικά με τη δραστηριότητα της Εφαρμογής και τη χρήση του διαδικτύου στον πάροχο της Εφαρμογής. Η Google δεν θα συσχετίσει την διεύθυνση IP σας με κανένα άλλο δεδομένο που έχει στην κατοχή της. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιεί η Google τα δεδομένα σας, παρακαλώ απευθυνθείτε στο https://policies.google.com/privacy?hl=el#infocollect.

Αντίρρηση στη συλλογή δεδομένων:

Εκτός από την αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης σας, μπορείτε να αρνηθείτε τη συλλογή και την χρήση δεδομένων από την Google με τη λήψη και την εγκατάσταση του plug-in προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el

β) Πρόγραμμα Καταγραφής Προσαρμοσμένων Επισκεπτών του Facebook Custom Audience Program

Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Custom Audience (Προσαρμοσμένο Ακροατήριο) του Facebook το οποίο μας επιτρέπει να επικοινωνούμε με ανθρώπους που έχουν ήδη εγκαταστήσει την εφαρμογή μας ή να αποκλείουμε ανθρώπους που τη χρησιμοποιούν ήδη, από τον να βλέπουν τις διαφημίσεις μας. Για το σκοπό αυτό, μοιραζόμαστε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) ή τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου σε μία διαγραμμισμένη μορφή με το Facebook ώστε να μπορεί να σας ταυτοποιήσει σε περίπτωση που είστε ήδη χρήστης του Facebook.

Αντίρρηση στη συλλογή δεδομένων:

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις σας περί των διαφημίσεων από τις ρυθμίσεις σας στο Facebook.

         3. Γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε επιβάτες και τρίτους

Γνωστοποιούμε κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα στους επιβάτες που χρησιμοποιούν την Εφαρμογή BEAT.

Όταν πραγματοποιείται μια κλήση από κάποιον επιβάτη, πρέπει να μοιραστούμε την τοποθεσία σας με τον επιβάτη που θα παραλάβετε. Σας υπενθυμίζουμε ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εφαρμόζεται μόνο στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς. Όταν γνωστοποιούμε πληροφορίες σας σε επιβάτες, οι περιορισμοί χρήσης και γνωστοποίησης που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν θα ισχύουν γι’ αυτούς. Οποιαδήποτε παράπονα ή ερωτήματα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από τον επιβάτη θα πρέπει να στρέφονται άμεσα κατά του επιβάτη.

Επιπλέον, προκειμένου να επιτύχουμε τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, μπορούμε επίσης να γνωστοποιούμε ή να παραχωρούμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους που μας παρέχουν υποστήριξη στις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε, όπως:

 • χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
 • φορείς ανίχνευσης και πρόληψης για την καταπολέμηση της απάτης,
 • παρόχους τεχνολογικών υπηρεσιών,
 • παρόχους υπηρεσιών σχετικών με την υποστήριξη πελατών,
 • συνεργάτες και παρόχους υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διαφήμισηκαι το μάρκετινγκ,

οι οποίοι μας βοηθούν στην παροχή των υπηρεσιών που προσφέρουμε, στην επεξεργασία των συναλλαγών, στην ικανοποίηση των αιτημάτων για πληροφορίες, στην λήψη και στην αποστολή μηνυμάτων επικοινωνίας, στην ενημέρωση των καταλόγων μάρκετινγκ, στην ανάλυση δεδομένων, στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ή στην εκτέλεση άλλων καθηκόντων, κατά καιρούς.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι προσβάσιμα στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της BEAT και τους παρόχους υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό μας στο βαθμό που αυτοί είναι αναγκαίο να έχουν πρόσβαση σε αυτά.

Επιπρόσθετα, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εταιρείες του Ομίλου μας (π.χ. μητρική εταιρεία, θυγατρικές εταιρείες) καθώς και στις συνδεδεμένες με την BEAT εταιρείες για λόγους από κοινού αξιοποίησης της τεχνικής μας υποδομής, αλλά και για λόγους διαφάνειας και ελέγχου.

Για λόγους αποτελεσματικότητας της υπηρεσίας, ορισμένοι από τους παρόχους αυτούς μπορεί να βρίσκονται σε περιοχές εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που δεν παρέχουν επίπεδο προστασίας δεδομένων συγκρίσιμο με εκείνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΒΕΑΤ ωστόσο μεριμνά να παρέχονται επαρκείς διαβεβαιώσεις (safeguards) για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων,  ούτως ώστε η διαβίβαση να πληροί τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ.

