ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ “BEAT & Eat”

H εταιρεία με την επωνυμία BEAT Mobility Services Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία που εδρεύει στην Λ. Κηφισίας 115, 11524, Αθήνα, Ελλάδα, με αριθμό ΓΕΜΗ 149759201000 και ΑΦΜ 997674750 (ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών) (εφεξής η “Beat” ή η “Διοργανώτρια”) διοργανώνει προωθητική ενέργεια σε συνεργασία με την εταιρία LAMDA OLYMPIA VILLAGE Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων» (εφεξής LAMDA OLYMPIA VILLAGE A.Ε. ή “Συνδιοργανώτρια” και από κοινού “Διοργανωτές”) με τον τίτλο “BEAT & Eat” (εφεξής η “Ενέργεια”).

 

1] ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν οι χρήστες της Beat εφαρμογής στην Αθήνα. Οι υπάλληλοι των Διοργανωτών, καθώς επίσης και οι οικογένειές τους (σύζυγοι και ανιόντες ή κατιόντες πρώτου βαθμού συγγένειας), δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην Ενέργεια. Για τη συμμετοχή στην Ενέργεια απαιτείται ο συμμετέχων να είναι χρήστης της υπηρεσίας/εφαρμογής Beat. Αν ο χρήστης δεν είναι εγγεγραμμένος στην υπηρεσία/εφαρμογή, η Beat δικαιούται να μην αποδώσει το δώρο. Εγγραφές στην υπηρεσία Beat γίνονται μέσω των εφαρμογών Beat για κινητά τηλέφωνα στο https://dl.thebeat.co/app. Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στην Ενέργεια δεν υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες. Η συμμετοχή ωστόσο στην Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Για τη συμμετοχή στην Eνέργεια απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων. Η Beat επιφυλάσσεται του δικαιώματος οποιαδήποτε στιγμή να ελέγξει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα είτε θα έχει παραβιάσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της Eνέργειας με οποιονδήποτε τρόπο είτε θα έχει ενεργήσει δόλια κατά τη συμμετοχή του στην Ενέργεια.

 

2] ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Η Συνδιοργανώτρια προσφέρει σε συνεργασία με τη Beat εκπτωτικά κουπόνια αξίας €5 το καθένα τα οποία εξαργυρώνονται αυθημερόν στα συνεργαζόμενα καταστήματα εστίασης του The Mall Athens. Για τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια οι συμμετέχοντες απαιτείται να ολοκληρώσουν διαδρομή ταξί μέσω της Beat εφαρμογής με προορισμό το The Mall Athens. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής η Beat θα αποστέλλει στον χρήστη μέσω ειδοποίησης στο κινητό του έναν μοναδικό κωδικό. Ο χρήστης στη συνέχεια, με την επίδειξη του μοναδικού κωδικού του στο Γραφείο Πληροφοριών του The Mall Athens, θα λαμβάνει το εκπτωτικό κουπόνι αξίας €5.

 

3] ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

 

Η Ενέργεια θα ξεκινήσει την 13η Ιουλίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την 31η Αυγούστου 2020. Μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης της ενέργειας, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τους Διοργανωτές.

 

4] ΔΩΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΩΡΟΥ 

 

Ως Δώρο ορίζεται το εκπτωτικό κουπόνι αξίας €5. Η απόδοση του δώρου δεν είναι μια αυτόματη διαδικασία.Ο επιβάτης που χρησιμοποιεί την εφαρμογή Beat και ο τελικός του προορισμός είναι το The Mall Athens (Ανδρέα Παπανδρέου 35 – Μαρούσι), λαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό στο κινητό του από την εταιρεία BEAT. Με την επίδειξη του μοναδικού κωδικού στο γραφείο πληροφοριών μπορεί να παραλάβει εκπτωτικό κουπόνι αξίας 5€, το οποίο μπορεί να εξαργυρωθεί στα καταστήματα εστίασης του The Mall Athens, και μόνο σε ένα κατάστημα. Περισσότερες πληροφορίες για τους χρήστης μπορείτε να βρείτε στο themallathens.gr ή πάνω στο εκπτωτικό κουπόνι.

Για κάθε κουπόνι ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις και όροι χρήσης:

 1. Ο μοναδικός κωδικός ισχύει για μία μοναδική διαδρομή με προορισμό το The Mall Athens ανεξαρτήτως του αριθμό των επιβαινόντων σε κάθε ταξί.
 2. Ο μοναδικός κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της ενέργειας 31/08/2020. (Όχι το κουπόνι)
 3. Η παραλαβή του εκπτωτικού κουπονιού μπορεί να γίνει μόνο με την επίδειξη του μοναδικού κωδικού που έχει παραλάβει ο πελάτης και μόνο στο γραφείο πληροφοριών στο επίπεδο 2. (Ώρες λειτουργίας: 08:30 – 22:00)
 4. Το εκπτωτικό κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί μόνο στα συνεργαζόμενα καταστήματα εστίασης του The Mall Athens και μόνο σε ένα κατάστημα κάθε φορά.
 5. Το εκπτωτικό κουπόνι (που παραλαμβάνεται από το γραφείο πληροφοριών μετά την επίδειξη του κωδικού), ισχύει μόνο για την ημερομηνία έκδοσης του απο το γραφείο πληροφοριών. (Την ίδια ημερολογιακή ημέρα).
 6. Ο μοναδικός κωδικός και το κουπόνι ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για μία χρήση. Μόλις εξαργυρωθεί, ο κωδικός και το κουπόνι παύει να είναι σε ισχύ.
 7. Το εκπτωτικό κουπόνι μετά την επίδειξή του δεν επιστρέφεται και παραμένει στο κατάστημα.
 8. Το δικαίωμα στην εξαργύρωση ενός εκπτωτικού κουπονιού είναι προσωπικό για τον αρχικό/εξουσιοδοτημένο παραλήπτη του κωδικού και δε μπορεί να μεταφερθεί σε τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό).
 9. Η αξία του κουπονιού, δεν επιστρέφεται ούτε ανταλλάσσεται με μετρητά.
 10. Εάν η αξία της παραγγελίας είναι μικρότερη της αξίας του εκπτωτικού κουπονιού το οποίο παραχωρήθηκε (5€), η διαφορά δεν επιστρέφεται στο χρήστη ούτε εξαργυρώνεται.
 11. Εάν η αξία της παραγγελίας είναι μεγαλύτερη από την αξία του εκπτωτικού κουπονιού το οποίο παραχωρήθηκε, η διαφορά θα πρέπει να καλυφθεί στο κατάστημα από τον κάτοχο του εκπτωτικού κουπονιού.
 12. Ο επισκέπτης θα πρέπει να ενημερώνει το Κατάστημα με την παραγγελία του ότι είναι κάτοχος του κουπονιού, ώστε να λάβει την έκπτωση, σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να καταβάλει το σύνολο του ποσού της παραγγελίας.
 13. Το παρόν δεν αντικαθίσταται σε περίπτωση κλοπής, φθοράς ή απώλειάς του.
 14. Κανένας μοναδικός κωδικός ή εκπτωτικό κουπόνι δε μπορεί να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, διανεμηθεί, μεταπωληθεί, δημοσιευτεί άμεσα ή έμμεσα σε καμία μορφή και με κανένα μέσο σε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό).
 15. Οι Διοργανωτές διατηρούν κάθε δικαίωμα να τροποποιήσει ή τερματίσει τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ενέργειας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
 16. Στην περίπτωση που οι Διοργανωτές κρίνουν ότι κάποιος κωδικός χρησιμοποιήθηκε χωρίς να πληρούνται οι παραπάνω προβλεπόμενοι όροι και προϋποθέσεις ή χωρίς να έχουν ακολουθηθεί οι νόμιμες διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατάχρησης εκπτωτικού κωδικού, μπορεί το κουπόνι να μη γίνει αποδεκτό ή/και να ακυρωθεί.
 17. Η χρήση του μοναδικού κωδικού και εκπτωτικού κουπονιού συνεπάγεται την απόλυτη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.

 

5] ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Όλοι οι συμμετέχοντες στην ενέργεια αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίο βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα themallathens.gr. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης δεν θα πρέπει να συμμετέχει στην Ενέργεια. Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:
(α) τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.
(β) είναι ενήλικοι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών.

 

Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσουν από την Ενέργεια, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής της, συμμετέχοντες/πρόσωπα που, κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος άρθρου. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.

 

6] ΕΥΘΥΝΗ

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται οι Διοργανωτές για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν σχετικά με ελαττώματα που αφορούν στο Δώρo της Ενέργειας. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο.

Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο/η αναφορικά με τη συμμετοχή τους στην ενέργεια.

 

7] ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή της Συνδιοργανώτριας εταιρίας.

 

8] ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ

Η συμμετοχή κάθε προσώπου στην Ενέργεια συνιστά συναίνεση στη χρήση των στοιχείων του για την σύσταση αρχείου προσωπικών δεδομένων από την Διοργανώτρια για τη διενέργεια της Ενέργειας.

Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως ισχύει, όπως μεταξύ άλλων τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής το “Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων”.

Η Διοργανώτρια δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι ακολουθεί την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της Ενέργειας.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η πολιτική απορρήτου της Beat ως προς τα δικαιώματα των υποκειμένων που είναι διαθέσιμη εδώ: https://thebeat.co/gr/privacy-policy.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

ΓΙΝΕ BEAT ΟΔΗΓΟΣ ΣΗΜΕΡΑ!

Γράψε το κινητό σου εδώ. Θα λάβεις ένα μήνυμα για να κατεβάσεις την εφαρμογή και να ξεκινήσεις.