ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ “ΠΑΜΕ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ”

H εταιρεία με την επωνυμία FREE NOW ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία που εδρεύει στo Δήμο Αθηναίων, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 115, Τ.Κ. 11524, Αθήνα, Ελλάδα, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 155228301000 και ΑΦΜ 801365013 (ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών) (εφεξής η “Beat” ή η “Διοργανώτρια”) διοργανώνει ενέργεια με τον τίτλο “ΠΑΜΕ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ” (εφεξής η “Ενέργεια”).

1] ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν οι χρήστες της Beat εφαρμογής στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Για τη συμμετοχή στην Ενέργεια απαιτείται:

 1. O συμμετέχων να είναι χρήστης της υπηρεσίας/εφαρμογής Beat. Εγγραφές στην υπηρεσία Beat γίνονται μέσω των εφαρμογών Beat για κινητά τηλέφωνα στο https://dl.thebeat.co/app
 2. Πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. 
 3. Ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων από τους συμμετέχοντες χρήστες. Η Beat επιφυλάσσεται του δικαιώματος οποιαδήποτε στιγμή να ελέγξει την εγκυρότητα των συμμετοχών στην Ενέργεια και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα που είτε παραβίασε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της Eνέργειας με οποιονδήποτε τρόπο είτε ενήργησε δόλια κατά τη συμμετοχή του στην Ενέργεια.

 

2] ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Beat στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς της εν μέσω πανδημίας θα επιστρέψει το κόστος δύο (2) διαδρομών αξίας έως δέκα ευρώ (€10) η καθεμία στους χρήστες της εφαρμογής ΒΕΑΤ που θα μετακινηθούν με τα ταξί του συνεργαζόμενου στόλου της προκειμένου να εμβολιαστούν για την Covid-19. Η ενέργεια αφορά αποκλειστικά σε διαδρομές ταξί μέσω της Beat εφαρμογής προς και από τα εξής εμβολιαστικά κέντρα: 1. Εμβολιαστικό κέντρο Αμαρουσίου – Helexpo – Μαρούσι (Λεωφ. Κηφισίας 39, Μαρούσι 151 23) 2. Εμβολιαστικό Κέντρο Ελληνικού – Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας (Λεωφ. Ποσειδώνος Ελληνικό – Αργυρούπολη 167 77), 3. Εμβολιαστικό Κέντρο Περιστερίου – Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου (Δωδεκανήσου 106, Περιστέρι 121 35) και 4. Εμβολιαστικό κέντρο Θεσσαλονίκης  – Πύλη Εμπορίου ΔΕΘ (Περίπτερο 13) και η επιστροφή του ποσού θα γίνει με πίστωση του λογαριασμού των συμμετεχόντων στην εφαρμογή ΒΕΑΤ (εφεξής η “Ενέργεια”) . 

 

3] ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η Ενέργεια θα ξεκινήσει στις 19/03/2021 και θα ολοκληρωθεί στις 30/04/2021. Συμμετοχές μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα γίνονται θα δεκτές μόνο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των εμβολιαστικών κέντρων, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή και από τις 06:00 το πρωί έως τις 23:00 το βράδυ. Μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης της Ενέργειας, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια. Η Διοργανώτρια διατηρεί κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ενέργειας ή και να τερματίσει την ενέργεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

 

4] ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

 • Ως παροχή ορίζεται η πίστωση του ποσού στον λογαριασμό του συμμετέχοντος στην εφαρμογή ΒΕΑΤ για δύο διαδρομές αξίας έως δέκα ευρώ (€10) η καθεμία προς και από τα εμβολιαστικά κέντρα: 
 1. Εμβολιαστικό κέντρο Αμαρουσίου – Helexpo – Μαρούσι (Λεωφ. Κηφισίας 39, Μαρούσι 151 23) 2. Εμβολιαστικό Κέντρο Ελληνικού – Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας (Λεωφ. Ποσειδώνος Ελληνικό – Αργυρούπολη 167 77), 3. Εμβολιαστικό Κέντρο Περιστερίου – Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου (Δωδεκανήσου 106, Περιστέρι 121 35) και 4. Εμβολιαστικό κέντρο Θεσσαλονίκης – Πύλη Εμπορίου ΔΕΘ (Περίπτερο 13) 
 • Κάθε χρήστης, αφού έχει κλείσει ραντεβού για να εμβολιαστεί σε ένα από τα προαναφερθέντα εμβολιαστικά κέντρα, μπορεί να καλέσει ταξί Beat καταχωρώντας:

α. τον promo κωδικό emvolio στο πεδίο κουπονιού στην αρχική οθόνη της εφαρμογής και

β. προορισμό “Helexpo-Μαρούσι”, “Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας”, “Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου”, “Πύλη Εμπορίου ΔΕΘ”, ανάλογα με το κέντρο στο οποίο θέλει να μεταβεί.

 • Μόλις ολοκληρωθεί η διαδρομή ταξί, εφόσον:

α) ο επιβάτης έχει καταβάλει την αξία αυτής κανονικά είτε με μετρητά στον οδηγό ή μέσω της χρέωσης της κάρτας του που έχει δηλώσει την εφαρμογή ΒΕΑΤ,

β) έχει οριστεί η σωστά η διεύθυνση του εμβολιαστικού κέντρου (“Helexpo-Μαρούσι” ή “Πύλη Εμπορίου ΔΕΘ”, ανάλογα με την πόλη του) και

γ) έχει  καταχωρηθεί ο εκπτωτικός κωδικός emvolio, 

τότε αυτόματα η Beat θα πιστώσει στον λογαριασμό του χρήστη την αξία της διαδρομής που αυτός κατέβαλε έως δέκα ευρώ (€10) προς χρήση για επόμενες διαδρομές μέσω της Beat εφαρμογής. 

 • Για την επιστροφή του χρήστη από το εμβολιαστικό κέντρο, δεν είναι απαραίτητο να καταχωρηθεί εκ νέου ο promo κωδικός emvolio στην εφαρμογή. Ο promo κωδικός emvolio καταχωρείται μία φορά και η καταχώριση αυτή αρκεί ώστε ο χρήστης να λάβει αντίστοιχα πίστωση της αξίας της διαδρομής που πραγματοποίησε για την επιστροφή του από το εμβολιαστικό κέντρο, την οποία θα μπορεί να αξιοποιήσει σε επόμενες διαδρομές μέσω της Beat εφαρμογής. 
 • Σε περίπτωση κατά την οποία η αξία της διαδρομής ξεπεράσει τα δέκα ευρώ (€10), τότε ο επιβάτης θα λάβει πίστωση ποσού (δέκα ευρώ) €10, το οποίο ορίζεται και ως το ανώτερο ποσό παροχής ανά διαδρομή. 
 • Κάθε επιβάτης δικαιούται την παροχή μία (1) μόνο φορά, για έως δύο (2) διαδρομές. Η αξία της παροχής δεν μεταβιβάζεται ούτε ανταλλάσσεται με μετρητά ή άλλη παροχή.
 • Τυχόν υπόλοιπο που θα δημιουργηθεί με την πίστωση του ποσού της παροχής στον Beat λογαριασμό του επιβάτη θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για μελλοντικές διαδρομές ταξί μέσω του Beat.
 • Στην περίπτωση που η Διοργανώτρια κρίνει ότι δεν πληρούνται οι παραπάνω προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις ή δεν έχουν ακολουθηθεί οι νόμιμες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατάχρησης της Ενέργειας, δικαιούται να μην αποδώσει ή ακόμη και να ακυρώσει την παροχή.

 

5] ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Όλοι οι συμμετέχοντες στην ενέργεια αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους χρήσης. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης δεν θα πρέπει να συμμετέχει στην Ενέργεια, καθώς η συμμετοχή είναι εθελοντική. Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:
(α) τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.
(β) είναι ενήλικοι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από την Ενέργεια, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής της, συμμετέχοντες/πρόσωπα που, κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος άρθρου. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.

 

6] ΕΥΘΥΝΗ

Η Διοργανώτρια σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν σχετικά με ελαττώματα που αφορούν στην μετακίνηση/διαδρομή και την παροχή της Ενέργειας. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με την Ενέργεια. 

Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο/η αναφορικά με τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια.  

 

7] ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας  εταιρείας. 

 

8] ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Για τις ανάγκες της ενέργειας και την επιστροφή του ποσού στον Beat λογαριασμό του επιβάτη, η εταιρεία δύναται να επεξεργαστεί τα εξής δεδομένα:

– αριθμό τηλεφώνου με τον οποίο ο χρήστης έχει δημιουργήσει Beat λογαριασμό

– σημείο εκκίνησης και προορισμό

– ώρα και ημερομηνία διαδρομής

– εισαγωγή promo κωδικού στην εφαρμογή

– σημείο εκκίνησης και προορισμό 

– ώρα και ημερομηνία διαδρομής

– εισαγωγή promo κωδικού στην εφαρμογή

Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως ισχύει, όπως μεταξύ άλλων τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής τον “Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων”) και το Ν. 4624/2019.

Η Διοργανώτρια δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι ακολουθεί την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της Ενέργειας. Μετά τη λήξη της Ενέργειας η λίστα με τους συμμετέχοντες θα διατηρηθεί έως την πίστωση του ποσού στο λογαριασμό εκάστου επιβάτη και στη συνέχεια θα διαγραφεί εντός 14 ημερών. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η πολιτική απορρήτου της Beat ως προς τα δικαιώματα των υποκειμένων (πρόσβασης, διόρθωσης, εναντίωσης, περιορισμού της επεξεργασίας)  που είναι διαθέσιμη εδώ: https://thebeat.co/gr/privacy-policy.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

ΓΙΝΕ BEAT
ΟΔΗΓΟΣ ΣΗΜΕΡΑ!

Γράψε το κινητό σου εδώ. Θα λάβεις ένα μήνυμα για να κατεβάσεις την εφαρμογή και να ξεκινήσεις. Τόσο απλό.

What’s in for you? See more! Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης.