ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΟΔΗΓΟΣ

Οδηγός

Τελευταία ενημέρωση: 1 Απριλίου 2021

 

Free Now Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με έδρα στην οδό Λ. Κηφισίας αρ. 115, ΤΚ 11524, στην Αθήνα, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 155228301000 και ΑΦΜ 801365013  (ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών) (εφεξής η “BEAT” ή η “Εταιρεία”)

 

Εισαγωγή

H BEAT προσφέρει οποιεσδήποτε εφαρμογές, ιστότοπους, περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες της (οι “Υπηρεσίες”) υπό τους κάτωθι όρους χρήσης (εφεξής θα αναφέρονται συλλογικά χάριν συντομίας ως η “Σύμβαση” ή οι “Όροι”), οι οποίοι αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τη BEAT.

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΒΕΑΤ ΜΟΝΟ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ.

Με την πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών, καθώς και τη χρήση του Λογισμικού της ΒΕΑΤ συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε νομικά από τη Σύμβαση σαν να είχατε υπογράψει.  Αν δεν συμφωνείτε με τους Όρους καθώς και με την Πολιτική Απορρήτου, και δεν είστε διατεθειμένοι να δεσμευθείτε από αυτούς, παρακαλώ μην εγκαταστήσετε την εφαρμογή μας και/ή διαγράψτε την άμεσα, όπως και κάθε μέρος της, από το κινητό τηλέφωνο σας και μην τη χρησιμοποιήσετε καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Η ΒΕΑΤ μπορεί να τροποποιήσει τους Όρους των Υπηρεσιών κατά καιρούς. Οι τροποποιημένοι όροι τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους στον εν λόγω ιστότοπο. Οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση των Υπηρεσιών μετά τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων συνιστά αποδοχή της Σύμβασης (όπως έχει τροποποιηθεί).

Επιπλέον, μπορεί να ισχύουν συμπληρωματικοί όροι για συγκεκριμένες Υπηρεσίες, όπως π.χ. για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή προώθηση, και οι εν λόγω συμπληρωματικοί όροι θα σας γνωστοποιηθούν σε σχέση με τις εκάστοτε επιπλέον Υπηρεσίες.  Αυτοί οι συμπληρωματικοί όροι είναι πρόσθετοι στην παρούσα Σύμβαση και θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος των Όρων και στο βαθμό που διαφέρουν οι συμπληρωματικοί όροι ως προς τους κατωτέρω θα υπερισχύουν οι συμπληρωματικοί όροι.

Το Λογισμικό ανήκει, λειτουργεί και παρέχεται από την Εταιρεία αποκλειστικά και μόνο για δική σας επαγγελματική χρήση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν.

 

1. Ορισμοί και ερμηνεία

 Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί για τον αντίστοιχο όρο στο κείμενο του παρόντος:

 • «Εμείς», «εμάς», «δικό μας» «μας» και «Εταιρεία» προσδιορίζουν την Εταιρεία (Free Now Ελλάς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία) και τις τυχόν νομίμως συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες
 • «Επιβάτης(-ες)» θεωρείται το φυσικό πρόσωπο(α) το οποίο κάνει χρήση/κράτηση μέσω των εφαρμογών μας για κινητά τηλέφωνα ή μέσω της ιστοσελίδας μας, προκειμένου να καλέσει ταξί,
 • «Εσείς», «εσάς», «δικό σας» και «Οδηγός(-οι)» προσδιορίζει τους Οδηγούς ιδιωτικής μίσθωσης (ταξί), που κατέχουν ειδική νόμιμη άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (ταξί) οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους ως Οδηγοί και των οποίων η συμμετοχή ως Οδηγών, έγινε αποδεκτή από την Εταιρεία ,
 • «Λογισμικό» προσδιορίζει τις εφαρμογές για κινητά ή τις εφαρμογές διαδικτύου οι οποίες ανήκουν στην Εταιρεία BEAT Mobility Services Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία και χρησιμοποιούνται είτε από τους συνεργαζόμενους Οδηγούς είτε από τους Επιβάτες ώστε να παραγγείλουν ταξί,
 • «Υπηρεσίες BEAT » σημαίνει τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς από την Εταιρεία μέσω της χρήσης του Λογισμικού της, και
 • «Υπηρεσίες ταξί» σημαίνει τις υπηρεσίες μεταφοράς που παρέχονται από τους Οδηγούς στους Επιβάτες.
 • «Χρήστης(-ες)» θεωρείται κάθε Χρήστης του Λογισμικού στους οποίους συμπεριλαμβάνεστε και εσείς.

 

2. Αντικείμενο των Υπηρεσιών μας

Μέσα από το Λογισμικό μας παρέχουμε μια διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας οι Οδηγοί έχουν τη δυνατότητα να λάβουν εντολές μετακίνησης από δυνητικούς Επιβάτες που αναζητούν Υπηρεσίες ταξί μέσω της Εταιρείας. Η περιοχή παροχής των Υπηρεσιών BEAT  θα περιορίζεται στον Νομό Αττικής και το Νομό Θεσσαλονίκης. Κατ’ εξαίρεση οι Υπηρεσίες BEAT  θα καλύπτουν και τη μεταφορά Επιβάτη εκτός ορίων Αττικής ή Θεσσαλονίκης για εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως διαδρομές μέσων συνεργαζόμενων ξενοδοχείων ή εταιρειών.

Για το σκοπό αυτό, τα παρακάτω στοιχεία σας θα διαβιβαστούν στον Επιβάτη κάθε φορά που ένας Επιβάτης αναζητά ταξί μέσω της Εταιρείας: το όνομα σας και το πρώτο γράμμα του επωνύμου σας, ο αριθμός τηλεφώνου σας, η φωτογραφία σας, οι πινακίδες του οχήματος σας, ο τύπος του οχήματος, η τοποθεσία σας, οι γλώσσες που τυχόν ομιλείτε (εκτός των Ελληνικών), οι διάφορες επιπλέον παροχές που προσφέρονται στο όχημά σας, όπως ενδεικτικά κλιματισμός, φορτιστής κινητού, μεταφορά κατοικίδιων ζώων έξω από το ειδικό κλουβί μεταφοράς, ο μέσος όρος βαθμολογίας σας και ο αριθμός των αξιολογήσεων από άλλους χρήστες καθώς και οποιαδήποτε άλλη τυχόν παροχή προσφέρετε ή θα προσφέρετε στο μέλλον.