Ενδέχεται επίσης να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους σε σχέση με πιθανή ή πραγματική πώληση της εταιρείας μας ή οποιουδήποτε από τα περιουσιακά μας στοιχεία, ή τα περιουσιακά στοιχεία οποιασδήποτε συνδεδεμένης εταιρείας, περίπτωση στην οποία τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας σχετικά με τους χρήστες μας μπορεί να αποτελούν ένα από τα μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία.

Θα απαντήσουμε επίσης σε αιτήματα για προσωπικά δεδομένα, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο ή όταν πιστεύουμε ότι η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων μας ή/και για τη συμμόρφωση με δικαστική διαδικασία, δικαστική απόφαση, αίτημα από ρυθμιστική αρχή ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμη διαδικασία που μας κοινοποιείται.

        4. Τα δικαιώματά σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα:

 1. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης– ανάλογα με την περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή  χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συγκατάθεσης πριν την ανάκληση της. Για παράδειγμα, εάν επιθυμείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη μηνυμάτων μπορείτε να χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο “διαγραφή” (unsubscribe) που παρέχεται στα μηνύματά μας ή να επικοινωνήστε μαζί μας και θα σταματήσουμε να σας στέλνουμε ανακοινώσεις
 2. Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής– έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία μπορεί να κατέχουμε, να ζητήσετε να διορθωθεί οποιοδήποτε ανακριβές δεδομένο σχετικά με εσάς και, κάτω από ορισμένες περιπτώσεις, να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να δείτε και να ενημερώσετε τα περισσότερα από αυτά τα δεδομένα μόνοι σας online ή επικοινωνώντας απευθείας μαζί μας
 3. Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων— Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε όλα αυτά τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή, καθώς επίσης και να απαιτήσετε από εμάς να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
 4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας— έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία εκ μέρους μας των προσωπικών σας δεδομένων όπου: 
  1. αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων μέχρι να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διορθώσουμε ή να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους·
  2. η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγράψουμε τα δεδομένα·
  3. δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά χρειάζεστε τα εν λόγω δεδομένα για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νόμιμων αξιώσεων· ή

έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία που δικαιολογείται από λόγους εννόμου συμφέροντος (βλ. παρακάτω), εν αναμονή της επαλήθευσης ως προς το εάν έχουμε επιτακτικούς θεμιτούς λόγους για να συνεχίσουμε την επεξεργασία.

Όπου τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε τέτοιου είδους περιορισμούς, θα προβαίνουμε στην επεξεργασία τους αποκλειστικά κατόπιν συγκατάθεσης σας ή για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νόμιμων αξιώσεων.

 1. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία– δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε περίπτωση εναντίωσης, οφείλουμε να διακόψουμε την επεξεργασία, εκτός αν μπορούμε είτε να επιδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή όπου χρειάζεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νόμιμων αξιώσεων.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία. Στην Ελλάδα, η αρχή αυτή είναι η:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, Ελλάδα

Σταθερό Τηλέφωνο:  +30-210 6475600

Fax: +30-210 6475628

E-mail: cοmplaints@dpa.gr

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι μπορούμε να ζητήσουμε την αποδεικτικό της ταυτότητάς σας και διατηρούμε το δικαίωμα να σας επιβάλλουμε ένα τέλος, όπου επιτρέπεται από το νόμο, για παράδειγμα εάν το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό. Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας μέσα σε όλα τα ισχύοντα χρονικά πλαίσια. 

5. Ασφάλεια Δεδομένων

Η BEAT χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία συμμορφώνονται με τους νόμους προστασίας των δεδομένων προκειμένου να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή.

Καθώς τα περισσότερα από τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας αποθηκεύονται ηλεκτρονικά έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα τεχνικά μέτρα ασφαλείας για να διασφαλίσουμε ότι τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διατηρούνται ασφαλή, συμπεριλαμβανομένης ισχυρής κρυπτογράφησης, περιορισμού πρόσβασης και εκτεταμένης λειτουργίας καταγραφής και ελέγχου στα συστήματα παραγωγής μας. Στις εγκαταστάσεις μας διαθέτουμε διαδικασίες για να διατηρούμε τα αρχεία σε έντυπη μορφή φυσικά ασφαλή. Εκπαιδεύουμε επίσης τακτικά το προσωπικό μας ως προς την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια των πληροφοριών.

Όταν η BEAT αναθέτει σε κάποιον τρίτο ως εκτελούντα την επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών μας) να συλλέξει ή να επεξεργαστεί με άλλο τρόπο προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας, ο εν λόγω εκτελών την επεξεργασία θα επιλεγεί προσεκτικά και θα παρουσιάσει πειστικά εχέγγυα τεχνογνωσίας, αξιοπιστίας και διαθέσιμων πόρων καθώς και κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας εντός των προδιαγραφών του ΓΚΠΔ, συμπεριλαμβανομένων αυτών για την ασφάλεια της επεξεργασίας.

Δυστυχώς, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η διαβίβαση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή οποιουδήποτε ηλεκτρονικού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων είναι 100% ασφαλής. Εάν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής (για παράδειγμα, εάν αισθάνεστε ότι η ασφάλεια οποιουδήποτε από τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να μας έχετε στείλει έχει παραβιαστεί), παρακαλούμε ειδοποιήστε μας άμεσα.

6. Περίοδος διατήρησης

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε κατά την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί παραγραφής.

Για παράδειγμα:

 • όπου διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με νόμιμη υποχρέωση (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειάς σας και της αποφυγής παραβατικών συμπεριφορών και απάτης), θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες τουλάχιστον για το διάστημα που απαιτείται μέχρι να συμμορφωθούμε με αυτήν την υποχρέωση·
 • όπου διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας παρέχουμε μία υπηρεσία (όπως προκειμένου να διασφαλίσουμε ανά πάσα στιγμή ότι η Εφαρμογή μας λειτουργεί σωστά), θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες τουλάχιστον για όσο διάστημα παρέχουμε την υπηρεσία και για μερικά χρόνια στη συνέχεια, ανάλογα με την περίπτωση.

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για περίοδο πέντε ετών μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης κατόπιν αιτήματός σας ή λόγω υπαιτιότητάς σας (π.χ. για μη πληρωμή). Επιπλέον, οι νόμιμες διατάξεις (π.χ. περίοδοι υποχρεωτικής διατήρησης βιβλίων και στοιχείων βάσει της φορολογικής νομοθεσίας) απαιτούν τη διατήρηση δεδομένων για έξι χρόνια και υπό προϋποθέσεις μέχρι και είκοσι χρόνια.

7. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου τακτικά και διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές ανά πάσα στιγμή λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, τις νόμιμες απαιτήσεις και τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα.

Εάν προβούμε σε αλλαγές, θα σας ειδοποιήσουμε με διάφορες διαδικασίες μέσω της Εφαρμογής (για παράδειγμα, μέσω banner, αναδυόμενου παραθύρου ή προωθητικής ειδοποίησης/push notification) ή μπορεί να σας στείλουμε ακόμα και μια ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Σε κάθε περίπτωση, σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σε περίπτωση που έχουν γίνει μικρές αλλαγές ή σε περίπτωση που εμείς προβούμε σε οποιαδήποτε διαδραστική βελτίωση, εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία να το βρίσκετε πάντα ως μόνιμο σημείο πληροφόρησης στην Ιστοσελίδα μας και στην Εφαρμογή μας.

8. Επικοινωνήστε μαζί μας – Ένα σημείο Επικοινωνίας για κάθε ζήτημα Απορρήτου

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα Γνωστοποίηση ή για τον τρόπο που χειριζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΒΕΑΤ (Platis – Anastasiadis & Associates / EY Law (Αντώνιος Μπρούμας, Manager) στο privacy@theBEAT.co (παρακαλούμε αναφέρετε ότι αφορά σε θέματα BEAΤ) ή στείλτε επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

Free Now Hellas Single Member Societe Anonyme

c/o Data Protection Officer

Λ. Κηφισίας 115, 11524, Αθήνα

Ελλάς

ΓΙΝΕ BEAT ΟΔΗΓΟΣ ΣΗΜΕΡΑ!

Γράψε το κινητό σου εδώ. Θα λάβεις ένα μήνυμα για να κατεβάσεις την εφαρμογή και να ξεκινήσεις.