ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ “Happy Hour” 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ “Happy Hour” 

H εταιρεία με την επωνυμία BEAT Mobility Services Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία που εδρεύει στηΛ. Κηφισίας 115, 11527, Αθήνα, με αριθμό ΓΕΜΗ 149759201000 και ΑΦΜ 997674750 (ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών) (εφεξής η “Beat” ή η “Διοργανώτρια”) διοργανώνει προωθητική ενέργεια  με τον τίτλο “Happy Hour” (εφεξής η “Ενέργεια”). Η ενέργεια θα φιλοξενηθεί στον εταιρικό λογαριασμο της Beat στην πλατφόρμα του instagram, στην οποία ο κάθε ενδιαφερόμενος/συμμετέχων μπορεί να δημιουργήσει δωρεάν λογαριασμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση instagram.com.

1] ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, καθώς επίσης και οι οικογένειές τους (σύζυγοι και ανιόντες ή κατιόντες πρώτου βαθμού συγγένειας), δεν μπορούν να λάβουν μέρος στην Ενέργεια. Για τη συμμετοχή στην Ενέργεια απαιτείται ο συμμετέχων να είναι χρήστης της υπηρεσίας/εφαρμογής Beat. Αν ο χρήστης δεν είναι εγγεγραμμένος στην υπηρεσία/εφαρμογή, η Beat δικαιούται να μην αποδώσει το ποσό της διαδρομής ως δώρο. Εγγραφές στην υπηρεσία Beat γίνονται μέσω των εφαρμογών Beat για κινητά τηλέφωνα στο https://dl.thebeat.co/app. Διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή στην Ενέργεια δεν υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες. Η συμμετοχή ωστόσο στην Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Για τη συμμετοχή στην Eνέργεια απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων. Η Beat επιφυλάσσεται του δικαιώματος οποιαδήποτε στιγμή να ελέγξει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα είτε θα έχει παραβιάσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της Eνέργειας με οποιονδήποτε τρόπο είτε θα έχει ενεργήσει δόλια κατά τη συμμετοχή του στην Ενέργεια.

2] ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Για τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια οι συμμετέχοντες και χρήστες του κοινωνικού δικτύου Instagram απαιτείται να δημοσιεύσουν ένα instagram story (Ιστορία) μέσα από ένα ταξί, ενώ βρίσκονται σε διαδρομή μέσω Beat με το οποίο να προάγουν τη χρήση μάσκας κατά τη μετακίνηση και την ασφάλεια κατά τη μετακίνηση εν γένει σε καιρό πανδημίας. Οι χρήστες είναι επίσης απαραίτητο να  επισημάνουν το @thebeatapp στην Ιστορία τους. Η Ιστορία πρέπει να δημοσιεύεται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέσα στην ημέρα, όπως αυτό θα ορίζεται και θα ανακοινώνεται ως ‘Ηappy Hour” από τον λογαριασμό της BEAT στο Instagram, καθώς και μέσα από σχετικό μήνυμα στη Beat υπηρεσία/εφαρμογή των επιβατών. Στο τέλος της διαδρομής του, ο συμμετέχων/επιβάτης θα πρέπει να καταβάλλει εις το ακέραιο το ποσό της διαδρομής στον οδηγό ταξί, ως οφείλει. Στην συνέχεια το Beat, θα πιστώσει αυτό το ποσό στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι του συμμετέχοντος/επιβάτη στον λογαριασμό του στη Βeat υπηρεσία/εφαρμογή.

3] ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ-ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ.

Η Ενέργεια θα ξεκινήσει την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020, και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020. Μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης της ενέργειας, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια.

4] ΔΩΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΩΡΟΥ

Ως Δώρο ορίζεται η πίστωση του αντίστοιχου ποσού της εκάστοτε διαδρομής που ολοκληρώνει κάθε χρήστης/ επιβάτης συμμετέχοντας στην Ενέργεια, όπως περιγράφεται στην παρ. 2, στον Beat λογαριασμό του επιβάτηΗ απόδοση του δώρου δεν είναι μια αυτόματη διαδικασία. Κατά το τέλος της διαδρομής ο χρήστης θα πρέπει να καταβάλλει εις το ακέραιο το κόστος της διαδρομής στον οδηγό ταξί. Μετά την δημιουργία του αντίστοιχου instagram story από τον επιβάτη, η Beat θα προβεί σε επικοινωνία μαζί του μέσω προσωπικού μηνύματος στην πλατφόρμα του Instagram, προκειμένου εκείνος/η να παρέχει στη Beat τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου με το οποίο διατηρεί λογαριασμό στη Beat εφαρμογή. Το στοιχείο αυτό απαιτείται προκειμένου να εντοπιστεί ο συμμετέχων/επιβάτης στην βάση της Beat και να ελεγχθεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του, επαληθεύοντας τα στοιχεία της διαδρομής για την οποία ο συμμετέχων/χρήστης αιτείται επιστροφή χρημάτων. Η Beat εντός 48 ωρών από την επικοινωνία με τον συμμετέχοντα/επιβάτη σύμφωνα με τα ως άνω, εφόσον η συμμετοχή είναι έγκυρη,  θα προβεί σε πίστωση του αντίστοιχου ποσού στον λογαριασμό του κάθε συμμετέχοντος/επιβάτη στην υπηρεσία/εφαρμογή της Beat.

Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή ενός συμμετέχοντος/επιβάτη και χρήστη του Instagram, θα πρέπει εκείνος να δημοσιεύσει ένα instagram story μέσα από ένα ταξί Beat και να επισημάνει το @thebeatapp σε αυτό ενώ βρίσκεται σε διαδρομή μέσω Beat, όπως αναφέρεται ανωτέρω στην παρ. 2.

Η Ενέργεια αφορά αυστηρά και μόνο:

  • Διαδρομές κόστους έως €20 έκαστη,
  • Έως 2 διαδρομές για τον κάθε Beat λογαριασμό/ επιβάτη, κάθε φορά που ανακοινώνεται Happy Hour, και
  • Διαδρομές με αφετηρία και προορισμό εντός του νομού Αττικής ή εντός του νομού Θεσσαλονίκης.

Η Ενέργεια δεν συνδυάζεται με άλλες προσφορές. Ο συμμετέχων/επιβάτης που συμμετείχε έγκυρα  στην Ενέργεια δεν έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει σε άλλο λογαριασμό Beat το δικαίωμά του για την παραλαβή του ποσού από την Ενέργεια, ούτε και να ζητήσει την ανταλλαγή του με χρήματα ή άλλα δώρα. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του αντίστοιχου ποσού στον Beat λογαριασμό του συμμετέχοντος/επιβάτη.

H Beat θα επικοινωνήσει με τον κάθε συμμετέχοντα μέσω ιδιωτικού μηνύματος (direct message) στο Instagram, από τον επίσημο λογαριασμό της o οποίος βρίσκεται στο https://www.instagram.com/thebeatapp/ για να τον καθοδηγήσει για την απόδοση του Δώρου.

Αν ο συμμετέχον δεν έρθει σε επικοινωνία με την Beat εντός 72 ωρών από την στιγμή αυτή, η Beat δικαιούται να μην αποδώσει το δώρο.

5] ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ- ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Όλοι οι συμμετέχοντες στην ενέργεια αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίο βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της εταιρίας https://thebeat.co/gr/. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης δεν θα πρέπει να συμμετέχει στην Ενέργεια. Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:
(α) τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.
(β) είναι ενήλικοι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών.
(γ) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην Ενέργεια της Διοργανώτριας.
(δ) δεν προσβάλλουν το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου και χρησιμοποιούν άσεμνο περιεχόμενο ή περιεχόμενο με πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές διακρίσεις ή άλλου είδους περιεχόμενο που προσβάλλει τα χρηστά ήθη, πρόσωπα και θεσμούς.
(ε) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στη Διοργανώτρια για την προβολή της ενέργειας τους / instagram story που αφορά στην Ενέργεια  μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) (ενδεικτικά στο instagram, youtube κτλ). Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει το instagram story που αφορά στην Ενέργεια και οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή της Ενέργειας.
στ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού με την Ενέργεια γεγονότος για όσο χρονικό διάστημα κριθεί σκόπιμο από τη Διοργανώτρια, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από την Ενέργεια, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, συμμετέχοντες/πρόσωπα που, κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος άρθρου. Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή κλπ.

6] ΕΥΘΥΝΗ

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν σχετικά με ελαττώματα που αφορούν στο Δώρo της Ενέργειας. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο. Η Διοργανώτρια φέρει την αποκλειστική ευθύνη λήψης της απαιτούμενης συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στα πλαίσια της Ενέργειας καθώς εν γένει και για τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτελεί η εφαρμογή Instagram ή τρίτοι/χρήστες της εν λόγω εφαρμογής.

Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο/η αναφορικά με τη συμμετοχή τους στην ενέργεια.

Ο συμμετέχων αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων του στον εταιρικό λογαριασμό της Διοργανώτριας στο Instagram, η δε Διοργανώτρια δεν έχει ουδεμία ευθύνη για τυχόν αξιώσεις τρίτων από αθέμιτη και χωρίς εξουσιοδότηση χρήση της ταυτότητας του λογαριασμού κάποιου τρίτου χρήστη. Η Beat διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει συμμετοχές με προσβλητικό ή ανάρμοστο περιεχόμενο στον εταιρικό λογαριασμό της στο Instagram (στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.instagram.com/thebeatapp/), το οποίο θεωρεί, κατά την ελεύθερη κρίση της, ότι αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δημόσια τάξη. Οποιοσδήποτε διαπιστώσει ότι στην εφαρμογή Instagram χρησιμοποιείται το όνομα χρήστη του χωρίς τη συναίνεσή του, μπορεί να καταγγείλει το συγκεκριμένο περιστατικό μέσω της επιλογής «report abuse» και να απαιτήσει την απόσυρση της σχετικής δημοσίευσης.

7] ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

8] ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ – ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ

Η συμμετοχή κάθε προσώπου στην Ενέργεια συνιστά συναίνεση στη χρήση των στοιχείων του για την σύσταση αρχείου προσωπικών δεδομένων από την Διοργανώτρια για τη διενέργεια της Ενέργειας.

Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως ισχύει, όπως μεταξύ άλλων τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής το “Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων”.

Η Διοργανώτρια δηλώνει ρητώς και δεσμεύεται ότι ακολουθεί την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της Ενέργειας.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η πολιτική απορρήτου της Beat ως προς τα δικαιώματα των υποκειμένων που είναι διαθέσιμη εδώ: https://thebeat.co/gr/privacy-policy.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

ΓΙΝΕ BEAT ΟΔΗΓΟΣ ΣΗΜΕΡΑ!

Γράψε το κινητό σου εδώ. Θα λάβεις ένα μήνυμα για να κατεβάσεις την εφαρμογή και να ξεκινήσεις.