Μόλις εκκινήσετε την εφαρμογή και εφόσον θέσετε τον εαυτό σας σε κατάσταση διαθεσιμότητας με την ένδειξη «Διαθέσιμος», η τοποθεσία σας μπορεί να εντοπιστεί από τον Επιβάτη από τον οποίο λάβατε εντολή μεταφοράς. Οι αντίστοιχες πληροφορίες τοποθεσίας του Επιβάτη, προορισμού του Επιβάτη ή του αντικειμένου προς μεταφορά, στοιχείων παραλήπτη και αποστολέα, θα καθορίζονται μόνο όταν ο Επιβάτης σας καλεί μέσω του Λογισμικού.

Η Εταιρεία δεν είναι ιδιωτικός φορέας μίσθωσης, ούτε φορέας μεταφοράς, ούτε φορέας ταχυδρομικών υπηρεσιών και ως εκ τούτου δεν παρέχουμε οι ίδιοι υπηρεσίες μεταφοράς και ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ενεργούμε αποκλειστικά ως ενδιάμεσοι διαμεσολαβητές ανάμεσα σε εσάς και τον Επιβάτη για τη διευκόλυνση σύναψης σύμβασης μεταφοράς μεταξύ σας ως Οδηγού και του Επιβάτη. Ειδικότερα, από τη στιγμή που αποδέχεστε (χωρίς να υποχρεούστε) να μεταφέρετε έναν Επιβάτη ή ένα αντικείμενο μέσω BEAT αναλαμβάνετε έναντι του Επιβάτη συμβατική δέσμευση για την μεταφορά του και εκπληρώνετε την αντίστοιχη συμβατική σας υποχρέωση από τη στιγμή που παραλαμβάνετε τον Επιβάτη και τον μεταφέρετε στον προορισμό που σας υποδεικνύει. Εσείς και μόνο αποφασίζετε αν θα δεχτείτε την πρόταση μεταφοράς Επιβάτη που μπορεί να προγραμματίζεται μέσω της χρήσης του Λογισμικού ή της Υπηρεσίας BEAT και εσείς και μόνο εκπληρώνετε τη σχετική υποχρέωση μεταφοράς αφού αποδεχτείτε την πρόταση του Επιβάτη. Δεδομένου ότι η BEAT προσφέρει μόνο πληροφορίες και μέθοδο εύρεσης Επιβατών, χωρίς να παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς ταξί και ταχυδρομείου και χωρίς να ενεργεί καθ οιονδήποτε τρόπο ως φορέας μεταφορών και ταχυδρομείου, δεν φέρει και δεν αναλαμβάνει ρητά ή σιωπηρά οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για τους Επιβάτες, ή/και τα αντικείμενα που αυτοί αποστέλλουν μέσω χρήσης του Λογισμικού της BEAT και για πράξεις ή παραλείψεις των εν λόγω προσώπων κατά την εκτέλεση της μεταφοράς από τους Οδηγούς.

Οι παραπάνω πληροφορίες που τυχόν γνωστοποιούνται στους Επιβάτες κατά την παροχή των Υπηρεσιών μας βασίζονται στις πληροφορίες που μας παρέχονται από τους Χρήστες. Ως εκ τούτου, οι Χρήστες αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου την ευθύνη για την παροχή ενημερωμένων στοιχείων τους σε εμάς, καθώς και την ευθύνη για την έγκαιρη αναφορά διαθεσιμότητας τους ώστε να εμφανίζεται στο Λογισμικό. Παρά το γεγονός ότι ασκούμε κάθε εύλογη επιμέλεια κατά την εκτέλεση των Υπηρεσιών μας, δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε εάν, ούτε μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ουδεμία ευθύνη φέρουμε για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), προβλήματα, καθυστερήσεις ή διακοπές (που οφείλονται σε οποιαδήποτε (προσωρινή ή/και μερική) κατάρρευση, επισκευή, συντήρηση αναβάθμιση ή τεχνικό πρόβλημα του Λογισμικού μας ή σε άλλο λόγο), ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή μη παράδοση των πληροφοριών. Κάθε Χρήστης φέρει ανά πάσα στιγμή την ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των (περιγραφικών) πληροφοριών που εμφανίζονται στο Λογισμικό μας.

Καμία αναφορά στον Χρήστη στο Λογισμικό μας δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί σύσταση ή έγκριση της ποιότητας, του επιπέδου των υπηρεσιών μεταφοράς ή της βαθμολογίας του κάθε Οδηγού/Χρήστη από τον οποίο χρησιμοποιείται.

Οι Υπηρεσίες μας διατίθενται μόνο για αποκλειστική δική σας, προσωπική χρήση υπό τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η μεταπώληση, η διάθεση μέσω deep-link, η χρήση, η αντιγραφή, η παρακολούθηση (π.χ. μέσω spider, scrape), η εμφάνιση, λήψη, ή αναπαραγωγή οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας, Λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο Λογισμικό μας, για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό, προς οποιονδήποτε.

3. Χρεώσεις – Καταβολή Κομίστρου 

Σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, ο Οδηγός αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει μηνιαίως στην Εταιρεία το ποσοστό προμήθειας (συμπεριλαμβανομένου του εκάστοτε ισχύοντος ποσοστού ΦΠΑ) που προβλέπεται από την εμπορική πολιτική μας, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει και αποτυπώνεται στην Ενότητα «Πληρωμές» του Οδηγού στην ελληνική εφαρμογή ΒΕΑΤ του Οδηγού. Το ποσοστό προμήθειας της Εταιρείας που καταβάλλεται από τον Οδηγό ως αμοιβή για τη χρήση των υπηρεσιών μας από τον Οδηγό υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου από τον Επιβάτη στον Οδηγό κομίστρου για κάθε διαδρομή που κλείνει μέσω της Υπηρεσίας μας. Διευκρινίζεται ότι η ως άνω αμοιβή της Εταιρείας αποτελεί το μοναδικό αντάλλαγμα που καταβάλλεται από τον Οδηγό για την παροχή και χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας.

Οι διαδρομές που κλείνονται μέσω της Υπηρεσίας μας θα καταγράφονται από το Λογισμικό και θα αθροίζονται στο τέλος κάθε μήνα για τον υπολογισμό της οφειλόμενης προμήθειας. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της εγκατεστημένης εφαρμογής σας ανά πάσα στιγμή στον λογαριασμό σας, όπου εμφανίζεται το συνολικό ποσό που οφείλεται από εσάς σε εμάς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αναφορικά με τις διαδρομές που διενεργούνται κατόπιν χρήσης της εφαρμογής μας.

Η αμοιβή για δεδουλευμένες Υπηρεσίες μας του προηγούμενου μήνα είναι καταβλητέα κατά τις πρώτες δέκα (10) ημερολογιακές μέρες κάθε μήνα. Με την παρούσα αποδέχεστε ότι το σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών μας που θα εκδώσουμε για την είσπραξη της προμήθειας, μπορεί να σας αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα.

Για οποιαδήποτε καθυστέρηση εξόφλησης τιμολογίου, έχουμε δικαίωμα χρέωσης τόκου υπερημερίας ύψους 1% (ένα τοις εκατό) ανά μήνα επί του εκάστοτε οφειλόμενου ποσού εκτός αν άλλως ορίζεται εκ του νόμου. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον διαπιστωθεί αθέτηση συμβατικών υποχρεώσεων, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να ακυρώσουμε την πρόσβασή σας στο Λογισμικό κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια ενημερώνοντας σας σχετικά.

Η εγκατάσταση και χρήση της εφαρμογής μας παρέχεται δωρεάν στους Επιβάτες. Ο Επιβάτης δεν έχει καμία επιβάρυνση για την Υπηρεσία μας, ούτε πρόσθετη χρέωση (κράτησης) για τη διαδρομή με το ταξί. Επίσης, δεν κάνουμε οποιαδήποτε χρέωση κομίστρου στον Επιβάτη ο οποίος πληρώνει απευθείας εσάς για όποιο δρομολόγιο πραγματοποιεί με βάση το εκάστοτε ισχύον και νομοθετικά ρυθμιζόμενο κόμιστρο. Ως εκ τούτου, για την παροχή των Υπηρεσιών ο Επιβάτης δεν αναλαμβάνει καμία οικονομική υποχρέωση προς εμάς και για τη μεταφορά του οφείλει το σχετικό κόμιστρο μόνο σε εσάς.

H εφαρμογή ΒΕΑΤ προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής στον Επιβάτη να καταβάλει το κόμιστρο της μεταφοράς του είτε τοις μετρητοίς είτε μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

Η καταβολή του κομίστρου γίνεται απευθείας στον Οδηγό είτε (α) με καταβολή μετρητών είτε (β) με χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας εφόσον ο Οδηγός διαθέτει POS στο όχημα. Η περίπτωση αυτή αντιμετωπίζεται από την εφαρμογή ΒΕΑΤ ως καταβολή μετρητών.

Σε περίπτωση που ο Επιβάτης επιλέξει μέσω της εφαρμογής BEAT την καταβολή κομίστρου με χρήση πιστωτικής κάρτας, τότε η καταβολή αυτή θα γίνεται στον Οδηγό με τον παρακάτω περιγραφόμενο τρόπο, με τον οποίο ο Οδηγός δηλώνει ρητά ότι, συμφωνεί και αποδέχεται τα εξής:

 • Με την ολοκλήρωση της διαδρομής, ο Οδηγός χρεώνει μέσω της εφαρμογής ΒΕΑΤ την πιστωτική/χρεωστική κάρτα του Επιβάτη (όπως τη δήλωσε κατά την παραγγελία λήψης ταξί μέσω της εφαρμογής ΒΕΑΤ) με το αναγραφόμενο στο ταξίμετρο ποσό και εκδίδει σχετική απόδειξη για το ισόποσο από το ταξίμετρο ή όπως ο νόμος εκάστοτε προβλέπει, οπότε ο Επιβάτης θεωρείται ότι έχει εξοφλήσει τη σχετική υποχρέωση καταβολής.
 • Μόλις εκκαθαριστεί η σχετική συναλλαγή ηλεκτρονικής πληρωμής (χρέωση του συνδεδεμένου με την κάρτα του τραπεζικού λογαριασμό του Επιβάτη μέσω της εφαρμογής ΒΕΑΤ για την εξόφληση οφειλόμενου κομίστρου) από το πιστωτικό ίδρυμα που μεσολαβεί εκ του νόμου για τέτοιες συναλλαγές, ενημερώνεται με το σχετικό ποσό το υπόλοιπο του Οδηγού, το οποίο μπορεί ο οδηγός να ελέγξει ανά πάσα στιγμή μέσα στο σχετικό πεδίο της BEAT εφαρμογής του. Ο Οδηγός λαμβάνει το υπόλοιπο αυτό όποτε ο ίδιος το επιθυμεί μέσω τραπεζικού εμβάσματος στο δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό του αφού προηγουμένως έχει αφαιρεθεί η οφειλόμενη από τον Οδηγό προς την Εταιρεία προμήθεια. Ενδέχεται κατά περίπτωση και για λόγους εξορθολογισμού των τυχόν επιβαρύνσεων τρίτων στις διατραπεζικές συναλλαγές να ισχύουν όρια κατώτατου και ανώτατου ποσού που μπορεί ο Οδηγός να μεταφέρει αυτομάτως στον τραπεζικό του λογαριασμό, όπως ειδικότερα περιγράφονται στην ενότητα “Πληρωμές” της ελληνικής BEAT εφαρμογής του Οδηγού.
 • Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που δηλώνει ο Οδηγός στην BEAT για την κατάθεση του οφειλόμενου ποσού (ο «δηλωθείς λογαριασμός») είναι αληθή, ορθά και αφορούν λογαριασμό στον οποίο είτε ο ίδιος ο Οδηγός είναι δικαιούχος (ή συνδικαιούχος), είτε αφορά σε τρίτο πρόσωπο το οποίο σχετίζεται με τον Οδηγό με σχέση εργοδοσίας ή/και φέρει εν γένει την υποχρέωση καταβολής ή άλλη νόμιμη σχέση με τον Οδηγό (κατ’ επιλογή του Οδηγού). (Επίσης ο Οδηγός δηλώνει ότι διαθέτει ειδική εντολή, άδεια και εξουσιοδότηση από το τυχόν τρίτο πρόσωπο τόσο για την καταβολή του οφειλόμενου υπόλοιπου στον εν λόγω λογαριασμό, όσο και για το συμψηφισμό της προμήθειας της Εταιρείας.) Η Εταιρεία δεν ελέγχει ούτε οφείλει να ελέγχει τα στοιχεία που δηλώνουν οι Οδηγοί και βασίζεται στις ως άνω δηλώσεις τους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της για την απόδοση του οφειλόμενου υπόλοιπου.
 • Σε κάθε περίπτωση, ο Οδηγός αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι η Εταιρεία δεν ευθύνεται, άλλως απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση απόδοσης του οφειλόμενου υπόλοιπου προς τον Οδηγό (απόσβεση ενοχής), εφόσον έχει καταβάλει το οφειλόμενο υπόλοιπο σε λογαριασμό που έχει υποδείξει κατά τα ανωτέρω ο Οδηγός.

Ο κάθε Οδηγός φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση των φορολογικών του υποχρεώσεων καθώς και για την έκδοση των νόμιμων παραστατικών προς τον Επιβάτη που κατέβαλε το νομοθετικά ρυθμιζόμενο κόμιστρο . Επίσης οφείλει να δηλώσει αληθή και ακριβή στοιχεία προς την BEAT  για την έκδοση του νόμιμου παραστατικού της παροχής υπηρεσιών για την προμήθεια που εισπράττει. Ο Οδηγός δηλώνει ρητώς ότι ο αναφερόμενος ως λήπτης του τιμολογίου της BEAT  είναι το πρόσωπο που φέρει την υποχρέωση καταβολής της προμήθειας προς την BEAT . Σε κάθε περίπτωση η BEAT υποχρεούται εφόσον τούτο της ζητηθεί από αρμόδια Αρχή να παράσχει κάθε πληροφορία που νομίμως απαιτείται και προβλέπεται σε σχέση με τις συναλλαγές των μελών της στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

4. Εγγραφή και χρήση της ιστοσελίδας

Για να χρησιμοποιήσετε τη BEAT θα πρέπει να έχετε προηγουμένως εγγραφεί στην ιστοσελίδα μας ή στην εφαρμογή “BEAT”.

Για την εγγραφή στη BEAT πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) να πληροίτε το κατά περίπτωση νόμιμο ελάχιστο όριο ηλικίας για την χρήση του Λογισμικού ή/και της Υπηρεσίας BEAT  και (β) να μην σας έχει αφαιρεθεί δικαστικά ή με άλλο νόμιμο τρόπο το δικαίωμα να αναλαμβάνετε στο όνομά σας έννομες υποχρεώσεις.

Δεσμεύεστε επίσης από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τη παροχή υπηρεσιών ταξί, ιδίως τα νομοθετικά ρυθμιζόμενα ελάχιστα και ανώτατα κόμιστρα. Θα πρέπει να δέχεστε εντολές μεταφοράς από Επιβάτη μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται να διενεργείτε τη μεταφορά αυτή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στη χώρα που παρέχετε τις υπηρεσίες μεταφοράς.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή BEAT μόνο εάν έχετε στη διάθεσή σας όλες τις απαραίτητες (διοικητικές ή άλλες) άδειες ή εγκρίσεις για τη μεταφορά με ταξί, ή αν είστε υπάλληλος/υπεργολάβος/προστηθείς του κατονομαζόμενου ως κατόχου της αδείας και αν συμμορφώνεστε και πληροίτε όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη μεταφορά με ταξί. Θα πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία για τις προϋποθέσεις αυτές ανά πάσα στιγμή σας ζητηθεί από Χρήστη ή την Εταιρεία. Επιπλέον, εφόσον ο Οδηγός δεν είναι ο ίδιος αδειούχος ή εκμεταλλευτής ταξί, τότε θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συναίνεση του νόμιμου αδειούχου ή εκμεταλλευτή ταξί στη χρήση της BEAT. Οποιεσδήποτε αλλαγές στη σχέση αυτή θα πρέπει να γνωστοποιηθούν αμέσως στη BEAT. Οίκοθεν νοείται ότι θα πρέπει πάντα να τηρούνται από τους Χρήστες οι εκάστοτε ισχύοντες κανόνες και κώδικες οδικής κυκλοφορίας κατά τη διενέργεια των μεταφορών με ταξί.

Η εγγραφή στη BEAT και η χρήση του από εσάς ως Οδηγού είναι αυστηρά προσωπική. Απαγορεύεται αυστηρά η παραχώρηση χρήσης του λογαριασμού σας σε τρίτα πρόσωπα. Τυχόν παραβίαση οδηγεί σε άμεση, οριστική και αμετάκλητη διακοπή της συνεργασίας σας με τη BEAT.

Αν ενδιαφέρεστε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας ως Επιβάτης ή ως Οδηγός (ή και τα δύο) θα πρέπει να συμπληρώσετε την αντίστοιχη φόρμα εγγραφής που διατίθεται με το Λογισμικό. Οι φόρμες και αιτήσεις για τους Επιβάτες είναι διαφορετικές από αυτές των Οδηγών.

Με την εγγραφή σας στη BEAT, συμφωνείτε:

 1. να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας στη φόρμα εγγραφής και να τις ενημερώνετε όποτε υπάρχει αλλαγή. Η BEAT δεν είναι υποχρεωμένη να παρακολουθεί ή να ελέγχει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από εσάς. Αν οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχονται από εσάς δεν είναι σύμφωνες με τις διατάξεις αυτές ή αν η BEAT έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι ακριβείς ή αληθείς, η BEAT έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή σας, είτε ως Επιβάτη είτε ως Οδηγού και να αναστείλει ή να τερματίσει άμεσα, χωρίς ειδοποίηση, την καταχώρηση του λογαριασμού σας και να αρνηθεί οποιαδήποτε και κάθε χρήση, παρούσα ή μελλοντική, των BEAT υπηρεσιών που απαιτούν εγγραφή. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα δικαιούστε οποιαδήποτε αποζημίωση για την άρνηση, αναστολή ή ακύρωση της εγγραφής σας.
 2. ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τη BEAT: για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό με οποιονδήποτε τρόπο που διακόπτει, βλάπτει, μειώνει ή καθιστά λιγότερο αποτελεσματικό τη BEAT για να μεταφέρετε αρχεία που περιέχουν ιούς, trojans ή άλλα επιβλαβή προγράμματα για να έχετε πρόσβαση ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στους λογαριασμούς άλλων Χρηστών, να διεισδύσετε ή να προσπαθήσετε να διαπεράσετε τυχόν μέτρα ασφαλείας για τη διάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι δυσφημιστικό, άσεμνο ή ενοχλητικό, απειλητικό ή καταχρηστικό για κάποιο άτομο ή κάποια ομάδα ατόμων, με βάση τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή, την εθνικότητα την ηλικία ή την αναπηρία ή οτιδήποτε παρόμοιο·να διαφημίσετε ή να προωθήσετε προϊόντα ή υπηρεσίες δικές σας ή τρίτων,
 3. να απέχετε από το να κάνετε οτιδήποτε κατά εύλογη κρίση μπορεί να θεωρηθεί ως ανυπόληπτο ή ικανό να βλάψει τη φήμη μας,
 4. αναγνωρίζετε ότι έχουμε περιορισμένο έλεγχο πάνω στη φύση και το περιεχόμενο των πληροφοριών και των συνομιλιών, οι οποίες αποστέλλονται ή λαμβάνονται από εσάς ή από τρίτους χρήστες της BEAT. Παρότι διατηρούμε το δικαίωμα να το πράξουμε, δεν ελέγχουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τέτοιου είδους περιεχόμενο στα πλαίσια της συνήθους πρακτικής. Αν επιθυμείτε να διαμαρτυρηθείτε σχετικά με κάποιον άλλον Χρήστη παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της εφαρμογής
 5. να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους του κράτους κατά τη χρήση του Λογισμικού ή της υπηρεσίας της BEAT,
 6. να μην επεξεργάζεστε ή αποκαλύπτετε σε τρίτους, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των άλλων συμμετεχόντων, τα οποία μεταφέρονται ή γνωστοποιούνται με άλλον τρόπο σε εσάς. Το παρόν δεν ισχύει, μόνο αν εξασφαλίζεται εγγράφως η συγκατάθεση του άλλου Χρήστη,
 7. να αντιμετωπίζετε τους Επιβάτες που σας συστήθηκαν μέσω BEAT με σεβασμό και να μην προκαλέσετε οποιαδήποτε βλάβη σε αυτούς,
 8. να μας αποζημιώσετε πλήρως και να μας υπερασπιστείτε από τυχόν αξιώσεις ή αγωγές εναντίον μας από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, για ζημία που προήλθε στο πρόσωπο αυτό ως αποτέλεσμα της παραβίασης από μέρους σας οποιουδήποτε όρου της παρούσας Σύμβασης από δόλο ή βαριά αμέλεια,
 9. ότι το ψευδώνυμο ή η ηλεκτρονική διεύθυνση (π.χ. xxx@yahoo.com) που χρησιμοποιείτε για να εγγραφείτε στο Λογισμικό δεν μοιάζουν με το όνομα της εταιρίας BEAT. Επίσης, ψευδώνυμα που θεωρούνται προσβλητικά μπορούν να διαγραφούν όπως επίσης αν περιέχουν διεύθυνση ιστοσελίδας ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 10. ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία ή το Λογισμικό BEAT για να προκαλέσετε ενόχληση, αναστάτωση ή ταλαιπωρία,
 11. ότι η πρόσβαση και η χρήση της υπηρεσίας BEAT μέσω κινητών συσκευών, ή μέσω της χρήσης ορισμένων λειτουργιών του κινητού, μπορεί να συνεπάγεται την καταβολή τέλους στον πάροχο ή τον φορέα των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας τον οποίο χρησιμοποιείτε («Πάροχος») και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την καταβολή των εν λόγω τελών,
 12. ότι θα πρέπει να ενημερώνετε την κατάσταση του ταξί σας (ελεύθερο ή μισθωμένο) στην ενεργό εφαρμογή ανά πάσα στιγμή, έτσι ώστε οι πιθανοί Επιβάτες σας που χρησιμοποιούν τη BEAT να μπορούν να εντοπίσουν πάντα την τρέχουσα κατάσταση του ταξί σας,
 13. ότι από τη στιγμή που μπορείτε να εντοπιστείτε μέσω της ενεργούς εφαρμογής από κοντινούς πιθανούς Επιβάτες, μπορείτε να δεχτείτε διαθέσιμες εντολές μεταφοράς, οι οποίες υπόκεινται στην ισχύουσα νομοθεσία, με την προϋπόθεση ότι η εφαρμογή είναι ενεργή και το όχημά σας ελεύθερο,
 14. να ανταποκριθείτε άμεσα στην κλήση που σας έγινε από τον Επιβάτη, ενημερώνοντας τον για την επιλογή σας να του παρέχετε ή όχι τις υπηρεσίες σας για τη μεταφορά του.
 15. ότι όλα τα έξοδα, κόστη, τέλη, φόροι και εισφορές για τη συντήρηση και λειτουργία του οχήματος που χρησιμοποιείτε, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των καυσίμων, των εργαλείων καθαρισμού, του εξοπλισμού, των τελών κυκλοφορίας, τις επιθεωρήσεις και επισκευές μεταξύ άλλων, αποτελούν αποκλειστικά δική σας ευθύνη
 16. να διατηρείτε και να χειρίζεστε το τεχνικό εξοπλισμό και τις λειτουργικές διαδικασίες ώστε να έχετε πρόσβαση στο Λογισμικό, όπως τη λειτουργία του κινητού τηλεφώνου ή της ταμπλέτας που είναι συμβατή με το Λογισμικό, τη σύνδεση με το Διαδίκτυο, τα πακέτα δεδομένων, το GPS, μεταξύ άλλων,
 17. ότι τυχόν πρόστιμα, κυρώσεις, διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες που σας επιβάλλονται λόγω της άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητάς σας ή την παροχή από σας της μεταφοράς ταξί αποτελούν αποκλειστικά δική σας ευθύνη,
 18. να παρέχετε και να εμφανίζετε στο όχημά σας αυτοκόλλητα σήμανσης ή άλλο υλικό που θα σας παρέχει η BEAT σε μέρος τέτοιο του οχήματός σας, ώστε οι Επιβάτες να μπορούν εύκολα να το δουν και να επιβιβαστούν.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου του κωδικού πρόσβασης που έχει επιλεγεί από εσάς κατά την εγγραφή σας στη BEAT. Η BEAT δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη που προκύπτει από την αποκάλυψη του κωδικού πρόσβασης από εσάς σε τρίτους ή από τη χρήση του κωδικού πρόσβασης σας από έναν τρίτο για να αποκτήσει πρόσβαση στο λογαριασμό σας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως και χωρίς καμία καθυστέρηση τη BEAT στο help@thebeat.co.

Ο Χρήστης μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τα στοιχεία εγγραφής του, σύμφωνα με τη Πολιτική Απορρήτου μας.

Αν αποδεχτείτε την κλήση από Επιβάτη και θελήσετε να την ακυρώσετε λόγω ανακύψαντος κωλύματος, θα πρέπει να την ακυρώσετε με ειδική ενέργεια μέσω του Λογισμικού. Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι τη BEAT δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις, ματαιώσεις, αδυναμία παροχής υπηρεσιών ταξί μεταξύ του Επιβάτη και του Οδηγού, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτυχία στην παροχή των υπηρεσιών ταξί, ή μέσω χρήσης της BEAT.

5. Επικοινωνία της BEAT με τους Οδηγούς – Επικαιροποιημένοι Όροι Συνεργασίας

Με την εγγραφή σας και τη δημιουργία λογαριασμού Χρήστη στο Λογισμικό της BEAT, η τελευταία θα σας αποστέλλει τις ακόλουθες επικοινωνίες:

 1. Ενημερώσεις αναφορικά με τη λειτουργία της Εφαρμογής, πχ. νέες λειτουργίες και δυνατότητες στην εφαρμογή του Οδηγού, ανακοίνωση κάποιας νέας υπηρεσίας, αλλαγή στον τρόπο τιμολόγησης/ πληρωμής, κλπ. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και σας αποστέλλουμε τις ανωτέρω ενημερώσεις γιατί είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των όρων που διέπουν τη χρήση του Λογισμικού. Με άλλα λόγια, προκειμένου να μπορείτε να διατηρείτε λογαριασμό ως Χρήστης στο Λογισμικό, πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε την εγγραφή και το λογαριασμό σας. Για το λόγο αυτό, δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε από λήψη των ενημερώσεών αυτών.
 2. Ενημερώσεις αναφορικά με δυνατότητες χορήγησης ευνοϊκότερων όρων τιμολόγησης του Οδηγού υπό συγκεκριμένους όρους, πχ. μείωση προμήθειας για όσους Οδηγούς κάνουν Χ διαδρομές και πάνω κάθε μήνα, κλπ. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και σας αποστέλλουμε τις ανωτέρω ενημερώσεις γιατί είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασής μας με εσάς. Με άλλα λόγια, προκειμένου η μεταξύ μας συνεργασία να είναι επωφελής για εσάς, πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να σας παρέχουμε οικονομικά συμφέρουσες προτάσεις. Για το λόγο αυτό, δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε από λήψη των ενημερώσεών αυτών.
 3. Συμβουλές και σχόλια για το πώς ο Οδηγός μπορεί να βελτιώσει το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρει. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και σας αποστέλλουμε τις ανωτέρω ενημερώσεις για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων μας. Θεωρούμε ότι έχουμε έννομο συμφέρον να συμβάλλουμε στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κατανοούμε ότι η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι επίσης επωφελής και για εσάς, στο μέτρο που μας επιτρέπει να σας βοηθήσουμε να βελτιώσετε το επίπεδο ικανοποίησης και την εμπειρία των Επιβατών και να προσφέρετε ποιοτικότερες υπηρεσίες. Για την αποστολή της εν λόγω επικοινωνίας, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας. Μπορείτε ωστόσο να ζητήσετε να εξαιρεθείτε από τη λήψη της, επιλέγοντας την επιλογή “Unsubscribe” η οποία βρίσκεται στο τέλος κάθε μηνύματος ή επικοινωνώντας μαζί μας στο help@theBEAT.co.
 4. Η εφαρμογή BEAT ενδέχεται να περιλαμβάνει υπό μορφή διαφημίσεων ενημερωτικά μηνύματα για προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων συνεργαζομένων με την BEAT εταιρειών.
 5. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων.

6. Απαγορευμένες χρήσεις

Συμφωνείτε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα: (i) χρησιμοποιήσετε , τροποποιήσετε ή ενσωματώσετε σε άλλο Λογισμικό, ή δημιουργήσετε ένα παράγωγο έργο από οποιοδήποτε μέρος του Λογισμικού και (ii) πωλήσετε, παραχωρήσετε (ή υπο-παραχωρήσετε) δικαιώματα, μισθώσετε, εκχωρήσετε, μεταβιβάσετε, ενεχυριάσετε ή μοιράσετε τα δικαιώματα σας βάσει της παρούσας συμφωνίας με ή σε οποιονδήποτε άλλον, (iii) αντιγράψετε, διανέμετε ή αναπαράγετε την εφαρμογή προς όφελος τρίτων (iv) αποκαλύψετε τα αποτελέσματα οποιασδήποτε συγκριτικής αξιολόγησης της εφαρμογής, ή χρησιμοποιήσετε για δικές σας ανταγωνιστικές δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού, ή/και (v) να τροποποιήσετε, αποσυναρμολογήσετε, αποσυνθέσετε, ανασυνθέσετε, αναθεωρήσετε, ή βελτιώσετε το Λογισμικό ή προσπαθήσετε να ανακαλύψετε τον πηγαίο κώδικα του Λογισμικού.

7. Βαθμολογία και σχόλια Επιβατών

Συμφωνείτε ότι οι Επιβάτες που μεταφέρονται από εσάς μπορούν να αξιολογήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες από εσάς (εσάς και το όχημα). Το πλήρες σχόλιο του Επιβάτη μπορεί να (α) «ανέβει» στη σχετική σελίδα του Λογισμικού της Εταιρείας μας με τις πληροφορίες του Οδηγού, με μοναδικό σκοπό την ενημέρωση των άλλων υποψήφιων Επιβατών για τη γνώμη του Επιβάτη σχετικά με την υπηρεσία (επίπεδο) και την ποιότητα του Οδηγού, και (β) (στο σύνολο ή εν μέρει) να χρησιμοποιηθεί και να διατεθεί από τη BEAT κατά την κρίση του (π.χ. για σκοπούς προώθησης ή τη βελτίωση των υπηρεσιών μας) στο Λογισμικό μας ή σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενημερωτικά δελτία, προωθητικές ενέργειες εφαρμογές ή άλλα κανάλια που ανήκουν, φιλοξενούνται, χρησιμοποιούνται ή ελέγχονται από τη BEAT κλπ. Διατηρούμε το δικαίωμα να προσαρμόσουμε, να αρνηθούμε ή να αφαιρέσουμε σχόλια κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Η φόρμα αξιολόγησης των Επιβατών θα πρέπει να θεωρείται ως έρευνα και δεν περιλαμβάνει (περαιτέρω εμπορικές) προσφορές, προσκλήσεις ή οποιαδήποτε κίνητρα.

8. Αποποίηση ευθύνης

Με την παρούσα Σύμβαση, αναλαμβάνετε την ευθύνη για πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής ή αποθετικής ζημίας της Εταιρείας ή οποιουδήποτε συνδεδεμένου με αυτήν προσώπου (κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας περί Α.Ε.) που θα προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από: (i) οποιαδήποτε ανακρίβεια σχετικά με τις (περιγραφικές) πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, των σχολίων και των αξιoλογήσεων) των Χρηστών που διατίθενται με το Λογισμικό μας, (ii) τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον Οδηγό, (iii) την κακή χρήση του Λογισμικού μας ή (iv) οποιαδήποτε παραβίαση Χρήστη ή παραβίαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας Σύμβασης ή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

9. Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία μέσω του Λογισμικού σας συστήνει Επιβάτες για σκοπούς μεταφοράς από εσάς και το όχημά σας. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η Εταιρεία δεν αξιολογεί την καταλληλότητα, τη νομιμότητα της συμπεριφοράς ή την δικαιοπρακτική και άλλη ικανότητα του κάθε Επιβάτη και παραιτείστε ρητώς και απαλλάσσετε την Εταιρεία από κάθε σχετική ευθύνη. Η Εταιρεία δεν παρεμβαίνει καθ’οιονδήποτε τρόπο θα σε τυχόν διαφορές σας με τους Επιβάτες. Ιδίως, δεν κάνουμε διαχείριση πληρωμών των Επιβατών ούτε διευθετούμε διαφορές σας από πληρωμές με τους Επιβάτες ακόμα και όταν διενεργούμε είσπραξη για λογαριασμό τρίτου/καταβολή σε τρίτο (περίπτωση πληρωμής κομίστρου με πιστωτική κάρτα μέσω εφαρμογής BEAT). Η ευθύνη για τις αποφάσεις που παίρνετε σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών BEAT  ή την παροχή της εκάστοτε μεταφοράς από την πλευρά σας προς τον Επιβάτη βαρύνει αποκλειστικά εσάς. Δεν αξιολογoύμε την καταλληλότητα, τη νομική συμμόρφωση ή την δικαιοπρακτική ικανότητα οποιουδήποτε Επιβάτη και παραιτείστε ρητώς και απαλλάσσετε την Εταιρεία από κάθε ευθύνη, αξίωση, πρόκληση ενεργειών ή ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του Λογισμικού ή της υπηρεσίας ταξί ή της υπηρεσίας BEAT, ή που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τα τρίτα μέρη που τα οποία σας προταθήκαν μέσα από το Λογισμικό ή την υπηρεσία BEAT. Με την αποδοχή της παροχής των υπηρεσιών της BEAT, αναγνωρίζετε ότι η BEAT δεν έχει καμία ανάμειξη στη συμβατική σχέση μεταξύ Οδηγού και Επιβάτη. Η εντολή μεταφοράς δίνεται αποκλειστικά από τον Επιβάτη προς τον Οδηγό και το έργο μεταφοράς παρέχεται αποκλειστικά από τον Οδηγό προς τον Επιβάτη.

10. Λήξη συνεργασίας

Η BEAT μπορεί να κοινοποιήσει, να αναστείλει ή να τερματίσει, προσωρινά ή μόνιμα, το λογαριασμό του Χρήστη, ανά πάσα στιγμή και να λάβει τα κατάλληλα νόμιμα μέτρα αν: (i) ο Χρήστης παραβιάζει οποιαδήποτε από τις εγγυήσεις ή/και τις υποχρεώσεις που περιέχονται στην παρούσα συμφωνία ή οποιαδήποτε από τις πολιτικές και τους κανόνες που είναι προσκείμενες σε αυτή, (ii) ο Χρήστης χρησιμοποιεί  δόλιες πρακτικές ή κάνει δόλιες πράξεις, ή (iii) η BEAT αντιλαμβάνεται, κατά την απόλυτη κρίση της, ότι οι δραστηριότητες και οι συμπεριφορές του Χρήστη έχουν προκαλέσει ή μπορεί να προκαλέσουν κάποια βλάβη σε τρίτους ή στη BEAT, (iv) ο Οδηγός δεν είναι πλέον εξουσιοδοτημένος ή αδειοδοτημένος να παρέχει μεταφορά με ταξί ή μισθωμένα οχήματα, (v) δεν συμμορφώνεστε με την υποχρέωσή σας να πληρώσετε τα τέλη άμεσα, ή αδυνατείτε να μεταφέρετε έναν Επιβάτη μετά την αποδοχή της εντολής μεταφοράς από τον Επιβάτη.

Ο Χρήστης δεν δικαιούται οποιασδήποτε φύσεως αποζημίωση για την ακύρωση ή την αναστολή του λογαριασμού του στο Λογισμικό μας.

Η BEAT μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, για οποιονδήποτε ή χωρίς λόγο και ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει ή/και να διακόψει την παροχή υπηρεσιών του, με ή χωρίς προειδοποίηση. Η BEAT δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκαλείται από μια τέτοια τροποποίηση/τερματισμό της υπηρεσίας BEAT.

Δεν έχετε καμία υποχρέωση να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία BEAT και μπορείτε απλά να επιλέξετε να σταματήσετε να τη χρησιμοποιείτε ανά πάσα στιγμή, εφόσον έχετε τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις σας προς τη BEAT.

Με τη λήξη της παρούσας Σύμβασης ή με την ακύρωση ή αναστολή του λογαριασμού σας, για οποιονδήποτε λόγο, η αμοιβή που πρέπει να καταβάλετε στη BEAT σχετικά με τις υπηρεσίες μεταφοράς που παρείχατε σε Επιβάτες μέχρι την ημερομηνία της εν λόγω λήξης, καταγγελίας, ακύρωσης ή αναστολής, καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμη. Ομοίως η BEAT, σε περίπτωση που εισέπραξε χρήματα μέσω πιστωτικής κάρτας για λογαριασμό σας, οφείλει να σας αποδώσει το οφειλόμενο υπόλοιπο κατά τη λήξη της παρούσας Σύμβασης.

11. Διανοητική Ιδιοκτησία

Ολόκληρο το περιεχόμενο και κάθε μέρος αυτού, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, συμβόλων, ονομάτων ιστοτόπων, βιομηχανικών σχεδίων, εικόνων, φωτογραφιών, εικόνων φόντου, εικονιδίων, εργαλείων πλοήγησης, κειμένων μεταξύ άλλων, του παρόντος Λογισμικού ή σχετικών προϊόντων και αγαθών που εμφανίζονται στο Λογισμικό, προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στη BEAT ή σε τρίτα μέρη εξουσιοδοτημένα από τη BEAT για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικά με το Λογισμικό. Ο Χρήστης συμφωνεί να σεβαστεί τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της BEAT και άλλων και γνωρίζει ότι η διανοητική ιδιοκτησία σε αυτό το Λογισμικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών τους/της BEAT.

Η BEAT δεν είναι υπεύθυνη για ζημιές που προκλήθηκαν από έναν Χρήστη, ο οποίος έχει αντιγράψει, μεταφέρει, διανείμει, ή οτιδήποτε παρόμοιο, προστατευμένο περιεχόμενο που χρησιμοποιείται σε αυτό το Λογισμικό, παραβιάζοντας δικαιώματα τρίτων.

Η Εταιρεία χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό και τη BEAT υπηρεσία, αποκλειστικά και μόνο για δική σας προσωπική επαγγελματική χρήση, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας. Όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητώς σε εσάς αποτελούν ιδιοκτησία της Eταιρείας και των δικαιοδόχων της.

12. Συντήρηση και Υποστήριξη

Η BEAT δεν έχει καμία υποχρέωση να παράσχει σ’ εσάς υποστήριξη, συντήρηση, αναβαθμίσεις, μετατροπές, ή νέες εκδόσεις στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης. Ωστόσο, η BEAT μπορεί από καιρό σε καιρό να κυκλοφορήσει αναβαθμισμένες εκδόσεις της εφαρμογής, και μπορεί αυτόματα να αναβαθμίσει την ηλεκτρονική έκδοση της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε στο κινητό τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Συναινείτε από τώρα σε τυχόν τέτοια αυτόματη αναβάθμιση και συμφωνείτε ότι οι όροι αυτής της συμφωνίας θα ισχύουν για κάθε τέτοια αναβάθμιση.

13. Εκχώρηση

Η παρούσα Σύμβαση ή οποιοδήποτε δικαίωμα απορρέει από αυτήν δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ή εκχωρηθεί από εσάς σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δικαιούται χωρίς τη συγκατάθεσή σας να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει την παρούσα Σύμβαση ή οποιοδήποτε σχετικό δικαίωμα απορρέει από αυτήν σε (i) μητρική, θυγατρική ή συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία, (ii) σε περίπτωση εξαγοράς ή καθολικής διαδοχής της Εταιρείας.

Οποιαδήποτε τυχόν μεταβίβαση ή εκχώρηση κατά παράβαση των ανωτέρω περιπτώσεων θα είναι άκυρη.

14. Διάφορα

Οι παρόντες όροι και οι προϋποθέσεις αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Χρήστη και της BEAT σε σχέση με το αντικείμενό της, αντικαθιστώντας οποιαδήποτε τυχόν προηγούμενη συμφωνία, προφορική ή έγγραφη, με οποιοδήποτε μέσο, ακόμη και ηλεκτρονικό , που είχε τυχόν συναφθεί πριν από την ημερομηνία της εγγραφής σας ως Χρήστη.

Η παρούσα Σύμβαση δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση συνεταιρισμό, σύσταση εταιρείας, σύμβαση αντιπροσωπείας, διανομής, σχέση franchise, ή σύμβαση εργασίας μεταξύ των μερών. Τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελούν τελείως ανεξάρτητα μεταξύ τους πρόσωπα και δεν έχουν καμία σχέση εξάρτησης, όπως για παράδειγμα υπαλληλική.

Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι ή καθίσταται άκυρη, μη εφαρμοστέα ή μη δεσμευτική, εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από όλες τις άλλες διατάξεις του παρόντος. Σε τέτοια περίπτωση, η μη έγκυρη διάταξη θα πρέπει παρόλα αυτά να εφαρμόζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, και σε αντίθετη περίπτωση να αντικατασταθεί με άλλη έγκυρη διάταξη με παρόμοιο περιεχόμενο, λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό αυτών των όρων και των προϋποθέσεων.

Τυχόν μη άσκηση δικαιώματος που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση από την πλευρά της BEAT δεν θα εκλαμβάνεται ως παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, αλλά μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε από την BEAT κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

Θα κάνουμε το καλύτερο ώστε να λύσουμε εξωδικαστικώς οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την παρούσα Σύμβαση. Αν επιθυμείτε να λάβετε δικαστικά μέτρα εναντίον μας θα πρέπει να το πράξετε στα αρμόδια δικαστήρια της Ελλάδας. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας.

Η αγγλική έκδοση Όρων και Προϋποθέσεων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας (επιλέγοντας την αγγλική γλώσσα) ή θα σας αποσταλεί μετά από γραπτή αίτησή σας.

15. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων – Πολιτική Απορρήτου

Η προστασία του απορρήτου σας είναι σημαντική για εμάς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο  που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε και να κατανοήσετε την Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων.

ΓΙΝΕ BEAT
ΟΔΗΓΟΣ ΣΗΜΕΡΑ!

Γράψε το κινητό σου εδώ. Θα λάβεις ένα μήνυμα για να κατεβάσεις την εφαρμογή και να ξεκινήσεις. Τόσο απλό.

What’s in for you? See more! Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης.